Panganduse põhiaste

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
1140 EUR
Õppejõud
Karin Liikane on on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppe programmijuht ja majandusteaduskonna (aastail 1997 - 2002 Eesti Pangaliidu) kaugkoolituse juhtiv õppejõud.
Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude, õppinud Stockholmi Ülikooli magistriõppes, EBSi doktorantuuris ja töötanud mitmes pangas koolitusjuhina. 1992-2000.a. oli Karin Liikane TTÜ ning aastail 1996-2002 EBSi pangandusõppejõud. Aastail 1999-2004 juhtis ta Eestis G.Collerti Fondi rahvusvahelise teadusprojekti “The Future of the Retail Banking and Customer Relations”.
Koostöös Villu Zirnaskiga ilmusid õpikud “Raha, pangad ja finantsturud” I-II (1994,1996). Karin Liikane on toimetanud õppematerjale ja loonud e-kursuseid. Tema juhendamisel on kaitstud üle viiekümne diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöö TTÜ-s, EBSis, TLÜs, "Audenteses" ja Mainori Majanduskoolis. Alates 1995.a on Karin Liikane kaugkoolitusprogrammi pangandusõppejõud.

Anne Pirn on on aktuaar Mandatum Life Inxurance Company Limited Eesti filiaalis ja Inges Kindlustuse ASis. Aastail 2002-06 oli ta Finantsinspektsiooni peaaktuaar ja aastail 1996-2002 Kindlustusinspektsiooni aktuaar.
Anne Pirn on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatilise statistika erialal, kaitsnud samas valdkonnas ka magistrikraadi ja täiendanud ennast mitmetel kindlustuse valdkonna seminaridel. Alates 2005.a. on Anne Pirn kindlustuse õppesuuna ja programmi "Finantsettevõtte majandustegevus" külalisõppejõud.

Ly Hõbe on on üks Eesti väheseid doktorikraadiga panganduseksperte.
Ta on TTÜ majandusteaduskonna bakalaureus cum laude 1999.a. ja magister 2002.a. ning EBSi doktor 2015.a. (doktoritöö pealkiri "Financial Services Innovation in Estonia"). Aastail 1997-2006 töötas Ly Hõbe SEB Eesti Ühispangas, viimati Privaatpanganduse osakonna investeeringute juhina ja hiljem Sampo Pangas. 2020.a. märtsini töötas ta Danske Banki rahapesu tõkestamise valdkonna juhina Balti riikides.
Ly Hõbe on läbinud mitmeid täiendkoolitusi, sh kaugkoolituses panganduse põhiastme (1998), panganduse keskastme ja "Finantsturud"(2003), "Finantsteenuste marketingi I-II" (2004) , "Kinnisvaraturg ja -äri I, II" ja "Laenujuhtimise I, II" (2006), kindlustuse astme (2008) ja „Majandusarvestuse I“ (2009). Alates 2004.a. on Ly Hõbe on programmi "Finantsteenused" külalisõppejõud.

Õppekava rühm
Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Programm koosneb kolmest ainest:
 • Panga funktsioonid
 • Finantsettevõtte majandustegevus
 • Finantsteenused
 • Sihtrühm:
  Programm on mõeldud neile, kes tunnevad huvi rahamaailma vastu ja tahavad end finantsettevõtete - pankade, kindlustusettevõtete ja fondide - tegevusega kurssi viia. Lisaks rahandusinimestele kutsume programmis osalema ka juriste ja IT-spetsialiste, kelle töö nõuab rahandusteemade tõlgendamist bakalaureuse tasemel. Proovi lahendada ainete kaupa:
 • Panga funktsioonid: TASEMETEST
 • Finantsettevõtte majandustegevus: TASEMETEST
 • Finantsteenused: TASEMETEST

 • Kursuse õpiväljundid:
  Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
  - kirjeldab raha kujunemise etappe ja raha mõõte;
  - selgitab inflatsiooni mõistet, mõõtmisviise ja arvutuskäike;
  - mõistab finantsvahenduse olemust;
  - tunneb intressimäärade kujunemise loogikat;
  - selgitab, kuidas pangad oma varade ja kohustuste tähtaegu vastavusse viivad;
  - kirjeldab finantsettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali struktuuri;
  - mõtestab lahti mõisted: likviidsus, tasuvus ja risk;
  - teab finantsettevõtte usaldatavuse hindamise põhimõtteid;
  - tunneb arveldus-, väärtpaberi-, kindlustus-, valuuta-, liising- ja faktooringteenuste põhimõtteid;
  - analüüsib riske ja võimalusi, mis tekivad üha mitmekülgsemate finantsteenuste pakkumisega.
  Õpingute alustamise tingimused:
  Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutöid eksamite eeldusena ja eksamilävendit (70%).

