Rakenduslik käitumisteadus

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1300 € semestris või 90 €/EAP

Rakenduslik käitumisteadus pakub lisapädevust varasema psühholoogia hariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Õppekava arendab oskust mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel. Selleks pakub õppekava nii psühholoogia aluskursusi kui rakenduslikumaid erialakursusi.

„Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja mõjukamalt täita.“

Andero Uusberg, programmijuht

Õpingud aastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kahele aastale. Õpingud on tasulised. 


Õppekava koosneb neljast 15 EAP mahuga moodulist (kokku 60 EAP): Mõistmine, Mõõtmine, Mõjutamine ja Magistritöö. Esimesed kolm moodulit koosnevad sessioonõppe vormis loetavatest kursusest. Magistritöö raames valmib praktikutest mentorite toel käitumist mõjutava sekkumise projekt. 

Erinevate kursuste käigus õpitakse:

 

 1. kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista oma sihtrühmade käitumise põhjuseid ja nende mõjutamise võimalusi;
 2. kuidas teostada või tellida sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning tõlgendab nende ja muude käitumisteaduslike uuringute tulemusi;
 3. kuidas teostada või tellida sihtrühmade käitumise mõjutamiseks eetilisi ja efektiivseid võtteid.
Image

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 90 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 30 EAP (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 1300 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis Tartus ning e-õppe kanalites. Tartus kohtume kahes ajaloolises õppehoones Toomemäel: psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2 ja sotsiaalteaduskonna hoones Lossi 36. E-õppe kanalina kasutatakse üldjuhul Moodle'i platvormi.

Image

Lõpetajad võivad omada või leida tööd erinevates rollides, näiteks:

 • avalikus sektoris poliitikaid, avalikke teenuseid ja sekkumisi kujundava juhi või spetsialistina;
 • erasektoris turundus-, kommunikatsiooni- või teenindusvaldkonna juhi või spetsialistina;
 • eelnimetatud töid teostava või nõustava majavälise partnerina.

Õppekava läbimine võib olla ka esimeseks sammuks uue eriala omandamisele, näiteks psühholoogia bakalaureuseõppes või magistriõppekavadel “Muutuste juhtimine ühiskonnas” või “Kommunikatsioonijuhtimine”.
 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse läbimiseks tuleb täita kandidaadiküsimustik ning osaleda sisseastumisintervjuul. Erialakatse intervjuu osa toimub 4. juulil 2023 veebikeskkonnas Zoom.

Kandidaadiküsimustikku saab täita digitaalselt ning seal palume teil lühidalt kirjeldada:

 • oma haridusteed, sh õppekavaga seotud enesetäiendamist;
 • oma töökogemusi;
 • eesmärke, mille ajel soovite õppima asuda;
 • nägemust, kuidas õppekava aitab teil oma eesmärke saavutada;
 • õpingutega tegelemise visiooni.

Sisseastumisintervjuul vesteldakse samadel teemadel.
 

Punktid kujunevad järgmiselt

Magistrikaadile vastav haridustase või bakalaureusekraadile vastav haridustase koos vähemalt 5-aastase töökogemusega omandatud erialal või käitumisteadustega seotud valdkonnas (hinnatakse binaarselt „jah“ või „ei“, edasise kandideerimise eelduseks on „jah“).

 • Selge ja realistlik arusaam õppekava panusest kandidaadi eesmärkide saavutamisse (50 p)
 • Võimekus ja võimalus õpingutega hästi hakkama saada (50 p)

Võrdsete punktide korral eelistatakse kandidaati, kelle plaanitav õpingute rakendusvaldkond on sissesaajate seas suhteliselt vähem esindatud.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022