Religiooniuuringud ja teoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal on religioonipedagoogika erialal alustavatel üliõpilastel võimalik kandideerida erialastipendiumile, mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
18
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitab maailma tundmaõppimine selle mitmekesisuses ja komplekssuses, siis on see õppekava just sulle. Religiooniuuringute tähelepanu keskmes on nii Eestis kui ka kogu maailmas päevakajalised religiooniga seotud teemad. Teoloogia põimib erinevaid distsipliine ja vaatepunkte, pakkudes nii laiapõhjalist humanitaarharidust, ning religioonipedagoogika õppe läbinuna saad õpetajakutse, et töötada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.  

„Magistrantuur usuteaduskonnas oli mu elu üks arendavamaid kogemusi üldse. Lisaks uutele mõttemudelitele ja teadmistele tõi see mu teele ka palju huvitavaid ja häid inimesi. Elugi sai sellest huvitavam.“ 

Heili Sepp, vilistlane, literaat, kohtunik

Meil on sessioonõpe. Kohtumised toimuvad neljapäeviti ja reedeti kaks korda kuus (religioonipedagoogika alal mõnikord lisaks laupäeviti) ning kasutusel on ka e-õpe. Teoreetilisi seminare ja loenguid täiendavad praktikumid. 

Sa asud religioonide vahendusel uurima maailma kultuure mitme teadusharu kaudu ning tutvud eetikaprobleemide ja erinevate väärtussüsteemidega. Tähtis on analüüsioskus: sakraaltekste õpid sa tõlgendama konteksti alusel ning religioonide mõju mõtestad ühiskonna valupunktides ja teisenevas kultuuriolukorras. Oma huvide põhjal saad õpingutes keskenduda kitsamale teemale.  

Me pöörame suurt tähelepanu üliõpilaste uurimisoskuste kujundamisele. Seepärast algab koostöö magistritöö või -projekti juhendajaga hiljemalt teise õppeaasta alguses.  

Õppe käigus külastame eri religioonide pühakodasid ning teaduse ja religiooni kolleegiumi kevadkoolidesse kogunevad väga erinevate elualade inimesed. 

Religiooniuuringute erialale on õppima oodatud vähemalt bakalaureuseharidusega inimesed mis tahes varasemalt erialalt. Religioonide ja religiooniuuringute mitmetahulise ajaloo ja tänapäeva tundmaõppimise kõrval on üliõpilasel võimalik omandada teadmisi ja oskusi humanitaarias laiemalt humanitaarteaduste magistrikoolis ja digihumanitaaria alal. 

Religioonipedagoogika eriala põhirõhk on teoreetilisel ja praktilisel õpetajakoolitusel ning religiooniteadmiste süvendamisel. Seetõttu eeldatakse üliõpilaselt küllalt suures mahus varasemate õpingute käigus omandatud aineid (esmajoones religiooniuuringute ja teoloogia bakalaureuseõpe või bakalaureusetaseme kõrvaleriala „Usundid õpetajale“). Eeldusaineid on võimalik läbida ka õpetajakoolituse kõrvalt, ehkki see nõuab suuremat jõupingutust. Samal moel saab omandada lisaeriala, mis avardab lõpetanu võimalusi töötada koolis.  

Teoloogia eriala süvendab bakalaureusetasemel õpitut, moodustades sellega terviku. Eeldatakse, et klassikaliste keelte (ladina, kreeka, heebrea) põhiteadmised on üliõpilasel juba olemas. Kuigi neid ja teisi eeldusaineid on võimalik õppida ka stuudiumi käigus kõrvalt juurde, on eelisolukorras religiooniuuringute ja teoloogia bakalaureuseõppe teoloogia suuna läbinud. Samuti on abiks mõne Eestis teoloogiat õpetava rakenduskõrgkooli kõrgharidus. 

Image
tudengid

Leia sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Usuteaduskond ei ole väga suur ning see annab üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele suurepärase võimaluse õppida üksteist paremini tundma ja suhelda lähemalt. Teaduskonna kollektiiv on väga sõbralik ja meie ühistegevused ulatuvad teadusüritustest meeleolukate koosviibimisteni. Üritustel kohtutakse paljude religioonide huvitavate esindajatega. 

Sa asud õppima ülikooli auväärses peahoones Tartu kesklinnas, mis on ühtlasi meie üliõpilaselu keskpunkt. Õppejõudude hulgas on erinevate kirikute vaimulikke ja teaduskonnaga on seotud EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudus. 

Üliõpilasena on sul võimalus osaleda eri usundite praktikates, näiteks kristlikel jumalateenistustel ja budistlikes meditatsioonirühmades. 

Teiste üliõpilasseltside ja -korporatsioonide kõrval tegutseb ka Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus. 

Image
tudengid

Paljud magistriõppesse astunud juba töötavad ja soovivad ennast täiendada, ennekõike religiooniuuringute erialal. Meie üliõpilased töötavad riigiametites alates Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusalast kuni Maksu- ja Tolliametini. 

Religioonipedagoogika eriala on keskendunud kutseõppele ja haridusvallast leiame vilistlaste seast nii õpetajaid kui ka koolijuhte. 

Meie vilistlasi töötab sageli kirikutes, näiteks Tartus kõigis luteri kogudustes, aga ka Kaitseväes, politseis, haiglates ja vanglates kaplanina.  

Usuteaduskonna vilistlased on leidnud rakendust veel tõlkijate ja toimetajate, diplomaatide, äri- ja personalijuhtide, pangandus- ja infotehnoloogiaspetsialistide, telereporterite ja ajakirjanikena ning muidugi kultuurisfääris. Ka mitu noort kirjanikku ja luuletajat on saanud kõrgema hariduse just usuteaduskonnast.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

  • erialakatse (50%),
  • eelmise õppeastme keskmine hinne (50%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 85-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse toimub:

  • 15. või 16. aprillil 2024 Tartus aadressil Ülikooli 18 ruumis 230 või
  • 3. või 4. juulil 2024 Tartus aadressil Ülikooli 18 ruumis 230

Erialakatse toimub vestluse vormis. 

Erialakatsel esitatavad küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, religiooniga seotud teemasid ning Eestis ja maailmas aktuaalseid religiooniga seotud probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit ning selle viib läbi teaduskonna õppejõududest koosnev komisjon.
 

Hindamine

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

  • motiveeritus õppimiseks;
  • üldine silmaring;
  • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus;
  • suuline väljendusoskus.

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Ain Riistan
programmijuht
Angela Aav
koordinaator
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Usuteaduskond
õppekorralduse spetsialist
Ülikooli 18-310
+372 737 5300
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024