Skip to main content

Ajalugu

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
54
Õppetasu
tasuta

Ajaloo bakalaureuseõpe pakub sulle algusest lõpuni rohkesti valikuid oma õpitee kujundamiseks ja silmaringi laiendamiseks. Erialateadmistele lisaks saad siit kaasa laiapõhjalise humanitaarhariduse, kriitilise mõtlemise ja keelteoskuse. Meie lõpetajad leiavad töölt muuseumidest ja ministeeriumidest, kooliõpetajate ja ajakirjanikena – ka töökohtade valik on seega väga suur. 

„On kaks teadust, mis on kõikide teiste aluseks, ja üks neist on ajalugu. Kui sa oled ajaloolane, siis oled sa ühtlasi teadlane, filosoof, politoloog, geograaf …“ 

 

Alo Savi, vilistlane, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor

Õppetöö

Õppekavas on ühendatud kuus eriala: arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, üldajalugu, uusima aja ajalugu ja kunstiajalugu. Kõik meie üliõpilased saavad üldteadmisi ja praktilisi oskusi koos teiste humanitaarteaduste üliõpilastega valdkonna alusmoodulis. 

Õpingute jooksul on sul järjest rohkem võimalik spetsialiseeruda oma valitud erialale, sest sa liigud õppes üldisematelt teemadelt üksikasjalikumatele. Õpingute lõpuks on sul hea ülevaade Eesti ja maailma ajaloost, kunstiajaloost või arheoloogiast ning süvateadmised oma kitsamas valdkonnas. 

Kõrvaleriala võid valida meie osakonna teiste erialade või paljude teiste põnevate erialade hulgast Tartu Ülikoolis. 

Meie instituudis õpetavad Eesti tippspetsialistid, paljude õpikute ja ajalooraamatute autorid.  

Erialade tutvustused 

Arheoloogide õpe hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, ent kesksel kohal on Eesti ja Läänemere maade arheoloogia. Arheoloogia osakonna ruumid Tartu kesklinnas sisaldavad peale auditooriumide ka nüüdisaegset laboratooriumi ja aina kasvavat arheoloogiliste leidude kogu, mida kasutame nii õppe- kui ka uurimistöös. Üliõpilased leiavad rakendust arheoloogilistel välitöödel enamasti suvel, kuid vajaduse korral ka muul ajal. 

Arhiivinduse erialal tegeldakse nii kõige vanemate dokumentidega kui ka uusimate digitaalsete andmekandjatega. Õppeainetes põimuvad teoreetilised teadmised ajaloosündmustest ja ajalooallikatest praktiliste oskustega allikate tõlgendamisest, säilitamisest, kasutamisest jm. Väljaarendamisel on ridamisi uusi ainekursusi, mis pakuvad tuge, oskusi ja teadmisi tööks 21. sajandi mäluasutustes. 

Eesti ajaloo erialal õpetatakse ja uuritakse Eesti ning naabermaade ajalugu alates muinasaja lõpust kuni tänapäevani, keskendudes suhetele teiste riikide ja rahvastega, kes on eri aegadel mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi. Tegeleme nii poliitilise ajaloo (sh sõjaajaloo), majandusajaloo kui ka haridus- ja kultuuriajalooga. Eesti ajaloo uurimisel tugineme eelkõige eripalgelistele arhiiviallikatele ja see suund on saavutanud Tartu Ülikoolis kõrge taseme. 

Kunstiajaloo õpe hõlmab kõik perioodid antiigist nüüdiskunstini. Võrdset tähelepanu pöörame nii Eesti kui ka maailma kunstile, nii kunsti teoreetilistele alustekstidele kui ka visuaalsele materjalile. Õpe toimub suures osas Tartu Ülikooli ajaloolises peahoones ja väiksemates rühmades, mis võimaldab isiklikku lähenemist. Teoreetilisi kursusi täiendavad õppekäigud ja praktika muuseumides, arhiivides ja galeriides. 

Uusima aja osakonna õppe- ja uurimistöös keskendutakse eeskätt 20. sajandi ajaloole. Meie teadlased uurivad ja õpetavad rahvusvaheliste suhete ajalugu ning eraldi tegutseb Ida-Euroopa uuringute professor. Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ajaloo kõrval saab osakonna õppejõududelt teadmisi Aafrika ajaloost ning koostöös ülikooli teiste üksustega ka näiteks Lähis-Ida ja Aasia ajaloost ja kultuurist. 

Üldajaloo osakond pakub bakalaureuseõppes Euroopale keskenduvaid vana-, kesk- ja uusaja üldkursusi muistsetest tsivilisatsioonidest kuni esimese maailmasõjani. Neid täiendavad valikkursused sotsiaal-, religiooni- ja kultuuriajaloost ning Venemaa ajaloost. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Ajaloo, arhiivinduse, arheoloogia ja kunstiajaloo loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad Tartu kesklinnas ülikooli moodsalt renoveeritud ajaloolistes hoonetes Ülikooli 18 ja Jakobi 2. 

Praktikavõimalusi pakuvad arheoloogilised kaevamised Tartus, meie nüüdisaegne arheoloogialabor, aga ka Rahvusarhiivi Noora hoone ja muuseumid. Õppekäigud viivad meid teistesse olulistesse Eesti paikadesse ja välismaalegi. 

Semestriks-kaheks võid minna välismaale vahetusüliõpilaseks. 

Ajalooüliõpilased tegutsevad aktiivselt MTÜ-s Tartu Ülikooli Ajalooring, kus korraldatakse huvitavaid kohtumisi ja väljasõite põneva ajalooga paikadesse. 

Image

Peale lõpetamist

Ajaloo õppimine aitab sul paremini mõista ühiskonda, juhtida riiki ja säilitada meie kultuuriväärtusi. Meie vilistlased on asunud tööle haridus- ja kultuuriasutustes, muuseumi- ja arhiivitöötajatena ning muinsus- ja kultuurimälestiste kaitse valdkonnas. 

Laiapõhjaline haridus on võimaldanud leida meie vilistlastel rakendust ka teistes riigiasutustes, näiteks Välisministeeriumis, Kaitseministeeriumis ja teistes ministeeriumides. Osa vilistlasi tegutseb ajakirjaniku või poliitikuna. 

Täieliku ülikoolihariduse annab ajaloo magistriõpe, mille käigus on sul ühtlasi võimalik taotleda ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. 

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kaili Kaseorg-Cremona
koordinaator
737 5651
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel