Skip to main content

Semiootika

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
16
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, EL-i välistele 4

Semiootika kui teadusharu õpetab mõistma ja tõlgendama kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tähendusprotsesse. Magistriõpe annab erialased alusteadmised ning võimaldab süveneda oma uurimisteemasse. Õpe on inglise keeles koos üliõpilastega kogu maailmast. 

Õppetöö

See on kitsamalt semiootikale suunatud ingliskeelne päevaõppe õppekava. Selle pakutavat saavad kasutada ka valikurohke ja sessioonõppena toimuva eestikeelse semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe üliõpilased

Magistriõpe võimaldab süveneda tähendusloome ja tõlgenduste mõistmisesse kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Siit saad süsteemse semiootikahariduse alates sissejuhatusest ja teoreetilistest alustest kuni rakenduste ja eriala uuemate suundadeni. Sa õpid tundma semiootilise analüüsi meetodeid ja rakendama neid nüüdisaja kultuurinähtuste analüüsis. 

Õpingud lõpevad magistritöö või -projekti kirjutamise ja kaitsmisega. Kuna semiootika uurib tähendusloomet väga eripalgelistes nähtustes, saad teema valida oma huvide järgi (vt seni kaitstud töid ja teemasid)

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartusse tulevad semiootikat õppima erineva taustaga üliõpilased kogu maailmast, kes loovad siin mitmekesise, ent ühise huviga rahvusvahelise kogukonna. 

Semiootikute tahe mõista ja tõlgendada maailma toob nii välis- kui ka eesti üliõpilasi peale õppetöö kokku ka suveseminaridele ja sügiskoolidesse, Semiosalongi õhtutele ja Eesti Semiootika Seltsi kogunemistele, konverentsidele, kultuuriüritustele jm ettevõtmistele. Tähtsündmus on üle aasta toimuv rahvusvaheline Tartu semiootika suvekool

Erialast lugemist ja tuge akadeemilistele kirjatöödele leiad eestikeelse ajakirja  Acta Semiotica Estica ja ingliskeelse ajakirja Sign Systems Studies, samuti üliõpilaste veebiajakirja Hortus Semioticus siinsetelt toimetajatelt ja kaasautoritelt. 

Osakond on aktiivselt seotud rahvusvahelise semiootikakogukonnaga. 

Peale lõpetamist

Semiootika annab vahendid ja oskused, et analüüsida tõlgendusi, tähendusloomet ja kommunikatsiooni kultuurinähtustest looduseni.  

Ingliskeelse magistriõppe lõpetanud töötavad üle maailma ühiskonna ja kultuuri suunajate ja analüüsijatena, praktikutena turundusfirmades ja meedias, süsteemianalüütikutena IT-sektoris ja julgeolekuasutustes, toimetajate ja sisutootjatena, aga ka teadlaste-õppejõududena ülikoolides.  

Tugev uurimis- ja kirjutamisoskus annab sulle hea aluse jätkata õpinguid doktorantuuris ning teha akadeemilist karjääri. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles (kuni 4600 tähemärki koos tühikutega), milles:

 • kirjeldate oskusi ja teadmisi, mida olete omandanud eelnevate õpingute ja töökogemuse jooksul;
 • analüüsite, kuidas semiootika magistriprogramm panustaks teie isiklikku arengusse;
 • kirjeldate oma mõtteid uurimisteemast, millele võiksite keskenduda õpingute jooksul.

Hindamiskriteeriumid:

 • motivatsioon ja üldine valmidus õppimiseks semiootika magistriõppekaval;
 • analüüsi- ja argumentatsioonioskused.

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Erialakatse toimub vestluse vormis 18-22.04.2022. Täpne aeg lepitakse pärast motivatsioonikirja hindamist iga kandidaadiga eraldi kokku. Vestlus kestab u. 20 minutit, toimub inglise keeles ja veebi vahendusel

Vestlusel hinnatavad teemad:

 • motivatsioonikirjas välja toodud motivatsioon ja huvid;
 • eelnevad teadmised semiootikast;
 • valmidus õppimiseks ja erialaseks arenguks;
 • analüüsi-, argumentatsiooni- ja eneseväljendusoskused inglise keeles.

Hindame erialakatset saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse intervjuule. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Lisalugemist

Semiootika osakond Facebookis  

Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis  

Eesti Semiootika Selts  

Semiootika ja kultuuriteooria eriala tutvustav video  

Tiit Remm
semiootika teadur, semiootika magistriõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
Ulvi Urm
vastutav sekretär
737 5933
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel