Psühholoogia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 60, sessioonõppes 30
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1500 € semestris või 75 €/EAP

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis pakutav haridus on kõrgelt hinnatud ja paindlik ning selles arvestatakse õppija huve. Meie õppejõud on pädevad spetsialistid ja tunnustatud tippteadlased. Vilistlased leiavad tööd väga erinevatel ametikohtadel, mis on seotud inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega.

„Pärast lõpetamist olid mu varasemad emotsioonid ja jäigad seisukohad nagu haihtunud. Nüüd saan aru, mõttes andestan ja vahel proovin juhtida kaaslastki. Kui palju lihtsam ja tulemuslikum on elu, kui mõistad senisest paremini, mis ümberringi toimub.“

Andres Järving, vilistlane, OÜ NG Investeeringud üks juht ja suuromanik

Bakalaureusekraadi saamiseks on kaks võimalust. Esimene võimalus on õppida kolmeaastases tasuta päevaõppes. Teiseks pakume tasulist sessioonõpet (tasu makstakse ainepunktipõhiselt või semestritasuna), mis on jagatud neljale osakoormusega aastale ja kus on kohalkäimine vajalik üle paari nädala nädalalõpus. 

Psühholoogia eriala annab mitmekülgsed teadmised inimese psüühikast ja käitumisest. Õppekava hõlmab nii mitme valdkonna (sotsiaal- ja loodusteadused, meditsiin) alusaineid kui ka kitsamaid valdkondi (sotsiaal-, arengu-, isiksuse-, tunnetus-, kliiniline psühholoogia jne).  

Õppe alguses on suurem osakaal teoreetilisel õppel ja üldteadmistel, hiljem lisandub ainetesse rohkem praktilisi ülesandeid ning saab teha uurimistööd.  

Loenguid ja seminare on ligikaudu kolmandik töömahust, ülejäänud aeg kulub iseseisvale tööle. 

Psühholoogia õppimise eeldus on inglise keele oskus, samuti tuleb õpingutes kokku puutuda reaalteadustega, näiteks õppida analüüsima andmeid ja mõistma inimkeha kompleksset bioloogilist toimimist.  

Õpingud lõpevad bakalaureuseeksamiga.

Image
Õppetöö

Õppetasu

Sessioonõppes õppides on õppetasu võimalik tasuda kas ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 75 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1500 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Psühholoogia instituut asub ajaloolises hoones Toomemäe nõlval. Siin on üliõpilaste kasutuses peale õpperuumide ka õdus puhketuba, kus korraldatakse kohtumisi innustavate inimestega, kes tegutsevad psühholoogia valdkonnas. 

Instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muu hulgas esmakursuslaste tutvumisõhtud, rebaste nn psühhimine ja jõulupidu.  

Meil valitseb vaba akadeemiline õhkkond. Eri aastate üliõpilased käivad omavahel tihedalt läbi ning ka erinevate põlvkondade psühholoogid ja üliõpilased saavad erialaselt mõtteid vahetada ja anda panuse eriala arengusse.

Image
õppekeskkond

Psühholoogia on paljude inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondade alus, aga peale selle omandad ka muid kasulikke oskusi, sealhulgas andmetega töötamiseks. Tänu sellele võivad meie bakalaureuseõppe läbinud töötada väga erinevatel ametikohtadel näiteks koolides ja raviasutustes ning reklaami-, koolitus- ja uuringufirmades.  

Et saada pädevaks inimestega töötavaks psühholoogiks, karjäärinõustajaks, psühhoterapeudiks, spordipsühholoogiks vm, peaksid kindlasti läbima ka magistriõppe ning taotlema kutselitsentsi. Teadustööst huvitatutel on võimalik seejärel jätkata õpinguid doktorantuuris.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus  
Üliõpilaste nõustamisportaal Lahendus.net  
Üliõpilaste algatatud teaduse populariseerimise ettevõte Psühhobuss  

Kertu Saar
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
kommunikatsioonijuht
Näituse 2–211
+372 737 5904
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024