Jäätmekäitluse auditeerimine

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Tuuli Rasso
Alar Jürgenson
Viire Viss
Airi Andresson
Sigrid Rajangu
Krislin Kivi
Õppekava rühm
Keskkonnateadused
Õppekeel
Inglise
Programmi kood
P2OO.TK.108
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on tutvustada jäätmete ja jäätmemajandusega seonduvaid teemasid - jäätmeliikidest ja jäätmete keskkonnamõjudest jäätmemajanduse põhimõteteni ja instrumentideni ning võimalusi jäätmemajandusega seotud keskkonnamõjude ning jätkusuutlikkuse auditeerimiseks tulemusauditi vahenditega.
Sihtrühm:
Kursusel osalejad peaksid olema tuttavad peamiste tulemusauditi meetoditega ning mõistma põhilisi inimtegevusest põhjustatud keskkonnamõjusid. Enne kursusele registreerumist on soovitatav läbida kursus "Sissejuhatus avaliku sektori keskkonnaauditisse".
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õppija - teab põhilisi jäätmeliike ning mõistab jäätmetega seotud keskkonnamõjusid; - teab peamisi jäätmemajanduse aluspõhimõtteid ja majanduslikke aspekte; - oskab kaardistada jäätmemajanduse peamisi osapooli ning tunneb jäätmemajandust reguleerivat õiguskeskkonda ja peamisi administratiivseid vahendeid; - oskab planeerida jäätmemajanduse korraldust käsitlevat tulemusauditit.
Õppejõud:
Tuuli Rasso - Riigikontroll, audiitor
Alar Jürgenson - Riigikontroll, audiitor
Viire Viss - Riigikontroll, vanemaudiitor
Airi Andresson - Riigikontroll, auditijuht
Sigrid Rajangu - Riigikontroll, audiitor
Krislin Kivi - Riigikontroll, välissuhtluse juht
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Jäätmete liigid ja jäätmete keskkonnamõju. Jäätmemajanduse peamised põhimõtted. Jäätmemajanduse osapooled, õiguskeskkond ja administratiivsed vahendid. Jäätmeteemasid käsitleva auditi ettevalmistamine. 26 Tuuli Rasso, Alar Jürgenson, Viire Viss, Airi Andresson, Kaire Kesküla, Sigrid Rajangu

Nõuded lõpetamiseks:
Hindeliste testide sooritamine Moodle'i õpikeskkonnas.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
TÜ Moodle'i keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub veebipõhiselt.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt
Hinnainfo:
tasuta MOOC
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
iganädalased testid ja lõputest.
Hindamiskriteeriumid:
Iganädalased testid ja lõputest peavad olema sooritatud vähemalt 60 % skooriga võimalikust maksimumtulemusest.
Täiendav info:
Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, +372 +372 737 5560
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.03.2023 - 02.04.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 10.02.2023 - 10.02.2023 Maht: 0.25 EAP (4 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022