Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud

Magistriõpe
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe

Rahvusvaheline valdkonnaülene õppekava võimaldab sul õppida vähemalt kolmes riigis ja saada neis kõigis ülikoolides magistrikraad. Spetsialiseeruda võid kas Kesk- ja Ida-Euroopale (sealhulgas Balti riigid), Venemaale või Euraasiale (sealhulgas Kesk-Aasia ja Kaukaasia). Meie edukad lõpetajad on omandanud põhjalikud eksperditaseme teadmised valitud piirkonna kohta ning tänu sellele valmis asuma tööle nii riigiasutustesse, uurimiskeskustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kui ka erasektorisse. Vastuvõtt toimub ainult Glasgow’ Ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.

Õppetöö on inglise keeles. 

Sind ootavad põhjalikud teadmised ja haaravad käsitlused Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia ajaloost ja tänapäevast. Sa arendad oma analüüsioskusi poliitiliste (sh välispoliitiliste) tegevussuundade ning ühiskondlike protsesside võrdlemiseks ja hindamiseks.

Kaheaastane õpe koosneb kolmest osast, mille jooksul sa õpid Tartu Ülikoolis, Glasgow’ Ülikoolis ja veel ühes konsortsiumi partnerülikoolis Euroopas, Venemaal, Kaukaasias või Kesk-Aasias. Õppekava selline ülesehitus võimaldab sul omandada teadmisi erinevatest vaatenurkadest lähtudes.

Esimesel semestril õpid sa Tartu Ülikoolis, teisel semestril Glasgow’ Ülikoolis ja kolmanda semestri õppimiskoha määrab uurimistöö teema, mille sa valid esimesel semestril. Uurimistööst tulenevad vajadused on aluseks ka sellele, kus sa õpid viimasel semestril.

Tutvu õppekava ja vastuvõtutingimustega lähemalt Glasgow’ Ülikooli veebilehel, sest vastuvõtt toimub ainult selle ülikooli kandideerimissüsteemi kaudu.
 

Image
tudeng

Sinu õppekeskkond on rahvusvaheline. Nii õppejõud kui ka üliõpilased on pärit paljudest riikidest üle maailma, mis annab õppeprotsessile suure lisandväärtuse. Poliitika ja valitsemine on omandanud üleilmse mõõtme ning neid protsesse saabki õppida ainult võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega.

Peale õppetöö on sul esimesel semestril Tartu Ülikooli Skytte instituudis ka palju muid võimalusi enesetäiendamiseks. Näiteks ootab kaasalööjaid välisüliõpilaste algatusel loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon. 

Instituudi töös saad osaleda ka praktikaülesandeid täites ja teaduskeskustega koostöös tehes.

Euroopa Liidu – Venemaa uuringute keskus CEURUS korraldab külalisloenguid, töötube ja konverentse. Neile kogunevad Euroopa Liidu ja/või Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlased, mis annab ka Tartus õppivatele üliõpilastele võimaluse saada osa uusimatest teadustulemustest ja uurimissuundadest.

Avalike e-teenuste mõju uurimise keskuses CITIS uuritakse e-riigi teenuseid ja e-valimisi. Üliõpilastele tähendab see erilist võimalust osaleda uue teadusvaldkonna arendamises ja tulemuste esitlemises.

Image
keskkond

Õppekava läbimise järel saad magistrikraadi Tartu Ülikoolist, Glasgow’ Ülikoolist ja veel ühest konsortsiumi partnerülikoolist. Sa oled valmis tegutsema mitmesugustes organisatsioonides ja rääkima kaasa poliitikakujundamises.

Sind ootab edukas karjäär valitsusasutustes, välispoliitikas, diplomaatia valdkonnas või rahvusvahelises meedias. 

Meie vilistlased on oodatud tööle ka lektorite ja teaduritena ülikoolides ja uurimisasutustes.

Vastuvõtt toimub ainult Glasgow Ülikooli kaudu. Vaata vastuvõtutingimusi Glasgow Ülikooli lehelt.

Linda Liis Tanni
programmi koordinaator
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024