Skip to main content

Rakenduslik käitumisteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta, 60 EAP,
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1300 € semestris või 90 €/EAP

Rakenduslik käitumisteadus pakub lisapädevust varasema psühholoogia hariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Õppekava arendab oskust mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel. Selleks pakub õppekava nii psühholoogia aluskursusi kui rakenduslikumaid erialakursusi.

„Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja mõjukamalt täita.“

Andero Uusberg, programmijuht

Õppetöö

Õppekava koosneb neljast 15 EAP mahuga moodulist: Mõistmine, Mõõtmine, Mõjutamine ja Magistritöö. Esimesed kolm moodulit koosnevad sessioonõppe vormis loetavatest kursusest. Magistritöö raames valmib praktikutest mentorite toel käitumist mõjutava sekkumise projekt. 

Erinevate kursuste käigus õpitakse:

 

 1. kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista oma sihtrühmade käitumise põhjuseid ja nende mõjutamise võimalusi;
 2. kuidas teostada või tellida sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning tõlgendab nende ja muude käitumisteaduslike uuringute tulemusi;
 3. kuidas teostada või tellida sihtrühmade käitumise mõjutamiseks eetilisi ja efektiivseid võtteid.

Üldjuhul oodatakse 60 EAP suuruse õppekava läbimist osakoormuses kahe aasta jooksul.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis Tartus ning e-õppe kanalites. Tartus kohtume kahes ajaloolises õppehoones Toomemäel: psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2 ja sotsiaalteaduskonna hoones Lossi 36. E-õppe kanalina kasutatakse üldjuhul Moodle'i platvormi.

Image

Peale lõpetamist

Lõpetajad võivad omada või leida tööd erinevates rollides, näiteks:

 • avalikus sektoris poliitikaid, avalikke teenuseid ja sekkumisi kujundava juhi või spetsialistina;
 • erasektoris turundus-, kommunikatsiooni- või teenindusvaldkonna juhi või spetsialistina;
 • eelnimetatud töid teostava või nõustava majavälise partnerina.

Õppekava läbimine võib olla ka esimeseks sammuks uue eriala omandamisele, näiteks psühholoogia bakalaureuseõppes või magistriõppekavadel “Muutuste juhtimine ühiskonnas” või “Kommunikatsioonijuhtimine”.
 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • magistrikaadile vastav haridustase või bakalaureusekraadile vastav haridustase koos vähemalt 5-aastase töökogemusega omandatud erialal või käitumisteadustega seotud valdkonnas.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse (vestlus) toimub 4. juulil 2022 aadressil Näituse 2. 

Erialakatse läbimiseks palume teil täita kandidaadiküsimustiku ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Kandidaadiküsimustikku saab täita digitaalselt esimesel võimalusel pärast avalduse esitamist. Kandidaadiküsimustikus palume teil lühidalt kirjeldada:

 • oma haridusteed, sh õppekavaga seotud enesetäiendamist;
 • oma töökogemusi;
 • eesmärke, mille ajel soovite õppima asuda;
 • nägemust, kuidas õppekava aitab teil oma eesmärke saavutada;
 • õpingutega tegelemise visiooni.

Sisseastumisintervjuul vestleme samadel teemadel.

Intervjuul hinnatakse:

 • Selge ja realistlik arusaam õppekava panusest kandidaadi eesmärkide saavutamisse (50 p).
 • Võimekus ja võimalus õpingutega hästi hakkama saada (50 p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021