Rakenduslik käitumisteadus

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1300 € semestris või 90 €/EAP

Rakendusliku käitumisteaduse õpe annab lisapädevuse varasema psühholoogiahariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid sekkumisi, teenuseid, poliitikaid või sõnumeid. Õppekava aitab mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel.

 

„Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja tõhusamalt täita.“

Andero Uusberg, programmijuht

2023. aasta infotunni salvestus

Õppekava koosneb neljast 15 EAP mahuga moodulist: „Mõistmine“, „Mõõtmine“, „Mõjutamine“ ja „Magistritöö“.

Õppetöö toimub igal nädalal e-õppe vormis ning paar korda kuus reedel ja neljapäeval või laupäeval Tartus. Üldjuhul oodatakse 60 EAP läbimist osakoormuses kahe aasta jooksul.

Õppetöö toimub eesti keeles, paljud õppematerjalid on ingliskeelsed.

Kursuste käigus õpitakse,

 • kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista sihtrühmade käitumise põhjuseid ja selle mõjutamise võimalusi;
 • kuidas teha või tellida sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning tõlgendada nende tulemusi;
 • kuidas rakendada või tellida sihtrühmade käitumise mõjutamiseks eetilisi ja efektiivseid võtteid.

Magistritööna valmib praktikust mentori toel käitumise mõistmisele või mõjutamisele keskenduv uuring.

Magistritööna valmib praktikust mentori toel käitumise mõistmisele või mõjutamisele keskenduv uuring.

 

Image
tudengid

 

Õppetasu

 

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 90 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 30 EAP (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 1300 eurot.
 

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Tartus kohtume kahes ajaloolises õppehoones Toomemäel: psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2 ning õppehoones aadressil Lossi 36.

E-õppe jaoks kasutatakse üldjuhul Moodle’i platvormi.

 

Image
keskkond

Lõpetajad võivad alustada või jätkata tööd erinevates rollides, näiteks

 • avalikus sektoris poliitikaid, avalikke teenuseid ja sekkumisi kujundava juhi või spetsialistina;
 • erasektoris turundus-, kommunikatsiooni- või teenindusvaldkonna juhi või spetsialistina;
 • eelnimetatud töid tegeva või nende tööde tegijaid nõustava majavälise partnerina.
   

Õppekava läbimine võib olla ka esimene samm uue eriala omandamisel. Edasi saab õppida näiteks psühholoogia bakalaureuseõppes või magistriõppekavade „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ või „Kommunikatsioonijuhtimine“ alusel.

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse intervjuu osa toimub 1. juulil 2024 veebikeskkonnas Zoom.


Erialakatse läbimiseks tuleb täita kandidaadiküsimustik ning osaleda sisseastumisintervjuul. Kandidaadiküsimustikku saab täita digitaalselt esimesel võimalusel pärast avalduse esitamist. 

Kandidaadiküsimustikus palume lühidalt kirjeldada:

 • oma haridusteed, sh õppekavaga seotud enesetäiendamist;
 • oma töökogemusi;
 • eesmärke, mille ajel soovite õppima asuda;
 • nägemust, kuidas õppekava aitab teil oma eesmärke saavutada;
 • õpingutega tegelemise visiooni.

Sisseastumisintervjuul vestleme samadel teemadel.

Intervjuul hinnatakse järgmist:

 • selge ja realistlik arusaam õppekava panusest kandidaadi eesmärkide saavutamisse (50 p);
 • võimekus ja võimalus õpingutega hästi hakkama saada (50 p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021