Autor:
Kaja Karo

Õiglase ülemineku fondi toel saab iga seitsmes Ida-Viru tööealine osaleda tasuta täienduskoolitusel

17. jaanuaril kohtusid Tartu Ülikooli eestvedamisel Narva kolledžis Ida-Virumaa suurimad ettevõtted ja koolitajad, et rääkida õiglase ülemineku fondi haridusmeetme täiendusõppevõimalustest.

Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) haridusmeetme eesmärk on pakkuda tööealisele elanikkonnale võimalusi oskuste arendamiseks Ida-Virumaa majandusest lähtuvalt. Lisaks kutse- ja kõrghariduse tasemeõppekavade arendamisele saab meetme raames korraldada täienduskoolitusi.

Haridusmeetmest eraldatakse sellel aastal Ida-Virumaa inimeste täienduskoolituseks ja ümberõppeks 1,8 miljonit eurot. Järgmise viie aasta jooksul saab iga seitsmes Ida-Viru tööealine inimene osaleda tasuta täienduskoolitusel. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert Ene Drenkhan nimetas oma ettekandes tänavu tähtsaimad koolitusteemad: töötleva tööstuse areng, juhtimine ja hoonete energiatõhusus. Lisaks koolitused, mis on suunatud sektoritele, kus maakonnas töötab suurem hulk tööjõudu nt müüjad, mootorsõidukite juhid.

Tartu Ülikooli esindasid kohtumisel elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen, Narva kolledži direktor Indrek Reimand ja ülikooli Ida-Virumaa esindaja Katri Raik. Ristolainen andis ülevaate ülikooli täiendusõppevõimalustest, tutvustas lähemalt mikrokraadiõpet ning tõi esile mikrokraadiprogramme ja täienduskoolitusi, millest ettevõtted võiksid osa võtta. Samuti rõhutas ta paindlikke e-õppe võimalusi, mida võiks ÕÜF-i haridusmeetme toel pakkuda Ida-Virumaa ettevõtetele ja asutustele. Reimand tutvustas haridusmeetme abil Narva kolledžis arendatavaid tasemeõppekavasid.

Loodan, et just täienduskoolitustest piirkonna inseneridele ja keemikutele, keskastme juhtidele, loovettevõtjatele ja turismiarendajatele kujuneb meie ühise jõupingutuse tulemusel tõeline edulugu.

Katri Raik

Tartu Ülikooli Ida-Virumaa esindaja Katri Raigi kinnitusel on rõõm näha, et ülikooli üksused on huvitatud kootööst Ida-Virumaa ettevõtetega: „Loodan, et just täienduskoolitustest piirkonna inseneridele ja keemikutele, keskastme juhtidele, loovettevõtjatele ja turismiarendajatele kujuneb meie ühise jõupingutuse tulemusel tõeline edulugu. Iga samm, mida rahvusülikool meie piirkonna toetamiseks teeb, on kulda väärt,“ kommenteeris Raik.

Haridus- ja Teadusministeerium esitab lähipäevil riikliku koolitustellimuse 2024. aasta kursusteks, mis tuleb ellu viia aprillist detsembrini. Ühe koolituse mahuks arvestab ministeerium 24–112 kontakttundi.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevate tõsiste sotsiaal-majanduslike probleemidega. ÕÜF-i maht Eestis on 354 miljonit eurot, mida saab kasutada ainult Ida-Virumaa tarbeks.

Nii ÕÜF-i haridusmeetme kui ka teadusmeetme maht on 25 miljonit eurot. Fondi haridusmeetmest arendab Tartu Ülikool Narva kolledžis kahte infotehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava, samuti luuakse üks uus magistriõppekava. Teadusmeetme raames osaleb ülikool üheteistkümnes teadusprojektis.

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks