Skip to main content

Semiootika ja kultuuriteooria

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
tasuta

Semiootikuid on vaja selleks, et tõlgendada ja mõtestada maailmas toimuvat. Oma huvide, semiootika rakenduslikkuse ning kommunikatsiooni ja tõlgendusprotsesside teooriate põimimine annab sulle tulevase magistrina erilised võimed. Eestikeelne, aga maailma tipptasemel õpe toimub rahvusvahelises keskkonnas paindliku sessioonõppena.  

Õppetöö

Meil on sessioonõpe kohtumistega üle nädala ja väikestes rühmades.  

Õppima on oodatud kõik huvilised olenemata varasemast erialast ja töökogemusest. Vajaduse korral saad semiootika eelteadmiste arendamiseks valida lisaks sissejuhatavaid kursusi.  

Sa lood oma huvidele ja vajadustele vastava individuaalse õpitee ning valid magistritöö või praktilise projekti teema.  

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõpe annab sulle oskuse terviklikult analüüsida ja rakenduslikult kujundada kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tõlgendusprotsesse. 

Erialastele alusteadmistele lisatakse keerukamate semiootiliste nähtuste tervikliku analüüsi oskus ning teiste teadusalade ja praktikutega koostöö tegemise võime. Õppetöös on rõhk sellel, kuidas tuua tähendusloome mitmeplaanilisus kokku kontekstitundliku analüüsi ja probleemilahendusega. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu on maailma olulisimaid semiootikakeskusi. Semiootiku elu rikastavad siin semiootika ingliskeelse õppekava alusel õppivad välisüliõpilased, kellega lävitakse õpingutel ja väljaspool ülikooli.  

Sarnased huvid toovad üliõpilasi kokku suveseminaridesse ja sügiskoolidesse, Semisalongi õhtutele ja Eesti Semiootika Seltsi kogunemistele, samuti konverentsidele, kultuuriüritustele ja muudele ettevõtmistele. 

Erialast lugemist leiad eestikeelsest ajakirjast Acta Semiotica Estica ja ingliskeelsest ajakirjast Sign Systems Studies ning üliõpilaste veebiajakirjast Hortus Semioticus. Nende siinsamas tegutsevad toimetajad annavad tuge akadeemilistele kirjatöödele. 

Peale lõpetamist

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõpe annab sulle vajaliku paindlikkuse ja orienteerumisvõime, et kasutada ära muutuva tööturu eripära.  

Tõlgenduse, tähendusloome ja kommunikatsiooni analüüsimise oskus ning praktiline kogemus muudavad semiootiku väärtuslikuks töötajaks loome- ja kultuurivallas ning ühiskonna mõtestamisel, aga ka keskkonnaprobleemidele lahenduste otsimisel ning maailmade vahendaja ja loojana tehnoloogiavaldkonnas.  

Magistrikraadiga semiootikud on Eesti elu ja kultuuriruumi aktiivsed kujundajad: õpetajad, teadlased, kultuuriasutuste juhid, kommunikatsioonijuhid riigiasutustes ja ettevõtetes, ettevõtjad, poliitikud, toimetajad, kunstnikud, kirjanikud ning kultuurikriitikud.  

Uurimistöö tegemise ja kirjutamise silmapaistev oskus annab sulle hea aluse jätkata õpinguid doktorantuuris ning teha akadeemilist karjääri. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

  • Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (vestlus).

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe õppekavale kandideerijal tuleb kirjutada lühike motivatsioonikiri (1500-4600 tähemärki koos tühikutega), põhjendamaks oma soovi asuda õppima semiootika ja kultuuriteooria magistriõppesse. Motivatsioonikiri esitatakse koos avaldusega SAIS-is.

Motivatsioonikirjas kirjeldatakse:

  • lühidalt oma oskusi, kvalifikatsiooni, sh varasemaid õpinguid ja töökogemust;
  • kuidas aitab semiootika ja kultuuriteooria magistriprogramm kaasa üliõpilaskandidaadi arengule ja professionaalsele karjäärile;
  • lühidalt oma plaanitava magistritöö esialgseid ideid.

Hindamiskriteeriumid:

  • motiveeritus õppimiseks
  • analüütilisus ja argumenteerimisoskus
  • eesti keeles kirjalikult väljendumise oskus

Erialakatse (vestlus) toimub 11. aprillil 2022 veebis ja 7. juulil 2022 aadressil Jakobi 2-306, Tartu või veebis (kell 10 – 16). Täpne intervjuu toimumise aeg ja ruum selguvad avalduse esitamisel.

Erialakatse toimub vestluse vormis eelnevalt kirjutatud motivatsioonikirja põhjal, mille käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldsemiootilistele ja motivatsioonikirjas käsitletud teemasid puudutavatele küsimustele.

Hindamine

Motivatsioonikirja ja erialakatse koondtulemus esitatakse 100-punktisel skaalal. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 50% ulatuses
  • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Semiootika osakond Facebookis  

Eesti Semiootika Selts  

Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis  

Semiootikute loodud kultuurilise digihariduse platvorm „Haridus ekraanil“  

Tiit Remm
programmijuht
Ulvi Urm
vastutav sekretär
737 5933
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel