Rakenduslik käitumisteadus

Magistriõpe
Foto:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1300 € semestris või 90 €/EAP

Rakenduslik käitumisteadus pakub lisapädevust varasema psühholoogia hariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Õppekava arendab oskust mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel. Selleks pakub õppekava nii psühholoogia aluskursusi kui rakenduslikumaid erialakursusi.

„Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja mõjukamalt täita.“

Andero Uusberg, programmijuht

Õpingud aastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kahele aastale. Õpingud on tasulised. 


Õppekava koosneb neljast 15 EAP mahuga moodulist (kokku 60 EAP): Mõistmine, Mõõtmine, Mõjutamine ja Magistritöö. Esimesed kolm moodulit koosnevad sessioonõppe vormis loetavatest kursusest. Magistritöö raames valmib praktikutest mentorite toel käitumist mõjutava sekkumise projekt. 

Erinevate kursuste käigus õpitakse:

 

 1. kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista oma sihtrühmade käitumise põhjuseid ja nende mõjutamise võimalusi;
 2. kuidas teostada või tellida sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning tõlgendab nende ja muude käitumisteaduslike uuringute tulemusi;
 3. kuidas teostada või tellida sihtrühmade käitumise mõjutamiseks eetilisi ja efektiivseid võtteid.
Image

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 90 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 30 EAP (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 1300 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis Tartus ning e-õppe kanalites. Tartus kohtume kahes ajaloolises õppehoones Toomemäel: psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2 ja sotsiaalteaduskonna hoones Lossi 36. E-õppe kanalina kasutatakse üldjuhul Moodle'i platvormi.

Image

Lõpetajad võivad omada või leida tööd erinevates rollides, näiteks:

 • avalikus sektoris poliitikaid, avalikke teenuseid ja sekkumisi kujundava juhi või spetsialistina;
 • erasektoris turundus-, kommunikatsiooni- või teenindusvaldkonna juhi või spetsialistina;
 • eelnimetatud töid teostava või nõustava majavälise partnerina.

Õppekava läbimine võib olla ka esimeseks sammuks uue eriala omandamisele, näiteks psühholoogia bakalaureuseõppes või magistriõppekavadel “Muutuste juhtimine ühiskonnas” või “Kommunikatsioonijuhtimine”.
 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse kirjeldus lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.
 

Erialakatse läbimiseks tuleb täita kandidaadiküsimustik ning osaleda sisseastumisintervjuul. Erialakatse intervjuu osa toimub 4. juulil 2022 veebikeskkonnas Zoom.

Kandidaadiküsimustikus palume teil lühidalt kirjeldada

 • oma haridusteed, sh õppekavaga seotud enesetäiendamist;
 • oma töökogemusi;
 • eesmärke, mille ajel soovite õppima asuda;
 • nägemust, kuidas õppekava aitab teil oma eesmärke saavutada;
 • õpingutega tegelemise visiooni.
   

Sisseastumisintervjuul vestleme samadel teemadel.

Intervjuul hinnatakse järgmist:

 • selge ja realistlik arusaam õppekava panusest kandidaadi eesmärkide saavutamisse (50 p);
 • võimekus ja võimalus õpingutega hästi hakkama saada (50 p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägiti, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleti kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022