Semiootika ja kultuuriteooria

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõpe annab sulle tugeva humanitaarse alushariduse. Sa omandad analüüsioskused ning teadmised kommunikatsioonist ja tähendusloomest kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Seoste nägemise ja analüüsimise oskust, kriitikameelt ja kohanemisvõimet saad edaspidi rakendada oma valitud eluvaldkonnas. 

„Semiootika on andunud mulle teadmised, oskused ja vahendid, millega süüvida erinevate tekstide, keelte, mõtete ja omailmade sügavusse. Tänu sellisele märkamis- ja taipamisvahendite arsenalile võin proovisaalis julgelt laveerida eri teadmuspuude ning mõttehekkide vahel, kartmata kuhugi kinni jääda. Seega kui semiootika sind ei päästa, ei päästa sind miski!“

Oliver Issak, Paide Teatri lavastusdramaturg, vilistlane

Õpingute keskmes on suhtlus- ja tähendusprotsesside mõistmine, semiootilise analüüsi oskused ning nende rakendamine. Sellest, kuidas tähendusloome ja kommunikatsiooni tundmist ära kasutada, annab aimu tutvumine tegevsemiootikutega, kultuurikriitika kirjutamine-avaldamine ning praktika kultuuriasutuses, kommunikatsiooniüksustes või arendusprojektides. 

Sind ootavad humanitaarvaldkonna ühised alusained ja erialaained väikestes rühmades. Õpe seisneb süvitsi mõtestamises ja arutlemises ning iseseisvate uurimuste ja analüüside tegemises.  

Meil saad sa kujundada oma õpingud ja tulevikuvõimalused ise. Peale õpirände aitab sul oma suunda seada see, kui valid semiootika ja kultuuriteooria peaeriala juurde kõrvaleriala. Meie üliõpilaste seas on populaarsed kõrvalerialad näiteks kunstiajalugu, kirjandus ja kultuuriteadused, digihumanitaaria, bioloogia ja elustiku kaitse ning ajakirjandus ja kommunikatsioon. 

Maailma avardavaid võimalusi pakuvad veel külalislektorite kursused ja praktika.  

Juhendaja toel valid sa ka oma uurimistöö teema (vt kaitstud töid). Teine võimalus lõpetada on näidata oma teadmisi ja rakendusoskusi lõpueksamil.  

 

Tartu Ülikool on rikkalikumaid semiootikaõppe keskusi maailmas. Meie vilistlaste hulgas on kunstnikke, kirjanikke, näitlejaid, kriitikuid, sportlasi, muusikuid, ettevõtjaid ja paljude teiste alade esindajaid. 

Õpinguid saadab aktiivne kultuuri- ja teadusmelu: semiootikaüliõpilased kohtuvad menukatel Semisalongi õhtutel, suveseminaridel ja sügiskoolides ning korraldavad ise kultuuriüritusi. Oma uurimusi ja sissevaateid üliõpilasellu saad avaldada Hortus Semioticuses.  

Kõik see toimub Tartu kesklinnas kõrvuti teiste humanitaar- ja sotsiaalteaduste üliõpilastega ning semiootika välismagistrantidega kogu maailmast. 

Image
keskkond

Tööandjad hindavad semiootikute avarat, loomingulist mõtlemist. Loovates-analüütilistes ametites on vajalikud õpinguist saadud analüüsioskused ning kriitiline mõtlemine. Nende sidumisel oma huvide ja kõrvalerialaga avaldubki semiootiku erilisus.  

Meie lõpetajad kujundavad Eesti kultuuriruumi näiteks lavastajate ja kirjanike, tõlkijate ja toimetajatena. Nad korraldavad ühiskonna ja organisatsioonide toimimist ja suhtlust juhtide, kommunikatsioonispetsialistide ja analüütikutena. Samuti hoiavad nad kultuurikriitikute ja -ajakirjanike ning aktivistidena üleval Eesti kultuuri ja ühiskonna kriitilist eneseteadvust.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 3. juulil 2023 aadressil Jakobi 2-306, Tartu, ja 4. juulil 2023 veebis (kell 10–16). Täpne intervjuu toimumise aeg ja ruum selguvad avalduse esitamisel SAIS-is.

Erialakatse on vestlus, mida saab sooritada eesti, inglise või vene keeles.

Erialakatseks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks peatükk ühest järgnevast nimekirjas toodud teosest:

 1. Roland Barthes "Mütoloogiad" (2004, Varrak, tõlk Mirjam Lepikult ja Ott Ojamaa).
 2. Clifford Geertz "Omakandi tarkus: esseid tõlgendavast antropoloogiast" (2003, Varrak, tõlk Triinu Pakk-Allmann).
 3. Juri Lotman "Kultuur ja plahvatus" (2001, Varrak, tõlk Piret Lotman).
   

Hindamine

Erialakatse toimub vestlusena valitud teksti põhjal. Vestlusel hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks;
 • tekstist arusaamise ja teksti alusel argumenteerimise ning analüütiliste ja loovate seoste loomise oskust;
 • eesti keeles suulise väljendumise oskust.

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 50% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Semiootika ja kultuuriteooria õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


  NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

  • Inimesed ja märgid: sissejuhatus semiootikasse (P2TP.TK.082) 2 EAP

  Tule tudengivarjuks

  Sisseastumine bakalaureuseõppesse

  Semiootika osakond Facebookis  

  Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis  

  Eesti Semiootika Selts  

  Semiootikute loodud kultuurilise digihariduse platvorm „Haridus ekraanil“  

  Semiootika ja kultuuriteooria eriala tutvustav video

  Tiit Remm
  programmijuht
  Ulvi Urm
  Filosoofia ja semiootika instituut
  Semiootika osakond
  vastutav sekretär
  Jakobi 2-317
  +372 737 5933
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #sisseastumine
  Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
  06.07.2023
  #sisseastumine
  Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
  15.06.2023
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023