Skip to main content

Kandideerimine vabale õppekohale

Kui mõnel õppekaval on vabanenud õppekohti (kui loobunud on rohkem üliõpilasi kui ülebroneeringut arvestamata planeeritud õppekohti oli), siis alates teisest semestrist on soovijatel võimalik vabadele õppekohtadele kandideerida. Vabade õppekohtade täitmiseks korraldatakse konkurss, vastuvõtt otsustatakse avalduse esitanud kandidaatide pingerea alusel.

Vabale õppekohale kandideerijal peab olema sooritatud nõutud mahus õppekavva sobivaid aineid. Samuti tuleb arvestada uuel õppekaval õpingutega järje peale jõudmisega (sh eeldusainetega ja tunniplaanide sobivusega).

Vaba õppekoha täitmise semestril õppetasu maksma ei pea, kuid sellele järgneval semestril vaadatakse juba õppekava täitmist ka õppekulude hüvitamise kontekstis. Näiteks kui kandideerid esimese aasta kevadsemestrile, siis teise aasta sügissemestri alguses kontrollitakse juba, kas oled õppekava täitnud kahe semestri jagu (loe lähemalt õppekava täitmisest). NB! Ingliskeelsetel õppekavadel saab kandideerida ainult tasulistele vabadele õppekohtadele.

 

Vabad õppekohad õppekavati

 

Kes saavad vabale õppekohale kandideerida?

 • õppekava vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • õppevormi vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • õppetöö asukoha vahetust taotlevad üliõpilased (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • reimmatrikuleerimise taotlejad (tuleb esitada vabas vormis avaldus)
 • teistest kõrgkoolidest ületulijad (tuleb esitada avaldusVÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom*)
 • eksternid ja Tartu Ülikooli täiendusõppijana vastava õppekava aineid läbinud isikud (tuleb esitada avaldus, VÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom*)
 • isikud, kes on õppinud mõnel muul Tartu Ülikooli õppekaval ja on sellelt õppekavalt eksmatrikuleeritud (tuleb esitada avaldus ja VÕTA taotlus)

* Eelnevat haridustaset tõendava dokumendi saab haridusportaalist (olemas alates 2004. aasta lõpetanute andmed). Kui hariduse andmed seal puuduvad, tuleb kandideerimisel esitada eelnevat haridustaset tõendava originaaldokumendi koopia. 

 

Kandideerimise tingimused

Kõigile Tartu Ülikooli vabadele õppekohtadele kandideerimisel kehtivad järgmised üldtingimused: 

 • esimese aasta sügissemestril vabu õppekohti ei täideta. Kandideerida saab kõige varem esimese aasta kevadsemestriks;
 • õpingute ajal kandideerija (õppekava või õppevormi vahetaja) saab kandideerida vaid samale või järgnevale semestrile, mitte aga varasemale semestrile;
 • varasemad õpingud peavad sobima uude õppekavva;
 • vabale kohale kandideerija peab tõendama õppekava õppekeele oskust vähemalt B2 tasemel;
 • täidetud peab olema eelneva haridustaseme ja õppekavas määratud eeldusainete nõue (juhul, kui see on kehtestatud);
 • kandideerida ei saa juhul, kui isikul on ülikooli ees õppetasu võlgnevus (loe lähemalt õppetasu maksmisest).
   

Iga õppekava täpsemad kandideerimistingimused kehtestab seda õppekava haldav valdkond. Konkursi pingerea koostamise aluseks on enamasti ainepunktide summa ja keskmine hinne. 

Valdkondade vabade kohtade täitmise korrad:

Kandideerimistingimuste kohta lisainfo saamiseks võta ühendust õppekava haldava valdkonnaga.

 

Tähtajad ja dokumendid

Õppekohad täidetakse semestri algusest arvates nelja nädala jooksul (semestrite algusaegu näeb akadeemilisest kalendrist). NB! Konkreetne tähtaeg on õppekava haldava valdkonna kehtestada (valdkonnas võib olla kehtestatud varasem kandideerimistähtaeg). 

Õppekava vahetuse või reimmatrikuleerimise taotlejad peavad esitama vabas vormis avalduse, Tartu Ülikooli välistel kandideerijatel tuleb esitada vormikohane avaldus, VÕTA taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom.

Lisaküsimustega ning avalduse esitamiseks tuleb pööruda

 

Õppekorralduse pealehele

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Õppekava vahetamine

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Eksternina õppimine

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022