Kandideerimine vabale õppekohale

Kui mõne õppekava puhul on osa kavandatud õppekohti vabanenud, saab vabadele kohtadele alates teisest semestrist kandideerida. Vabade õppekohtade täitmiseks korraldatakse konkurss ja vastuvõtt otsustatakse avalduse esitanud kandidaatide pingerea alusel.

Vabale õppekohale kandideerija peab olema sooritanud nõutud mahus aineid, mis sobivad sellesse õppekavva. Samuti tuleb arvestada eeldusaineid, tunniplaanide sobivust jm, et õpingutega järje peale jõuda.

Tasuta õppes vaba õppekoha täitmise semestril õppetasu maksma ei pea (v. a õppevormi ja õppetöö asukoha vahetuse korral), kuid sellele järgneval semestril vaadatakse õppekava täitmist juba ka õppekulude hüvitamise kontekstis. Näiteks kui kandideerid vabale õppekohale esimese aasta kevadsemestriks, siis kontrollitakse teise aasta sügissemestri alguses, kas oled õppekava täitnud kahe semestri jagu (loe lähemalt õppekava täitmisest). NB! Ingliskeelsete õppekavade korral saab kandideerida ainult tasulistele vabadele õppekohtadele.

 

Vabade õppekohtade tabel

 

Kes saavad vabale õppekohale kandideerida?

Vabale õppekohale võivad kandideerida

 • õppekava vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • õppevormi vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • õppetöö asukoha vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • reimmatrikuleerimise taotlejad (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • teistest kõrgkoolidest ületulijad (tuleb esitada avaldusVÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom*)
 • eksternid ja Tartu Ülikooli täiendusõppijana vastava õppekava aineid läbinud isikud (tuleb esitada avaldus, VÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom*)
 • isikud, kes on õppinud Tartu Ülikoolis mõne muu õppekava alusel ja selle õppest eksmatrikuleeritud (tuleb esitada avaldus ja VÕTA taotlus)

* Eelnevat haridustaset tõendava dokumendi saab haridusportaalist (seal on andmed 2004. aastal ja hiljem lõpetanute kohta). Kui haridusportaalis andmed puuduvad, tuleb kandideerimisel esitada eelnevat haridustaset tõendava originaaldokumendi koopia. 

 

Kandideerimise tingimused

Kõigile Tartu Ülikooli vabadele õppekohtadele kandideerimisel kehtivad alljärgnevad üldtingimused. 

 • Esimese aasta sügissemestril vabu õppekohti ei täideta. Kandideerida saab kõige varem esimese aasta kevadsemestriks.
 • Õppekava või õppevormi vahetuse taotleja (õpingute ajal kandideerija) saab kandideerida vaid samaks või järgmiseks, mitte aga varasemaks semestriks.
 • Varasemad õpingud peavad sobima uude õppekavva.
 • Vabale kohale kandideerija peab tõendama õppekava õppekeele oskust vähemalt B2-tasemel.
 • Täidetud peab olema eelneva haridustaseme ja õppekavas määratud eeldusainete nõue (kui see on kehtestatud).
 • Kandideerida ei saa juhul, kui isikul on ülikooli ees õppetasu võlgnevus (loe lähemalt õppetasu maksmisest).
   

Iga õppekava täpsed kandideerimistingimused kehtestab seda õppekava haldav valdkond. Konkursi pingerea koostamise aluseks on enamasti ainepunktide summa ja keskmine hinne. 

Vabade kohtade täitmise kord valdkonniti:

Lisateavet kandideerimistingimuste kohta saad õppekava haldavast valdkonnast (vt kontaktid allpool).

 

Tähtajad ja dokumendid

Vabale õppekohale kandideerimise avaldus tuleb esitada semestri alguseks. Õppekohad täidetakse nelja nädala jooksul alates semestri algusest (semestrite algust näed akadeemilisest kalendrist). 

Õppekava vahetuse või reimmatrikuleerimise taotlejad peavad esitama vabas vormis avalduse, Tartu Ülikooli välised kandideerijad aga vormikohase avalduse, VÕTA taotluse ja eelneva õppeastme lõputunnistuse või diplomi.

Küsimustele vastavad ja avaldusi võtavad vastu

 

Õppekorralduse pealehele

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Õppekava vahetamine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Eksternina õppimine