Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

2024/2025. õppeaasta sisseastumiseksamite info selgub hiljemalt detsembris.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

„Juba õpingute ajal andsid õppeained mulle teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et leida, töödelda ja analüüsida eri liiki andmeid, samuti sain teada, kuidas panna andmed enda kasuks tööle nii töös kui ka ühiskonnas laiemalt. See on andmepõhiste otsuste tegemise ja muutuste elluviimise alus.“ 

Karin Marie Margret Iilane, vilistlane

Õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus, üldiselt neljapäevast pühapäevani. See annab võimaluse õppida töö ja muude kohustuste kõrvalt. Samas tasub sul arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonide vahelisel ajal. Et kohandada õppetöö endale sobivaks, võid valida e-õppena loetavad ained. 

Põhiline õppekeel on eesti keel, kuid osa aineid toimub inglise keeles ja ka paljude õppeainete materjalid on ingliskeelsed. Võõrkeeleoskuse parandamiseks saad abi Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžist, kes pakub laia valikut tasuta keelekursusi. 

Sa õpid teostama kogu analüüsiprotsessi, st andmeid tuvastama, koguma, süstematiseerima, analüüsima ja hindama. Samuti saad sa vajalikud ühiskonnateoreetilised teadmised selleks, et tõlgendada tulemusi andmestuvas ühiskonnas.  

See on võimalik tänu arvutiteaduste instituudi ja ühiskonnateaduste instituudi koostööle. Nii omandad sa ühelt poolt tehnilised teadmised ning teiselt poolt teadmised selle kohta, kuidas andmeid sisuliselt tõlgendada ja erineva taustaga inimeste vahel n-ö tõlkida.  

Valik- ja vabaained annavad sulle võimaluse suunata õpinguid endale sobivalt. Sa saad arendada silmaringi vabaainetega kogu ülikoolist või süvendada erialateadmisi oma instituudi ainete abil.  

Kui soovid, võid veeta õpingute jooksul semestri või kaks välismaal. Õppekavas on selle jaoks eraldi aine „Rahvusvaheline õpikogemus“.  

Hindame aktiivõpet nii auditooriumis kui ka kodutöö tegemisel. Üliõpilane vastutab oma õppimise eest ise ning õppejõud on talle sel teel toeks, juhendades, pakkudes väljakutseid ja andes personaalset tagasisidet. Õppejõud on üliõpilasele seega suunav partner. See loob õppimist soodustava keskkonna, kus teadmiste omandamine on meeldiv ja toetatud.  

 

Image
tudengid

 

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Meie hubane ja pika ajalooga õppehoone asub Tartu südames Toomemäel. Peale loenguruumide on meie majas üliõpilastoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu.  

Üliõpilasi abistavad õppega seotud küsimustes kogenud õppekorraldajad. Meie õppejõud on tegevteadlased ja õppetöösse kaasame ka eriala praktikuid. 

Instituudi õhkkond peegeldub populaarsetes ühisüritustes, nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Samuti on sul võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonide tegevuses ning saada muul viisil osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.  

Image
keskkond

Sinust saab nõutud professionaal, analüüsivaldkonna juht või spetsialist, kel on süsteemne ülevaade ühiskonnast ja organisatsiooni protsessidest. Seega oled just sina see, kes koostab tarkade otsuste aluseks olevaid analüüse. 

Meie vilistlased on tippanalüütikud, kes töötavad eri tasandi infovajaduse ja andmetega. 

Õpinguid on võimalik jätkata doktoriõppes.  

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, kuhu pääsemiseks tuleb koos avaldusega SAIS-i lisada ka personaalne õppimiskava.


Erialakatse kirjeldus lisatakse veebi detsembris.
 

Erialakatse koosneb kahest osast:

 1. kirjalik personaalne õppimiskava; 
 2. intervjuu, mis puudutab nii esitatud õppimiskava kui ka senist haridusteed, elu- ja töökogemust, samuti tulevikuplaane.

Kirjalik personaalne õppimiskava tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is. Erialakatse suuline osa toimub 6. juulil 2023 veebikeskkonnas Zoom.


Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ja sobivust magistriõpinguteks ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. Erialakatse kaudu selgitatakse kandidaadi motivatsioon antud eriala õppida, ootused magistriõppele, eetilistes valikutes orienteerumist, funktsionaalse lugemise oskust, sotsiaalseid enesekohaseid oskusi.

Personaalne õppimiskava peab sisaldama järgmisi osi:

 1. ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest, millest lähtuvalt on kandidaadil tekkinud huvi antud eriala õppimiseks (sh milliseid teadmisi ja oskusi on selles töös kasutanud; kuidas varasem töökogemus haakub õpitud erialaga; kandidaadi metodoloogiline ja analüütiline kompetents);
 2. kirjeldus enda motivatsioonist ja valmisolekust erialaseid pädevusi omandada ja kirjeldus enda ootustest magistriõppele;
 3. ajaline tegevuskava õpingute läbimiseks (sh välisülikoolis õppimine, kui see on kavas);
 4. erialase töö visioon, milles kirjeldatakse:
  • millisena nähakse valdkonna tööturgu ja enda võimalikke rolle sellel;
  • milliseid pädevusi eeldab valdkonnas tegutsemine magistriõppe lõpetanult;
  • eriala arenguvisioon (võib põhineda konkreetsele organisatsioonile).

Personaalse õppimiskava pikkus on soovitatavalt 3-4 lehekülge.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ning kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Maris Männiste
programmijuht
Toomas Saarsen
programmijuht
Virge Näkk
õppekorralduse spetsialist
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021