Semiootika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
16
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, kodakondsuse piiranguta 4

Semiootika kui teadusharu õpetab mõistma ja tõlgendama kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tähendusprotsesse. Magistriõpe annab erialased alusteadmised ning võimaldab süveneda oma uurimisteemasse. Õpe on inglise keeles koos üliõpilastega kogu maailmast. 

See on kitsamalt semiootikale suunatud ingliskeelne päevaõppe õppekava. Selle pakutavat saavad kasutada ka valikurohke ja sessioonõppena toimuva eestikeelse semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe üliõpilased

Magistriõpe võimaldab süveneda tähendusloome ja tõlgenduste mõistmisesse kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Siit saad süsteemse semiootikahariduse alates sissejuhatusest ja teoreetilistest alustest kuni rakenduste ja eriala uuemate suundadeni. Sa õpid tundma semiootilise analüüsi meetodeid ja rakendama neid nüüdisaja kultuurinähtuste analüüsis. 

Õpingud lõpevad magistritöö või -projekti kirjutamise ja kaitsmisega. Kuna semiootika uurib tähendusloomet väga eripalgelistes nähtustes, saad teema valida oma huvide järgi (vt seni kaitstud töid ja teemasid)

Image
keskkond

Tartusse tulevad semiootikat õppima erineva taustaga üliõpilased kogu maailmast, kes loovad siin mitmekesise, ent ühise huviga rahvusvahelise kogukonna. 

Semiootikute tahe mõista ja tõlgendada maailma toob nii välis- kui ka eesti üliõpilasi peale õppetöö kokku ka suveseminaridele ja sügiskoolidesse, Semiosalongi õhtutele ja Eesti Semiootika Seltsi kogunemistele, konverentsidele, kultuuriüritustele jm ettevõtmistele. Tähtsündmus on üle aasta toimuv rahvusvaheline Tartu semiootika suvekool

Erialast lugemist ja tuge akadeemilistele kirjatöödele leiad eestikeelse ajakirja  Acta Semiotica Estica ja ingliskeelse ajakirja Sign Systems Studies, samuti üliõpilaste veebiajakirja Hortus Semioticus siinsetelt toimetajatelt ja kaasautoritelt. 

Osakond on aktiivselt seotud rahvusvahelise semiootikakogukonnaga. 

Image
keskkond

Semiootika annab vahendid ja oskused, et analüüsida tõlgendusi, tähendusloomet ja kommunikatsiooni kultuurinähtustest looduseni.  

Ingliskeelse magistriõppe lõpetanud töötavad üle maailma ühiskonna ja kultuuri suunajate ja analüüsijatena, praktikutena turundusfirmades ja meedias, süsteemianalüütikutena IT-sektoris ja julgeolekuasutustes, toimetajate ja sisutootjatena, aga ka teadlaste-õppejõududena ülikoolides.  

Tugev uurimis- ja kirjutamisoskus annab sulle hea aluse jätkata õpinguid doktorantuuris ning teha akadeemilist karjääri. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid pole õppekaval kehtestatud.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles (kuni 4600 tähemärki koos tühikutega), milles

 • kirjeldate oskusi ja teadmisi, mida olete omandanud eelnevate õpingute ja töökogemuse jooksul;
 • analüüsite, kuidas semiootika magistriprogramm panustaks teie isiklikku arengusse;
 • kirjeldate oma mõtteid uurimisteemast, millele võiksite keskenduda õpingute jooksul.

Hindamiskriteeriumid:

 • motivatsioon ja üldine valmidus õppimiseks semiootika magistriõppekaval;
 • analüüsi- ja argumentatsioonioskused.

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Erialakatse toimub vestluse vormis 8–12.04.2024. Täpne aeg lepitakse pärast motivatsioonikirja hindamist iga kandidaadiga eraldi kokku. Vestlus kestab umbes 20 minutit, toimub inglise keeles ja veebi vahendusel

Vestlusel hinnatavad teemad:

 • motivatsioonikirjas välja toodud motivatsioon ja huvid;
 • eelnevad teadmised semiootikast;
 • valmidus õppimiseks ja erialaseks arenguks;
 • analüüsi-, argumentatsiooni- ja eneseväljendusoskused inglise keeles.

Hindame erialakatset saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Semiootika osakond Facebookis  

Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis  

Eesti Semiootika Selts  

Semiootika ja kultuuriteooria eriala tutvustav video  

Tiit Remm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
osakonna juhataja, semiootika teadur
Jakobi 2-302
Ulvi Urm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
vastutav sekretär
Jakobi 2-317
+372 737 5933
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021