Skip to main content

Filosoofia

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Kui mõtled erialavaliku peale, siis vali mõtlemise eriala. Filosoofiaõppes on ühendatud süstemaatiline ja ajalooline filosoofia, mis tagab sulle tervikliku vaate nii mineviku- kui ka tänapäevafilosoofiale ning arendab kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja argumenteerimisoskusi. Neid ülekantavaid oskusi rakendades suudavad meie vilistlased lahendada ka kõiki selliseid probleeme ja küsimusi, mille olemasolust me isegi veel ei tea.

„Kui võtta isiklikust arengust lähtuvalt, siis kinnistusid paljud olulised teadmised mul just filosoofiaõpingute ajal. Võib öelda, et tänu filosoofiale on mu maailm natuke avaram, erinevaid selgitusi oleva kohta on rohkem ning mis ehk kõige olulisem: rohkem on leplikkust selle kohta, et asju saab näha ja selgitada erineval moel. Filosoofiaga tasub end kindlasti siduda neil, kes soovivad saada aina keerulisemaks muutuvas maailmas paremini hakkama.“ 

Heiko Leesment, vilistlane, Häirekeskuse 112 teenuse juht

Õppetöö

Bakalaureuseõppes omandad teadmised filosoofia ajaloost ja süstemaatilise ülevaate filosoofia tänapäeva peamiste valdkondade arengust. Sa saad kaasa oskuse mõelda ja kirjutada argumenteerivalt, samuti oskuse mõista ja analüüsida keerukaid tekste. 

Ainekursused jagunevad filosoofia üld- ja erialaainete ning humanitaarvaldkonna ainete vahel. Erialaainete puhul on sul valida osakonna viie õppetooli vahel, mille valdkonnad on filosoofia ajalugu, mõttelugu, praktiline filosoofia, teadusfilosoofia ja teoreetiline filosoofia. Tavaliselt valivad meie üliõpilased kõrvaleriala mõnest teisest õppekavast. 

Praktika annab sulle võimaluse rakendada erialaseid oskusi ja teadmisi töökeskkonnas. 

Õppetöö on enamasti seminarivormis, mis eeldab iseseisvat tööd tekstiga ja aktiivset osavõttu arutelust. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Filosoofia osakond asub Tartu kesklinnas ülikooli peahoone kõrval Philosophicumis. Osakond on tihedalt seotud ülikooli eetikakeskusega, mis on Eestis juhtiv eetikavaldkonna teadus- ja õppetöö keskus ning avalikkusele suunatud arutelude korraldaja. 

Juba aastaid saab osakonnas osaleda analüütilise filosoofia seminaris ja fenomenoloogia seminaris ning siin toimuvad eetikakollokviumid. 

Üliõpilaste eestvedamisel käib koos filosoofiline filmiklubi. 

 

Peale lõpetamist

Filosoofina on sinu võimalused tõeliselt laiad. Vilistlasuuringud (2014, 2020) näitavad, et filosoofidel pole töö leidmisega probleeme ja nende palgad on humanitaarvallas ühed konkurentsivõimelisemad.  

Meie lõpetajate seas on ajakirjanikke, kommunikatsioonitöötajaid, ettevõtjaid ning finants- ja IT-sektori esindajaid. 

Enamikul soovijaist on võimalik jätkata õpinguid filosoofia alal rahvusvahelises magistriõppes, et saavutada mõnel filosoofia suunal põhjalikum pädevus. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam või matemaatika (kitsas või lai) riigieksam (avesse läheb parema tulemuse saanud eksam)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatsed toimuvad 4. ja 5. juulil 2022 alates kl 10.15 veebis ja aadressil Jakobi 2-336, Tartu. Täpne intervjuu toimumise aeg selgub avalduse esitamisel.

Erialakatseks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks järgmistest kogumiku Kutse filosoofiasse“ artiklitest:

 • Indrek Lõbus, „Sissejuhatus teadmisemõiste analüüsi“
 • Manuel Bremer ja Daniel Cohnitz, „Kas see on endiselt Metallica? Rokkbändide samasusest läbi aja“
 • Sander Vaus, „Teadusliku reduktsionismi vastu“
 • Henri Otsing, „Heideggerlik alusepanek tõele“
 • Heidy Meriste, „Mis on sallivus?“
 • Indrek Lõbus, „Veelkord anarhismi kaitseks“
 • Eveli Neemre, „Loomade keeleõppe usaldusväärsus“

Erialakatse toimub intervjuu vormis. Erandkorras on võimalik eksamit sooritada videokõne vahendusel – see tuleb individuaalselt kokku leppida.

Erialakatsel hinnatakse kandidaadi sobivust filosoofia erialal õppimiseks järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettekujutus sellest, mida kujutab endast filosoofia ja selle õppimine (20%);
 • kandidaadi huvide ning tulevikunägemuse seotus filosoofia bakalaureuseõppe eesmärkide ja õpiväljunditega (20%);
 • valmisolek järjepidevaks õppimiseks ning erialaseks arenguks (20%);
 • analüüsi-, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus (40%).

Maksimaalne tulemus on 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 60% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust või matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 40% ulatuses (arvesse läheb parema tulemuse saanud eksam)

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise filosoofiaolümpiaadi lõppvoorust.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Praktiline filosoofia (P2TP.TK.099) 4 EAP
 • Väärtused, voorused ja pahed (P2TP.TK.118) 1,5 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Ruth Jürjo
koordinaator
737 5314
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel