Teist korda õppimise piirangud

Tasuta õppimine võib olla piiratud teist korda samal kõrgharidustasemel õppides ja/või samal õppekaval õppides.

 Alates 1. augustist 2024 jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused, mis puudutavad õppekulude hüvitamist teist korda tasuta sisseastumisel (tingimused muutuvad rangemaks). Ülikoolide eeskirjadesse ei ole see veel üle võetud ja tingimused alles täpsustuvad.

 

Teist korda samal kõrgharidustasemel õppimine

Teist korda samal kõrgharidustasemel tasuta õppimise piirang kehtib neile, kes on samal kõrgharidustasemel õppinud ilma õppetasu maksmata ning õpingud lõpetanud õppekava täitmisega või õppinud rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest. Piirang kehtib alates immatrikuleerimisest õppekava kolmekordse (integreeritud õppes kahekordse) nominaalkestuse jooksul.

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe on erinevad kõrgharidustasemed ja nii võivad rakenduskõrghariduse õppekaval tasuta õppinud ja lõpetanud üliõpilased asuda õppima bakalaureuseõppes tasuta õppekohale ning vastupidi. Samadeks kõrgharidustaseme õpeteks loetakse aga magistriõpet ja integreeritud õpet (bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpet). 

Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel.

 

Teist korda samal õppekaval õppimine

Tasuta õppima asumise piirang kehtib neile, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale. Siin ei eristata tasulisi ja tasuta õppivaid üliõpilasi - piirang kehtib kõigile võrdselt.

Piirang kehtib nii eestikeelsete õppekavade puhul kui ka ingliskeelsete õppekavade puhul õppetasust vabastatud õppekohtadel. 

 


 

Õppetasuvabastus

Kui rakendub teist korda tasuta õppimise piirang, siis ei saa taotleda õppetasuvabastust, välja arvatud õpetajakoolituse õppekavale õppima asunud üliõpilane, kui ta töötab õpetajana, sh eripedagoogi või sotsiaalpedagoogina vähemalt 18-tunnise nädalakoormusega (või 0,5 koormusega) ja on sisse astunud täiskoormusega õppesse. Loe lähemalt õppetasuvabastusest.

 

Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimisest

Tartu Ülikoolis on üliõpilasel õigus olla immatrikuleeritud korraga ühele õppekavale. Tartu Ülikoolis toimub õppetöö

  • kõrghariduse esimesel tasemel rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes;
  • teisel tasemel magistriõppes ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes;
  • kolmandal tasemel doktoriõppes.

 

 Teist korda tasuta õppimise piirangud kehtivad Tartu Ülikoolis algusest peale sisseastumise korral (mitte vabale õppekohale kandideerimise korral).

 

 Teist korda tasuta õppimist reguleerib kõrgharidusseadus, Tartu Ülikoolis mitmel õppekohal õppimist õppekorralduseeskiri.

 

Õppekorralduse pealehele

Õppetasud

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

Vabale õppekohale kandideerimine

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus