Autor:
Kaspar Koolmeister

Tartu Ülikooli teadlased aitavad kaasa Stargate Hydrogen’i loodud uudsete katalüsaatorite uuringutele

·      Tartu Ülikooli keemia instituudis teostati elektrokeemilised mõõtmised Stargate Hydrogeni poolt väljatöötatud uudsete väärismetallivabade katalüsaatoritega.

·      Väljatöötatud katalüsaatorite aktiivsus läheneb kommertsiaalsete iriidiumipõhiste materjalide aktiivsusele.

·      Tartu Ülikool ja Stargate Hydrogen tihendavad omavahelist koostööd.

 Stargate Hydrogen ja Tartu Ülikool on edukalt lõpetanud ühise arendusprojekti esimese etapi, kus keskenduti Stargate’s sünteesitud uudsete katalüsaatormaterjalide elektrokeemilisele testimisele. Katalüsaatorid on mõeldud kasutamiseks järgmise põlvkonna väärismetallivabades leeliselistes elektrolüüserites. Tartu Ülikooli keemia instituudi teadlased kinnitavad vastavalt elektrokeemilistele mõõtmistulemustele, et Stargate'i nanokeraamilised materjalid omavad kõrget aktiivsust.

 Leeliselisi elektrolüüsereid reklaamitakse sageli väärismetallivabadena, kuid tegelikkuses sisaldavad parimate võimsusomadustega leeliselised elektrolüüserid endiselt suurel määral väärismetalle, nagu iriidium ja ruteenium, et saavutada kõrge voolutihedus ja kasutegur elektrienergiast vesiniku tootmiseks. Stargate’s töötatakse välja uudseid nanokeraamilisi alternatiive ning Tartu Ülikoolis läbi viidud elektrokeemilised mõõtmised näitavad, et nende katalüsaatorite aktiivsus sarnaneb iriidiumipõhiste elektroodide aktiivsusega.

"Oleme saavutanud Stargate’s väljatöötatud materjalidega paljulubavaid tulemusi," kinnitab Tartu Ülikooli keemia instituudi kaasprofessor Jaak Nerut. J. Neruti töörühm kasutas materjalide elektrokeemilise aktiivsuse määramiseks tsüklilist voltamperomeetriat.

Image
J. Neruti töörühm

 Tartu Ülikool ja Stargate valmistuvad koostöö järgmiseks etapiks, milles keskendutakse Stargate'i materjalidel põhinevate elektroodide valmistamismetoodika väljatöötamisele. Osapooled on kindlal veendumusel, et tööstuses kasutusel olevaid traditsioonilisi elektroodide katmisviise on võimalik täiustada ja et seeläbi saab tõsta elektrolüüserite kasutegurit ning aidata kaasa tehnoloogia viimisel tööstuslikus skaalas tootmiseni . Elektrolüüseri komponentide masstootmist parandavate meetodite väljatöötamine on ülioluline, et saavutada tööstuse poolt seatud ambitsioonikaid laienemiseesmärke.

 Stargate Hydrogen’i tehnoloogiajuht Dr. Rainer Küngas kommenteeris: „Meil on väga hea meel, et Tartu Ülikoolis läbi viidud põhjalikud elektrokeemilised mõõtmised kinnitasid, et meie valitud lähenemine võimaldab jõuda kõrge aktiivsusega materjalideni. Meie eesmärk on viia väärismetallivabade elektroodide tehnoloogia võimalikult kiiresti masstootmisse. Seeläbi saame vähendada vesiniku tootmiskulusid ja aidata kaasa rohelise vesiniku laialdase kasutuselevõtule. Praegu uurime täiendavaid koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga.“

Image
Rainer Küngas

 "Stargate Hydrogen on ambitsioonikas ettevõte, mis on esitanud turgu valitsevatele tööstusettevõtetele väljakutse oma innovaatilise lähenemisega elektroodide valmistamisse ja katalüsaatormaterjalide sünteesi. Meil on hea meel, et saame panustada sellesse arendustöösse ja ootame huviga järgmist koostööetappi,“ kommenteeris J. Nerut Tartu Ülikoolist.

 Stargate Hydrogen on eraettevõte, mis töötab välja täislahendusi rohelise vesiniku kasutuselevõtuks. Ettevõtte põhifookus on suunatud väärismetallivabade järgmise põlvkonna leeliseliste elektrolüüserite arendamisele.

 Tartu Ülikool on Eesti vanim ja suurim kõrgkool, mis on olnud Eesti akadeemilise elu keskpunktiks peaaegu neli sajandit. TÜ kuulub maailma ülikoolide pingereas parima 1,2% hulka olles üheks juhtivaks ülikooliks Põhja-Euroopas.

 

Kelli Solmelar-Duracz kaitseb doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors”

27. augustil 2024 kell 15.00 kaitseb Kelli Solmelar-Duracz oma doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors” („Aju plastilisust kahjustavate tegurite molekulaarsed ja rakulised mehhanismid”). 

Helle-Mai Piirsoo kaitseb doktoritööd „Mechanical Properties of Nanocomposites with Artificial Periodic Structure“

29. augustil kell 14.00 kaitseb Helle-Mai Piirsoo doktoritööd „Mechanical Properties of Nanocomposites with Artificial Periodic Structure“.

Kristel Möls kaitseb doktoritööd „Metastable TiO2-II in atomic layer deposited thin and ultrathin films: stabilization, properties and impact on film growth“

28. augustil kell 14.00 kaitseb Kristel Möls doktoriväitekirja „Metastable TiO2-II in atomic layer deposited thin and ultrathin films: stabilization, properties and impact on film growth“.