Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände põhimõtted

Kui sul on soov õppida vahetusüliõpilasena Euroopas, siis on kõige lihtsam teha seda Erasmus+ programmi toel. Euroopa-sisene ehk programmiriikide vaheline õpiränne võimaldab sinul kui TÜ üliõpilasel õppida oma õppevaldkonna partnerkõrgkoolis, seda kasvõi mitu korda ülikooliõpingute  jooksul. Alljärgnevalt leiad informatsiooni programmi tingimuste, õpirände reeglite, stipendiumi ja kandideerimise kohta.

Õpirändes osalemise avalduse saad esitada, kui sa praegu oled TÜ üliõpilane. Arvesta kohe ka seda, et õpirändes osalemise alguseks pead sa:

 • olema TÜ üliõpilane (osaleda ei saa eksternid, külalisüliõpilased, residendid);
 • olema edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes (magistri- ja doktoriõppes saad osaleda õpirändes juba 1. aastal);
 • arvestama, et välismaal õppimine mahuks sinu TÜ õppeaja sisse (koos väliskõrgkooli tulemuste ülekandmisega).
   

Erasmus+ õpirändes võid osaleda mitu korda, seda ka ühe õppeastme jooksul. Õppeaja planeerimisel arvesta:

 • õpirände ajaks tuleb kolida sihtriiki, st tegemist ei ole distantsilt toimuva õppega (ka siis, kui välisülikool pakub veebikursusi);
 • õpingud ühes väliskõrgkoolis võivad kesta järjest 2-12 kuud;
 • üks õpiränne peab jääma ühe õppeaasta sisse;
 • õppeaeg peab võimaldama sul õppetöö läbida (trimester, sügissemester, kevadsemester või terve õppeaasta);
 • programmis võid osaleda (sh praktika eesmärgil, põimitud õpiränne* ja Erasmus+üleilme õpiränne) igas õppeastmes kokku kuni 12 kuud. Bakalaureuse- ja magistriõpppe integreeritud õppekaval õppides kuni 24 kuud. Arvestusse lähevad ka sinu varasemad programmis osalemised teiste õppekavade raames, kui tegemist oli sama õppeastmega;

*põimitud õpirände puhul läheb samuti maksimaalse lubatud 12 kuu sisse füüsilise õpirände periood, st mitte virtuaalne osa.

Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimist planeerides pea silmas, et tegemist on siinsete õpingute osaga - õpingud TÜ-s ei peatu ja sooritus väliskõrgkoolis mõjutab sinu õppekava täitmist.
Välismaal õppimist reguleerivad TÜ õppekorralduseeskirja reeglid välismaal õppimisest ning õppeainete valiku ja nende õppekavasse sobivuse hindamise reeglistik. Nõuded kehtivad läbi programmide, partnerlepingute ja ka omal käel õppima minnes. Õppekorralduse reeglite osas konsulteeri vajadusel õppekorraldusspetsialistiga.

Loe lähemalt:

Üliõpilasvahetuses osaledes...

 • ei tohi välisülikool sinult õppemaksu küsida. Lubatud on väiketasud, nt kindlustuse, üliõpilasliitude ja õppematerjalide eest ning seda võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega;
 • maksad TÜ-le välismaal õppimise aja eest lepingujärgsest õppetasust 30%, kui oled eestikeelsel õppekaval osakoormuses (va doktorant) või õpid ingliskeelsel õppekaval tasulisel kohal, loe lähemalt siit;
 • võid jätkuvalt saada riiklikke õppetoetusi ja õppelaenu;
 • saad Erasmus+ programmi stipendiumi, loe lähemalt siit.

Õpirändes osalemise soovi korral:

 • ole kursis, millal kandideerimine avatakse - eelolevaks õppeastaks saab dokumendid esitada veebruaris-märtsis ning täiendav konkurss vabadele kohtadele kevadsemestriks toimub augustis-septembris;
 • kindla soovi korral kandideeri juba põhikonkursil, et mitte riskida olukorraga, kus sulle huvipakkuvasse kõrgkooli saavad kohad täis;
 • jälgi iganädalast üliõpilaste infokirjakäimasolevate konkursside lehte ja Facebook/utvalismaale.

Väliskõrgkooli valimine

Selleks, et välismaal õppimise kogemus täidaks sinu ootusi, on väga oluline leida endale sobiv ülikool. Välisülikooli valimisel pea silmas:

 • ülikooli saad valida oma eriala, sellega lähedalt soetud õppevaldkonna või kõrvaleriala partnerkõrgkoolide hulgast;
 • ülikoolide nimekirjad instituutide/kolledžite/teaduskondade kaupa koos kokku lepitud tingimustega leiad siit;
 • erialase õppetöö, õppekeele, akadeemilise kalendri, majutusvõimaluste jmt kohta uuri välisülikooli kodulehe vahetusüliõpilastele (Erasmus incoming students) mõeldud rubriigist;

Asjaolu, et tegemist on sinu erialaüksuse partnerkõrgkooliga ei tähenda, et seal õpetataks igal semestril piisavas mahus sulle sobivaid ja huvipakkuvaid õppeaineid. Võib nii olla, et ingliskeelseid õppeaineid selle eriala raames napib ja õppimise eelduseks on kohaliku keele valdamine.

Märkides avaldusele 2 huvipakkuvat kõrgkooli suurendad oma võimalusi välja valituks saada. Soovi korral saad kandideerida ka üheks semestriks ühte ja teiseks semestriks teise välisülikooli, st sooritada kaks eraldiseisvat õpirännet. Seda eeldusel, et Erasmus+ programmis osalemine ühes õppeastmes ei ületa 12 kuud. Jälgi ka, et välisülikoolide semestrid ei kattuks.

Dokumentide esitamine

Vaata konkursikuulutusest, millised dokumendid tuleb esitada. Üldjuhul on vaja esitada:

 • elektroonline avaldus;
 • motivatsioonikiri;
 • tõend õppetulemuste kohta;
 • keeleoskust kinnitav tõend (sinu õppetöö keele kohta väliskõrgkoolis).

Vaata üldisi soovitusi dokumentide koostamiseks siit.

Dokumentide esitamine käib läbi SoleMove õpirände infosüsteemi, avaldused vaatab läbi vastava akadeemilise üksuse Erasmuse õpirände koordinaator.

Otsuse õpirändes osalemise kohta teeb akadeemiline üksus, kuhu dokumendid esitad. Sa ei konkureeri kõigi õpirändest huvitatud TÜ üliõpilastega - ainult nendega, kes sama eriala raames samasse väliskõrgkooli õppima minna soovivad. Väljavalimisel arvestatakse muuhulgas seniseid õpingutulemusi, motiveeritust, vastava võõrkeele oskust, välisõpingute seotust õppekavaga jms. Inglise keele oskuse puhul tuleb arvestada, et tase võimaldaks tulemuslikult erialases õppetöös osaleda - minimaalne nõutud tase on B2, osadel juhtudel ka C1. Kui õppetöö toimub kohalikus keeles (nt saksa, hispaania, prantsuse, itaalia), siis võib olla, et keelenõude minimaalne tase on B1.

Otsusest annab sinu Erasmuse koordinaator sulle teada märtsi (põhikonkurss) või septembri (täiendav konkurss) lõpuks.

Peale edukat kandideerimist Tartu Ülikoolis pead täitma vastava väliskõrgkooli nõuded, nemad teevad lõpliku otsuse. Programmi välja valitud üliõpilastele mõeldud informatsiooni saad lugeda siit.

Õpiränne välismaale pealehele Erasmus+ Euroopa pealehele

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools