Semiootika ja kultuuriteooria

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõpe annab sulle tugeva humanitaarse alushariduse. Sa omandad analüüsioskused ning teadmised kommunikatsioonist ja tähendusloomest kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Seoste nägemise ja analüüsimise oskust, kriitikameelt ja kohanemisvõimet saad edaspidi rakendada oma valitud eluvaldkonnas. 

„Semiootika on andunud mulle teadmised, oskused ja vahendid, millega süüvida erinevate tekstide, keelte, mõtete ja omailmade sügavusse. Tänu sellisele märkamis- ja taipamisvahendite arsenalile võin proovisaalis julgelt laveerida eri teadmuspuude ning mõttehekkide vahel, kartmata kuhugi kinni jääda. Seega kui semiootika sind ei päästa, ei päästa sind miski!“

Oliver Issak, Paide Teatri lavastusdramaturg, vilistlane

Õpingute keskmes on suhtlus- ja tähendusprotsesside mõistmine, semiootilise analüüsi oskused ning nende rakendamine. Sellest, kuidas tähendusloome ja kommunikatsiooni tundmist ära kasutada, annab aimu tutvumine tegevsemiootikutega, kultuurikriitika kirjutamine-avaldamine ning praktika kultuuriasutuses, kommunikatsiooniüksustes või arendusprojektides. 

Sind ootavad humanitaarvaldkonna ühised alusained ja erialaained väikestes rühmades. Õpe seisneb süvitsi mõtestamises ja arutlemises ning iseseisvate uurimuste ja analüüside tegemises.  

Meil saad sa kujundada oma õpingud ja tulevikuvõimalused ise. Peale õpirände aitab sul oma suunda seada see, kui valid semiootika ja kultuuriteooria peaeriala juurde kõrvaleriala. Meie üliõpilaste seas on populaarsed kõrvalerialad näiteks kunstiajalugu, kirjandus ja kultuuriteadused, digihumanitaaria, bioloogia ja elustiku kaitse ning ajakirjandus ja kommunikatsioon. 

Maailma avardavaid võimalusi pakuvad veel külalislektorite kursused ja praktika.  

Juhendaja toel valid sa ka oma uurimistöö teema (vt kaitstud töid). Teine võimalus lõpetada on näidata oma teadmisi ja rakendusoskusi lõpueksamil.  

 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Tartu Ülikool on rikkalikumaid semiootikaõppe keskusi maailmas. Meie vilistlaste hulgas on kunstnikke, kirjanikke, näitlejaid, kriitikuid, sportlasi, muusikuid, ettevõtjaid ja paljude teiste alade esindajaid. 

Õpinguid saadab aktiivne kultuuri- ja teadusmelu: semiootikaüliõpilased kohtuvad menukatel Semisalongi õhtutel, suveseminaridel ja sügiskoolides ning korraldavad ise kultuuriüritusi. Oma uurimusi ja sissevaateid üliõpilasellu saad avaldada Hortus Semioticuses.  

Kõik see toimub Tartu kesklinnas kõrvuti teiste humanitaar- ja sotsiaalteaduste üliõpilastega ning semiootika välismagistrantidega kogu maailmast. 

Image
keskkond

Tööandjad hindavad semiootikute avarat, loomingulist mõtlemist. Loovates-analüütilistes ametites on vajalikud õpinguist saadud analüüsioskused ning kriitiline mõtlemine. Nende sidumisel oma huvide ja kõrvalerialaga avaldubki semiootiku erilisus.  

Meie lõpetajad kujundavad Eesti kultuuriruumi näiteks lavastajate ja kirjanike, tõlkijate ja toimetajatena. Nad korraldavad ühiskonna ja organisatsioonide toimimist ja suhtlust juhtide, kommunikatsioonispetsialistide ja analüütikutena. Samuti hoiavad nad kultuurikriitikute ja -ajakirjanike ning aktivistidena üleval Eesti kultuuri ja ühiskonna kriitilist eneseteadvust.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (50%),
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (50%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 1. juulil 2024 Tartus aadressil Jakobi 2 ruumis 306 või 2. juulil 2024 veebis

Erialakatse on vestlus, mida saab sooritada eesti, inglise või vene keeles.

Erialakatseks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks peatükk ühest järgnevast nimekirjas toodud teosest:

 1. Roland Barthes "Mütoloogiad" (2004, Varrak, tõlk Mirjam Lepikult ja Ott Ojamaa).
 2. Clifford Geertz "Omakandi tarkus: esseid tõlgendavast antropoloogiast" (2003, Varrak, tõlk Triinu Pakk-Allmann).
 3. Juri Lotman "Kultuur ja plahvatus" (2001, Varrak, tõlk Piret Lotman).
   

Hindamine

Erialakatse toimub vestlusena valitud teksti põhjal. Vestlusel hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks;
 • tekstist arusaamise ja teksti alusel argumenteerimise ning analüütiliste ja loovate seoste loomise oskust;
 • eesti keeles suulise väljendumise oskust.

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Semiootika ja kultuuriteooria õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada lisapunkte. Lisapunkte andev kursus:

 • Inimesed ja märgid: sissejuhatus semiootikasse (P2TP.TK.082) 2 EAP

NB! Kursuse eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Semiootika osakond Facebookis  

Semiootikast ja õppimisest Tartu Ülikooli blogis ja vilistlasveebis 

Hortus Semioticuse ajakiri ja nende blogi. Hortus Semioticus on Tartu Ülikooli semiootika osakonna eelretsenseeritav võrguväljaanne, mille eesmärgiks on vahendada üliõpilaste semiootikauurimusi laiemale lugejaskonnale. Ajakirja toitvaks pinnaseks on uudishimu ja uurimislust ning seda iseloomustab kõik see, mis on aiale omane: ideede värskus, kasvamine ja kasvatamine ning õidepuhkemine. See on uue põlvkonna semiootika, millel puudub akadeemiline autopiloot ning väheseid asju peetakse enesestmõistetavaks.

Eesti Semiootika Selts  

Teadustöö semiootika osakonnas

Semiootikute loodud kultuurilise digihariduse platvorm „Haridus ekraanil“  

Mõjutustehnikate õpikeskkond - õpi ära tundma manipulatsiooni 

Semiootika ja kultuuriteooria eriala tutvustav video

Katre Pärn
programmijuht
Ulvi Urm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
vastutav sekretär
Jakobi 2-317
+372 737 5933
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024