  Õppejõud:
  Karin Liikane on on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppe programmijuht ja majandusteaduskonna (aastail 1997 - 2002 Eesti Pangaliidu) kaugkoolituse juhtiv õppejõud.
  Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude, õppinud Stockholmi Ülikooli magistriõppes, EBSi doktorantuuris ja töötanud mitmes pangas koolitusjuhina. 1992-2000.a. oli Karin Liikane TTÜ ning aastail 1996-2002 EBSi pangandusõppejõud. Aastail 1999-2004 juhtis ta Eestis G.Collerti Fondi rahvusvahelise teadusprojekti “The Future of the Retail Banking and Customer Relations”.
  Koostöös Villu Zirnaskiga ilmusid õpikud “Raha, pangad ja finantsturud” I-II (1994,1996). Karin Liikane on toimetanud õppematerjale ja loonud e-kursuseid. Tema juhendamisel on kaitstud üle viiekümne diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöö TTÜ-s, EBSis, TLÜs, "Audenteses" ja Mainori Majanduskoolis. Alates 1995.a on Karin Liikane kaugkoolitusprogrammi pangandusõppejõud.

  Anne Pirn on on aktuaar Mandatum Life Inxurance Company Limited Eesti filiaalis ja Inges Kindlustuse ASis. Aastail 2002-06 oli ta Finantsinspektsiooni peaaktuaar ja aastail 1996-2002 Kindlustusinspektsiooni aktuaar.
  Anne Pirn on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatilise statistika erialal, kaitsnud samas valdkonnas ka magistrikraadi ja täiendanud ennast mitmetel kindlustuse valdkonna seminaridel. Alates 2005.a. on Anne Pirn kindlustuse õppesuuna ja programmi "Finantsettevõtte majandustegevus" külalisõppejõud.

  Ly Hõbe on on üks Eesti väheseid doktorikraadiga panganduseksperte.
  Ta on TTÜ majandusteaduskonna bakalaureus cum laude 1999.a. ja magister 2002.a. ning EBSi doktor 2015.a. (doktoritöö pealkiri "Financial Services Innovation in Estonia"). Aastail 1997-2006 töötas Ly Hõbe SEB Eesti Ühispangas, viimati Privaatpanganduse osakonna investeeringute juhina ja hiljem Sampo Pangas. 2020.a. märtsini töötas ta Danske Banki rahapesu tõkestamise valdkonna juhina Balti riikides.
  Ly Hõbe on läbinud mitmeid täiendkoolitusi, sh kaugkoolituses panganduse põhiastme (1998), panganduse keskastme ja "Finantsturud"(2003), "Finantsteenuste marketingi I-II" (2004) , "Kinnisvaraturg ja -äri I, II" ja "Laenujuhtimise I, II" (2006), kindlustuse astme (2008) ja „Majandusarvestuse I“ (2009). Alates 2004.a. on Ly Hõbe on programmi "Finantsteenused" külalisõppejõud.

  Hinnainfo:
  Programmi hind sisaldab paberkandjal õpikuid, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), rühma- ja individuaalkonsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Semestri avaaktus-infotunnil saad kätte kogu õppematerjali. Mis tempos õpid, sh mitmesse ossa semestri töö jaotad, on enda otsustada. Sellepärast palume ka õppetasu laekumist programmi infotunniks.  Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Toimumiskoha info:
  Tallinn Tartu Ülikooli Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Programm toimub kaugkoolituse vormis, st õpe põhineb veebipõhisel koostööl Moodle'i (moodle.ut.ee) keskkonnas.

  Toimumise ajakava ja lisainfo:
  Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

  Õppejõudude koostatud kolm paberkandjal õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuste lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

 • 28.septembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • 9.-28.oktoobril 2023 ja 12.-29.veebruaril 2024 rühmakonsultatsioonide sessioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 9.märtsi (või soovi korral mõne ainega juba 4.novembril 2023) kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

  Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).


 • Nõuded lõpetamiseks:
  Eksamilävend ainete kaupa 70%.

  Vaata, kuidas lõpetasid:
 • 79.lend veebiaktusega 9.12.2021 ja
 • viimane, 84.lend klassiaktusega 28.06.2023


 • Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Registreerumise tähtaeg:
  18.09.2023
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Programmi kood:
  MJJV.TK.025
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.01.2025 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 23.10.2023 - 03.12.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 05.02.2024 - 16.06.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

  Toimumise aeg: 20.11.2023 - 07.01.2024 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.05.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
  19.06.2023
  #täiendusõpe
  Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
  14.09.2021
  #täiendusõpe #teadus
  XXIV pedagoogiline konverents kutsub õpetajaid jagama oma kogemusi lõimitud aine- ja keeleõppest.
  15.05.2023
  #koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
  UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
  17.04.2023