Skip to main content

Religiooniuuringud ja teoloogia

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne õppekava soodustab inimese ja maailma terviklikku mõistmist ning pakub sulle võimaluse tegeleda teemadega, mis huvitavad just sind. Sõltumata oma maailmavaatest õpid sa tundma religioone alates maausust ja budismist kuni kristluse ja islamini ning kriitiliselt hindama religiooni rolli nii ajaloos kui ka tänapäeval. Õpingud avavad sulle võimaluse valmistada ennast ette tööks väga erinevatel elualadel, mis eeldavad loovust, analüütilist mõtlemist, inimesetundmist ja head orienteerumist nii kultuuris kui ka ühiskonnas laiemalt. 

„Põhjusi, miks tasub õppida usuteaduskonnas, on tegelikult palju. Üks põhjus võib olla näiteks huvi muistsete maailmade ja inimeste vastu, kellest on nüüdisaja maailma jõudnud üksnes kauge kaja. Ühtlasi võib usuteaduskonda tulla soovist paremini mõista praegust maailma, kus on religioonil ja usul samuti oma koht. Mis on aga peamine: usuteaduskonnast saadud teadmisi on võimalik rakendada väga erinevates kontekstides ja olukordades sõltumata sellest, kas ja mida sa ise usud või ei usu.“ 

Ringo Ringvee, vilistlane, õppejõud, Siseministeeriumi nõunik, DJ

Õppetöö

Meil on mitmekesine päevaõpe, kus on mõne suure loengukursuse kõrval palju paindlikku väikerühmatööd. Õppepäevi korraldame usunditega seotud põnevates paikades. Õppekava sisaldab mitut valikut ja see on teiste erialadega lõimitud. 

Õppimine usuteaduskonnas tähendab tihti personaalset koostööd oma valdkonnas kõrgelt hinnatud õppejõuga. Õppejõududele on meie üliõpilased andnud ülikooli parima hinnangu. Üliõpilasi juhendavad õppetöös edasijõudmisel peale õppejõudude ja tugipersonali ka kaasüliõpilased. 

Sulle avanevad head võimalused täiendada end üliõpilasvahetuse ja stipendiumiprogrammide abil teiste riikide ülikoolides.  

Praktikale lähed kas mõnda ettevõttesse, kogudusse või sotsiaalvaldkonda. 

Religiooniuuringute ja teoloogia peaeriala pakub kõige olulisemaid alusteadmisi ja oskusi nii religiooniuuringute kui ka teoloogia alal, lisaks on võimalus tutvuda teiste humanitaaraladega laiemalt. Saadakse algteadmised Piiblist, õpitakse maailma usundeid, filosoofiat, religioonipsühholoogiat ja ladina keelt. Eestis levinuima religiooni – kristluse – suhteid teiste usunditega käsitletakse võrdleva usundiloo, religioonisotsioloogia ja sekulaarsete maailmavaadete alastes ainetes. Peaeriala kõrvale võid valida kõrvaleriala teiselt erialalt, kombineerides seda oma religiooniteadmistega, või laiendada peaeriala religiooniuuringute või teoloogia suunal. 

Religiooniuuringute suunal tutvub üliõpilane süvendatult maailma usundite ja kultuuride mitmekesisusega. Sealt edasi õpitakse lähemalt tundma judaismi, kristlust, islamit, budismi, hinduismi ja vanu Lähis-Ida usundeid. Samuti on võimalik õppida araabia ja sumeri keelt ning teisi põnevaid keeli. Õpinguid saad jätkata religiooniuuringute ja religioonipedagoogika magistriõppes. 

Teoloogia suund annab laiapõhjalise humanitaarhariduse, sisaldades samas soovijatele ka ettevalmistust praktiliseks kirikutööks. Süvendatult õpitakse tundma Piiblit, selle kujunemislugu ja mõju. Omandatakse piibliheebrea ja kreeka keel, saadakse ülevaade antiigi aja- ja usundiloost, kristliku õhtumaa aja- ja mõtteloost ning religiooniloost. Nüüdisaja jaoks aktualiseeritakse kristlikke traditsioone süstemaatilise ja praktilise teoloogia ning teoloogilise eetika abil. Suuna läbimine loob lisaeelduse õpingute jätkamiseks ka teoloogia magistriõppes. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Usuteaduskond ei ole väga suur ning see annab üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele suurepärase võimaluse õppida üksteist paremini tundma ning suhelda lähemalt. Teaduskonna kollektiiv on väga sõbralik ja ühistegevused ulatuvad teadusüritustest meeleolukate koosviibimisteni. Üritustel kohtutakse eri religioonide huvitavate esindajatega. 

Sa asud õppima ülikooli auväärses peahoones Tartu kesklinnas, mis on ühtlasi meie üliõpilaselu keskpunkt.  

Õppejõudude hulgas on erinevate kirikute vaimulikke ja teaduskonnaga on seotud EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudus. Üliõpilasena on sul võimalus osaleda eri usundite praktikates, näiteks kristlikel jumalateenistustel ja budistlikes meditatsioonirühmades.  

Paljude muude üliõpilasseltside ja -korporatsioonide kõrval tegutseb ka Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus.  

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlasi leiab tihti töölt kirikutest, näiteks kõigist Tartu luteri kogudustest. Haridusvallas on nad asunud nii usuteadlase, koolidirektori ja õpetaja ametikohale kui ka kaitseväkke, politseisse, haiglatesse ja vanglatesse kaplanina. 

Religiooniuuringute eriala lõpetanud töötavad paljudes riigiametites alates Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusalade asutustest kuni Maksu- ja Tolliametini.  

Osa vilistlasi on leidnud rakendust meedias, ettevõtluses ja muidugi kultuurisfääris. Ka mitu noort kirjanikku ja luuletajat on saanud kõrgema hariduse just usuteaduskonnast. 

Lõpetanuid ootame magistriõppesse, kus on valida religiooniuuringute, religioonipedagoogika ja teoloogia eriala vahel. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse (vestlus) toimub 04. ja 05. juuli 2022 alates 10.00 aadressil Ülikooli 18-230, Tartu.

Erialakatse on intervjuu. Esitatavad  küsimused võivad puudutada üliõpilaskandidaadi asjakohaseid elukogemusi, lugemust, religiooniga seotud teemasid ning Eestis ja maailmas aktuaalseid religiooniga seotud probleeme. Intervjuu kestab kuni 15 minutit ning selle viib läbi teaduskonna õppejõududest koosnev komisjon.

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

  • motiveeritus õppimiseks;
  • üldine silmaring;
  • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus;
  • suuline väljendusoskus.

Erialakatseks valmistumisel on soovitav meelde tuletada gümnaasiumis õpitust religiooniga seotud teemad, kujundada oma seisukoht meedias kajastatud ühiskonna problemaatika suhtes ning tutvuda õppekavaga.

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kuna erialakatse annab 100% konkursipunktidest, siis kandideerimiseks on vaja vähemalt 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

  • Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika MOOC (HVUS.TK.009) 1 EAP.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Ain Riistan
programmijuht
Kairi Ots
koordinaator
737 5301 
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel