Autor:
TÜ õpirände keskus

Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände lisakonkurss 2024. aasta kevadsemestriks

Lisakonkurss 2024. aasta kevadsemestriks toimub septembri alguses, avaldusi saab esitada 4. kuni 18. septembrini 2023.


Kui soovid õppida välismaal, on veel võimalus teha plaane 2023/2024. õppeaasta kevadsemestriks. Kandideerida saab neisse kõrgkoolidesse, kuhu jäi põhikonkursi tulemusel vabu kohti ja mis võtavad veel TÜ konkursi järel avaldusi vastu.

Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände programm annab võimaluse õppida vahetusüliõpilasena oma erialaüksuse partnerkõrgkoolis Euroopas. Erasmuse programmis võid osaleda mitu korda, kokku kuni 12 kuud ühes õppeastmes. Sealjuures on oodatud osalema kõikide õppeastmete üliõpilased väikese erandiga: 1. õppeastme 1. aasta ehk alles alustavad üliõpilased ei saa veel lisakonkursil kandideerida, kuna õpirände alguseks peab olema 1. õppeaasta kodukõrgkoolis läbitud.
Lisaks tasuta õppele väliskõrgkoolis ja sealse õppetöö arvestamisele TÜ õppekava osana, on kõigile osalejatele tagatud Erasmus+ stipendium. Toetuse suurus sõltub sihtriigist (600 või 540 eurot kuus), lisatoetus vähemate võimalustega üliõpilastele (+250 eurot kuus). Rohelise reisiviisi lisatoetusega on soositud keskkonnasõbralikum reisiviis.

Kandideerimisdokumendid

  • elektrooniline avaldus SoleMOVE'i süsteemis (saab esitada perioodil 04.0918.09.2023)
  • motivatsioonikiri;
  • tõend õppetulemuste kohta -Praeguse õppekava kohta, küsi õppekorraldusspetsialistilt/dekanaadist. Esimese aasta ehk alustavad magistrandid saavad esitada eelmise õppeastme akadeemilise õiendi (sobivad nii digitaalselt allkirjastatud kui ka paberil allkirjastatud dokumentide skaneeritud koopiad);
  • keeleoskust kinnitav tõend (sinu õppetöö keele kohta väliskõrgkoolis).

Lisadokumendid tuleb üles laadida SoleMOVE'i avalduse juurde.

SoleMOVE'i avalduse esitamise juhiseid ja üldiseid soovitusi dokumentide koostamiseks vaata SIIT.

Märkides avaldusele kaks huvipakkuvat kõrgkooli (eelistust), suurendad oma võimalusi välja valituks saada. Veendu, et eelistused on avaldusele märgitud soovitud järjekorras.
Avaldused vaatab läbi vastava akadeemilise üksuse Erasmuse õpirände koordinaator, otsuse välja valimise kohta teeb erialaüksus hiljemalt septembri lõpuks.

Uuri lisa