Infrastruktuuri jätkusuutlikkuse auditeerimine

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Tuuli Rasso
Alar Jürgenson
Silja Einberg
Krislin Kivi
Silver Jakobson
Õppekava rühm
Keskkonnateadused
Õppekeel
Inglise
Programmi kood
P2AV.TK.821
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tutvustada infrastruktuuri elutsükli etappe ning nende olulisust infrastruktuuri keskkonnamõjude ning jätkusuutlikkuse auditeerimisel. Lisaks tutvustatakse valitsuse töövahendeid nende mõjude juhtimisel. Kursus põhineb tulemusauditi praktikal.
Sihtrühm:
Kursusele registreerunud õpilased peaksid olema tuttavad peamiste tulemusauditi meetoditega ning mõistma põhilisi inimtegevusest põhjustatud keskkonnamõjusid. Enne kursusele registreerumist on soovitatav läbida kursus "Sissejuhatus avaliku sektori keskkonnaauditisse".
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õppija - mõistab infrastruktuurist tulenevate keskkonna- ja jätkusuutlikkuse mõjude tähtsust; - tunneb infrastruktuuri elutsüklit ning oskab selle erinevaid faase seostada asjakohaste keskkonnamõjudega; - teab peamisi administratiivseid vahendeid, mida kasutatakse infrastruktuuri keskkonnamõjude juhtimiseks; - oskab planeerida infrastruktuuri keskkonnamõjusid käsitlevat auditit, sealjuures valida sobivad auditi küsimused ning kriteeriumid auditi läbiviimiseks.
Õppejõud:
Tuuli Rasso - Riigikontroll, audiitor
Alar Jürgenson - Riigikontroll, audiitor
Silja Einberg - Riigikontroll, audiitor
Krislin Kivi - Riigikontroll, välissuhtluse juht
Silver Jakobson - Riigikontroll, auditijuht
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Infrastruktuuri arendamine ja selle mõju keskkonnale. Valitsuse töövahendid infrastruktuuri mõjude juhtimisel. Infrastruktuuri jätkusuutlikkuse auditeerimine. 26 Tuuli Rasso, Kristiina Visnapuu

Nõuded lõpetamiseks:
Kõik nädala testid ja lõpptest on sooritatud tulemusele "arvestatud".
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Veebipõhiselt Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas
Õppekeskkonna kirjeldus:
TÜ Moodle keskkonnas veebipõhiselt.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
TÜ Moodle'i keskkonnas veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale
Hinnainfo:
tasuta MOOC
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iganädalased testid ja lõputest.
Hindamiskriteeriumid:
arvestatud/mittearvestatud Kõigi nädalatestitide ja lõputesti tulemus peab olema vähemalt 60 % võimalikust. Kõiki teste saab sooritada 2 korda. Arvesse läheb kõrgem tulemus.
Täiendav info:
Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, +372 +372 737 5560
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 23.01.2023 - 19.02.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 10.02.2023 - 10.02.2023 Maht: 0.25 EAP (4 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022