Autor:
NATO

Tartu Ülikooli koordineeritav valeinfoga võitlemise Eesti-Prantsuse koostööprojekt sai NATO rahastuse

2024. aastal, mil Eesti tähistab kahtekümmet aastat NATO-s, on Eesti ja Prantsusmaa algatanud NATO toel projekti „Prantsusmaa ja Eesti – üheskoos valeinfo vastu“ („France & Estonia - Together against disinformation“, FREETAD), et uurida pahatahtlikku välissekkumist ning soodustada kogemuste jagamist ja valdkondlikku koostööd.

Image
FREETAD

Projekti rahastab NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakond ja see kestab 2024. aasta sügiseni. Prantsusmaa-Eesti koostöö võeti ette väga sobival ajal, arvestades Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, mis on vaieldamatult muutnud üleüldist geopoliitilist olukorda ja millega kaasnevad üha sagedasemad väärinfokampaaniad nii Eestis kui ka Prantsusmaal.

FREETAD sai teoks tänu Eestis resideeruvale Prantsusmaa suursaadikule Emmanuel Mignot’le, kes täheldas, et nii Eesti kui ka Prantsusmaa seisavad valeinfo vallas silmitsi võrdlemisi sarnaste katsumustega. Seepärast kutsus ta kokku ülikoolide ja mittetulundusühingute esindajad, et koos mõtteid vahetada. Selle tulemusel valmis koostööprojekt, mille abil soovitakse suurendada ühiskondlikku teadlikkust, reageerida valeinfo levikule tõhusamalt ja kiiremini ning soodustada piiriülest koostööd akadeemia, avalike asutuste ja kodanikuühiskonna vahel. „FREETAD on kooskõlas nii Eesti kui ka Prantsusmaa ühiste huvidega ja on eriti oluline Venemaa praeguste agressiivsete infooperatsioonide kontekstis,“ selgitas Mignot.

Projekti koordinaatoriks sai Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut. Projektipartnerite hulgas on nii Eesti kui ka Prantsusmaa mainekaid akadeemilisi asutusi ja mõttekodasid, näiteks Lille’i Katoliku Ülikool, Bordeaux’ Ülikool, Caeni Normandia Ülikool ja Normandia rahuprogramm. Samuti kaasatakse poliitikakujundajaid, akadeemikuid, praktikuid, üliõpilasi ja tavakodanikke. Kõigi partnerite tipposkusi põimides püütakse olla korraga nii uute ideede inkubaator kui ka platvorm, mis võimaldab igaühe tugevaid külgi veelgi võimendada. Ootus on, et projekt mõjutaks ühiskonda laiemalt ning ulatuks kaugemale ametlikust ajakavast ja osalejate päritoluriikidest.

FREETAD-i raames korraldab Skytte instituut koos kohalike partneritega:

  • Prantsuse ekspertide visiidi Tartusse ja Tallinna, akadeemilise kohtumise ja lauaõppuse; 
  • Eesti ja Prantsuse tudengite juhitava veebipõhise kogemusseminari valeinfo teemal; 
  • arutelu Normandia rahu maailmafoorumil, mis toimub Prantsusmaal Caenis 2024. aasta septembris. 
     

Tartu Ülikooli Euroopa õpingute kaasprofessor ja projekti akadeemiline koordinaator Stefano Braghiroli rõhutas: „FREETAD ei ole mitte ainult äärmiselt hea võimalus kolleegidega kogemusi ja tavasid jagada ning akadeemilist ja poliitikakujundamise maailma lähendada, vaid ka konkreetne vahend ühiskonna demokraatlikku vastupidavust ja kriitilist teadlikkust suurendada.“

Lille’i Katoliku Ülikooli kaasprofessor ja koostööprojekti  ekspert Giulia Sandri märkis, et valeinfokülluse ajastul on selline ühisalgatus väga väärtuslik. „Nii Prantsuse tudengid kui ka tavakodanikud seisavad silmitsi järjest süveneva probleemiga: neil on vaja oskusi, et tunda ära valeinfot, mis on digitaalsed ökosüsteemid üle ujutanud. Kui meil on vahendid selle äratundmiseks ja selle vastu võitlemiseks, saame õpetada järgmisele põlvkonnale vajalikke oskusi demokraatia kaitsmiseks ning meedia läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks,“ selgitas Sandri.


Projekt on NATO (kaas)rahastatud

Image
NATO
Soome president Alexander Stubb kõnet pidamas

Alexander Stubb: väärtuspõhine realism annab ruumi tulemuslikule välispoliitikale

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž tähistab 25. aastapäeva