Kvaliteetne ja ligipääsetav haridus

Hoolitseme selle eest, et haridus oleks kättesaadav kõigile, sõltumata sotsiaal-majanduslikust taustast, vanusest või elukohast. Pakume paindlikke elukestva õppe võimalusi.

Harrastusteaduse projektide kaudu innustame avalikkust osalema teadusandmete kogumises. Seeläbi arendame õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Nende oskuste rakendamiseks pakume üliõpilastele võimalust praktiliste projektide kaudu ülikooli ja ühiskonna kujundamises kaasa rääkida.

Tartu Ülikooli Narva ja Pärnu kolledž, Viljandi kultuuriakadeemia ning Tallinna esindus toetavad kõrghariduse paremat kättesaadavust ja riigi piirkondlikku arengut. 

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli

Looduspõhised sademeveelahendused Kopenhaagenis

Looduspõhine veelahendus jätab loodust toetades linlase jala kuivaks

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid