Skip to main content

Semiootika ja kultuuriteooria

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõpe annab sulle tugeva humanitaarse alushariduse. Sa omandad analüüsioskused ning teadmised kommunikatsioonist ja tähendusloomest kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Seoste nägemise ja analüüsimise oskust, kriitikameelt ja kohanemisvõimet saad edaspidi rakendada oma valitud eluvaldkonnas. 

Õppetöö

Õpingute keskmes on suhtlus- ja tähendusprotsesside mõistmine, semiootilise analüüsi oskused ning nende rakendamine. Sellest, kuidas tähendusloome ja kommunikatsiooni tundmist ära kasutada, annab aimu tutvumine tegevsemiootikutega, kultuurikriitika kirjutamine-avaldamine ning praktika kultuuriasutuses, kommunikatsiooniüksustes või arendusprojektides. 

Sind ootavad humanitaarvaldkonna ühised alusained ja erialaained väikestes rühmades. Õpe seisneb süvitsi mõtestamises ja arutlemises ning iseseisvate uurimuste ja analüüside tegemises.  

Meil saad sa kujundada oma õpingud ja tulevikuvõimalused ise. Peale õpirände aitab sul oma suunda seada see, kui valid semiootika ja kultuuriteooria peaeriala juurde kõrvaleriala. Meie üliõpilaste seas on populaarsed kõrvalerialad näiteks kunstiajalugu, kirjandus ja kultuuriteadused, digihumanitaaria, bioloogia ja elustiku kaitse ning ajakirjandus ja kommunikatsioon. 

Maailma avardavaid võimalusi pakuvad veel külalislektorite kursused ja praktika.  

Juhendaja toel valid sa ka oma uurimistöö teema (vt kaitstud töid). Teine võimalus lõpetada on näidata oma teadmisi ja rakendusoskusi lõpueksamil.  

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu Ülikool on rikkalikumaid semiootikaõppe keskusi maailmas. Meie vilistlaste hulgas on kunstnikke, kirjanikke, näitlejaid, kriitikuid, sportlasi, muusikuid, ettevõtjaid ja paljude teiste alade esindajaid. 

Õpinguid saadab aktiivne kultuuri- ja teadusmelu: semiootikaüliõpilased kohtuvad menukatel Semisalongi õhtutel, suveseminaridel ja sügiskoolides ning korraldavad ise kultuuriüritusi. Oma uurimusi ja sissevaateid üliõpilasellu saad avaldada Hortus Semioticuses.  

Kõik see toimub Tartu kesklinnas kõrvuti teiste humanitaar- ja sotsiaalteaduste üliõpilastega ning semiootika välismagistrantidega kogu maailmast. 

Peale lõpetamist

Tööandjad hindavad semiootikute avarat, loomingulist mõtlemist. Loovates-analüütilistes ametites on vajalikud õpinguist saadud analüüsioskused ning kriitiline mõtlemine. Nende sidumisel oma huvide ja kõrvalerialaga avaldubki semiootiku erilisus.  

Meie lõpetajad kujundavad Eesti kultuuriruumi näiteks lavastajate ja kirjanike, tõlkijate ja toimetajatena. Nad korraldavad ühiskonna ja organisatsioonide toimimist ja suhtlust juhtide, kommunikatsioonispetsialistide ja analüütikutena. Samuti hoiavad nad kultuurikriitikute ja -ajakirjanike ning aktivistidena üleval Eesti kultuuri ja ühiskonna kriitilist eneseteadvust.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse toimub 5. juulil 2022 aadressil Jakobi 2-306, Tartu ja 6. juulil 2022 veebis (kell 10 – 16). Täpne intervjuu toimumise aeg ja ruum selguvad avalduse esitamisel.

Erialakatse on vestlus, mida saab sooritada eesti, inglise või vene keeles.

Erialakatseks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks peatükk ühest järgnevast nimekirjas toodud teosest:

 1. Roland Barthes "Mütoloogiad" (2004, Varrak, tõlk Mirjam Lepikult ja Ott Ojamaa).
 2. Clifford Geertz "Omakandi tarkus: esseid tõlgendavast antropoloogiast" (2003, Varrak, tõlk Triinu Pakk-Allmann).
 3. Juri Lotman "Kultuur ja plahvatus" (2001, Varrak, tõlk Piret Lotman).

Hindamine

Erialakatse toimub vestlusena valitud teksti põhjal. Vestlusel hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks
 • tekstist arusaamise ja teksti alusel argumenteerimise ning analüütiliste ja loovate seoste loomise oskust,
 • eesti keeles suulise väljendumise oskust.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 50% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Inimesed ja märgid: sissejuhatus semiootikasse (P2TP.TK.082) 2 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Semiootika osakond Facebookis  

Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis  

Eesti Semiootika Selts  

Semiootikute loodud kultuurilise digihariduse platvorm „Haridus ekraanil“  

Semiootika ja kultuuriteooria eriala tutvustav video

Tiit Remm
programmijuht
Ulvi Urm
vastutav sekretär
737 5933
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel