Skip to main content

Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Õppekohtade arv
Õppetasu
Tasuta õppekohtade arv

Rahvusvaheline valdkonnaülene õppekava võimaldab sul õppida vähemalt kolmes riigis ja saada neis kõigis ülikoolides magistrikraad. Spetsialiseeruda võid kas Kesk- ja Ida-Euroopale (sealhulgas Balti riigid), Venemaale või Euraasiale (sealhulgas Kesk-Aasia ja Kaukaasia). Meie edukad lõpetajad on omandanud põhjalikud eksperditaseme teadmised valitud piirkonna kohta ning tänu sellele valmis asuma tööle nii riigiasutustesse, uurimiskeskustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kui ka erasektorisse. Vastuvõtt toimub ainult Glasgow’ Ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.

Õppetöö

Õppetöö on inglise keeles. 

Sind ootavad põhjalikud teadmised ja haaravad käsitlused Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia ajaloost ja tänapäevast. Sa arendad oma analüüsioskusi poliitiliste (sh välispoliitiliste) tegevussuundade ning ühiskondlike protsesside võrdlemiseks ja hindamiseks.

Kaheaastane õpe koosneb kolmest osast, mille jooksul sa õpid Tartu Ülikoolis, Glasgow’ Ülikoolis ja veel ühes konsortsiumi partnerülikoolis Euroopas, Venemaal, Kaukaasias või Kesk-Aasias. Õppekava selline ülesehitus võimaldab sul omandada teadmisi erinevatest vaatenurkadest lähtudes.

Esimesel semestril õpid sa Tartu Ülikoolis, teisel semestril Glasgow’ Ülikoolis ja kolmanda semestri õppimiskoha määrab uurimistöö teema, mille sa valid esimesel semestril. Uurimistööst tulenevad vajadused on aluseks ka sellele, kus sa õpid viimasel semestril.

Tutvu õppekava ja vastuvõtutingimustega lähemalt Glasgow’ Ülikooli veebilehel, sest vastuvõtt toimub ainult selle ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.
 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sinu õppekeskkond on rahvusvaheline. Nii õppejõud kui ka üliõpilased on pärit paljudest riikidest üle maailma, mis annab õppeprotsessile suure lisandväärtuse. Poliitika ja valitsemine on omandanud üleilmse mõõtme ning neid protsesse saabki õppida ainult võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega.

Peale õppetöö on sul esimesel semestril Tartu Ülikooli Skytte instituudis ka palju muid võimalusi enesetäiendamiseks. Näiteks ootab kaasalööjaid välisüliõpilaste algatusel loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon. 

Instituudi töös saad osaleda ka praktikaülesandeid täites ja teaduskeskustega koostöös tehes.

Euroopa Liidu – Venemaa uuringute keskus CEURUS korraldab külalisloenguid, töötube ja konverentse. Neile kogunevad Euroopa Liidu ja/või Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlased, mis annab ka Tartus õppivatele üliõpilastele võimaluse saada osa uusimatest teadustulemustest ja uurimissuundadest.

Avalike e-teenuste mõju uurimise keskuses CITIS uuritakse e-riigi teenuseid ja e-valimisi. Üliõpilastele tähendab see erilist võimalust osaleda uue teadusvaldkonna arendamises ja tulemuste esitlemises.
 

Peale lõpetamist

Õppekava läbimise järel saad magistrikraadi Tartu Ülikoolist, Glasgow’ Ülikoolist ja veel ühest konsortsiumi partnerülikoolist. Sa oled valmis tegutsema mitmesugustes organisatsioonides ja rääkima kaasa poliitikakujundamises.

Sind ootab edukas karjäär valitsusasutustes, välispoliitikas, diplomaatia valdkonnas või rahvusvahelises meedias. 

Meie vilistlased on oodatud tööle ka lektorite ja teaduritena ülikoolides ja uurimisasutustes.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtt toimub ainult Glasgow’ Ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.

Kristel Vits
rahvusvaheliste projektide koordinaator 0,5 k
737 5199
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel