Rakenduslik käitumisteadus

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1300 € semestris või 90 €/EAP

Rakendusliku käitumisteaduse õpe annab lisapädevuse varasema psühholoogiahariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid sekkumisi, teenuseid, poliitikaid või sõnumeid. Õppekava aitab mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel.

 

„Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja tõhusamalt täita.“

Andero Uusberg, programmijuht

Õppekava koosneb neljast 15 EAP mahuga moodulist: „Mõistmine“, „Mõõtmine“, „Mõjutamine“ ja „Magistritöö“.

Õppetöö toimub igal nädalal e-õppe vormis ning paar korda kuus reedel ja neljapäeval või laupäeval Tartus. Üldjuhul oodatakse 60 EAP läbimist osakoormuses kahe aasta jooksul.

Õppetöö toimub eesti keeles, paljud õppematerjalid on ingliskeelsed.

Kursuste käigus õpitakse,

 • kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista sihtrühmade käitumise põhjuseid ja selle mõjutamise võimalusi;
 • kuidas teha või tellida sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning tõlgendada nende tulemusi;
 • kuidas rakendada või tellida sihtrühmade käitumise mõjutamiseks eetilisi ja efektiivseid võtteid.

Magistritööna valmib praktikust mentori toel käitumise mõistmisele või mõjutamisele keskenduv uuring.

Magistritööna valmib praktikust mentori toel käitumise mõistmisele või mõjutamisele keskenduv uuring.

 

Image
tudengid

 

Õppetasu

 

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 90 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 30 EAP (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 1300 eurot.
 

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Tartus kohtume kahes ajaloolises õppehoones Toomemäel: psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2 ning õppehoones aadressil Lossi 36.

E-õppe jaoks kasutatakse üldjuhul Moodle’i platvormi.

 

Image
keskkond

Lõpetajad võivad alustada või jätkata tööd erinevates rollides, näiteks

 • avalikus sektoris poliitikaid, avalikke teenuseid ja sekkumisi kujundava juhi või spetsialistina;
 • erasektoris turundus-, kommunikatsiooni- või teenindusvaldkonna juhi või spetsialistina;
 • eelnimetatud töid tegeva või nende tööde tegijaid nõustava majavälise partnerina.
   

Õppekava läbimine võib olla ka esimene samm uue eriala omandamisel. Edasi saab õppida näiteks psühholoogia bakalaureuseõppes või magistriõppekavade „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ või „Kommunikatsioonijuhtimine“ alusel.

Kandideerimiseks peab sul olema

 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 koosneb kahest osast:

 • kandidaadiküsimustik, mille lingi leiad SAISist, tuleb täita hiljemalt 26. juunil 2024
 • suuline osa 1. juulil 2024 veebikeskkonnas Zoom

Erialakatse läbimiseks tuleb täita kandidaadiküsimustik ning osaleda sisseastumisintervjuul. Kandidaadiküsimustikku saab täita digitaalselt esimesel võimalusel pärast avalduse esitamist. 

Kandidaadiküsimustikus palume lühidalt kirjeldada:

 • oma haridusteed, sh õppekavaga seotud enesetäiendamist;
 • oma töökogemusi;
 • eesmärke, mille ajel soovite õppima asuda;
 • nägemust, kuidas õppekava aitab teil oma eesmärke saavutada;
 • õpingutega tegelemise visiooni.

Sisseastumisintervjuul vestleme samadel teemadel.

Intervjuul hinnatakse järgmist:

 • selge ja realistlik arusaam õppekava panusest kandidaadi eesmärkide saavutamisse (50 p);
 • võimekus ja võimalus õpingutega hästi hakkama saada (50 p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024