Kvaliteetne ja ligipääsetav haridus

Hoolitseme selle eest, et haridus oleks kättesaadav kõigile, sõltumata sotsiaal-majanduslikust taustast, vanusest või elukohast. Pakume paindlikke elukestva õppe võimalusi.

Harrastusteaduse projektide kaudu innustame avalikkust osalema teadusandmete kogumises. Seeläbi arendame õppijates loomingulisust, ettevõtlikkust, kriitilist mõtlemist, koostöö-, enesejuhtimis-, digi- ja muid tulevikuoskusi. Nende oskuste rakendamiseks pakume üliõpilastele võimalust praktiliste projektide kaudu ülikooli ja ühiskonna kujundamises kaasa rääkida.

Tartu Ülikooli Narva ja Pärnu kolledž, Viljandi kultuuriakadeemia ning Tallinna esindus toetavad kõrghariduse paremat kättesaadavust ja riigi piirkondlikku arengut. 

#ettevõtlus #kestlikkus
Puidujäätmete väärindamine

Seminaril „Puidu väärindamise tulevik“ tutvustatakse puidutööstuse uudseid tehnoloogiaid

#kestlikkus
green energy

Eesti vesinikupäevadel tutvustatakse vesinikumajanduse arengut ja rohetehnoloogia uuendusi

#kestlikkus
Tartu Ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaia esindajad Eesti Kunstiakadeemias tunnistustega.

Tartu Ülikooli muuseumid pälvisid kestliku arengu edendamise eest rohelise muuseumi tunnistuse