Skip to main content

Psühholoogia

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 60, sessioonõppes 30
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1500 € semestris või 75 €/EAP

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis pakutav haridus on kõrgelt hinnatud ja paindlik ning selles arvestatakse õppija huve. Meie õppejõud on pädevad spetsialistid ja tunnustatud tippteadlased. Vilistlased leiavad tööd väga erinevatel ametikohtadel, mis on seotud inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega.

„Pärast lõpetamist olid mu varasemad emotsioonid ja jäigad seisukohad nagu haihtunud. Nüüd saan aru, mõttes andestan ja vahel proovin juhtida kaaslastki. Kui palju lihtsam ja tulemuslikum on elu, kui mõistad senisest paremini, mis ümberringi toimub.“

Andres Järving, vilistlane, OÜ NG Investeeringud üks juht ja suuromanik

Õppetöö

Psühholoogia eriala annab mitmekülgsed teadmised inimese psüühikast ja käitumisest. Õppekava hõlmab nii mitme valdkonna (sotsiaal- ja loodusteadused, meditsiin) alusaineid kui ka kitsamaid valdkondi (sotsiaal-, arengu-, isiksuse-, tunnetus-, kliiniline psühholoogia jne).  

Õppe alguses on suurem osakaal teoreetilisel õppel ja üldteadmistel, hiljem lisandub ainetesse rohkem praktilisi ülesandeid ning saab teha uurimistööd.  

Loenguid ja seminare on ligikaudu kolmandik töömahust, ülejäänud aeg kulub iseseisvale tööle. 

Psühholoogia õppimise eeldus on inglise keele oskus, samuti tuleb õpingutes kokku puutuda reaalteadustega, näiteks õppida analüüsima andmeid ja mõistma inimkeha kompleksset bioloogilist toimimist. 

Bakalaureusekraadi saamiseks on kaks võimalust. Esimene võimalus on õppida kolmeaastases tasuta päevaõppes. Teiseks pakume tasulist sessioonõpet, mis on jagatud neljale osakoormusega aastale ja kus on kohalkäimine vajalik üle paari nädala nädalalõpus. 

Õpingud lõpevad bakalaureuseeksamiga.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Psühholoogia instituut asub ajaloolises hoones Toomemäe nõlval. Siin on üliõpilaste kasutuses peale õpperuumide ka õdus puhketuba, kus korraldatakse kohtumisi innustavate inimestega, kes tegutsevad psühholoogia valdkonnas. 

Instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muu hulgas esmakursuslaste tutvumisõhtud, rebaste nn psühhimine ja jõulupidu.  

Meil valitseb vaba akadeemiline õhkkond. Eri aastate üliõpilased käivad omavahel tihedalt läbi ning ka erinevate põlvkondade psühholoogid ja üliõpilased saavad erialaselt mõtteid vahetada ja anda panuse eriala arengusse.

Image

Peale lõpetamist

Psühholoogia on paljude inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondade alus, aga peale selle omandad ka muid kasulikke oskusi, sealhulgas andmetega töötamiseks. Tänu sellele võivad meie bakalaureuseõppe läbinud töötada väga erinevatel ametikohtadel näiteks koolides ja raviasutustes ning reklaami-, koolitus- ja uuringufirmades.  

Et saada pädevaks inimestega töötavaks psühholoogiks, karjäärinõustajaks, psühhoterapeudiks, spordipsühholoogiks vm, peaksid kindlasti läbima ka magistriõppe ning taotlema kutselitsentsi. Teadustööst huvitatutel on võimalik seejärel jätkata õpinguid doktorantuuris.

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus  
Üliõpilaste nõustamisportaal Lahendus.net  
Üliõpilaste algatatud teaduse populariseerimise ettevõte Psühhobuss  

Kertu Saar
administratiivjuht
737 5904
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel