Ajalugu

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
54, sh 7 kunstiajaloo erialal
Õppetasu
tasuta

Ajaloo bakalaureuseõpe pakub sulle algusest lõpuni rohkesti valikuid oma õpitee kujundamiseks ja silmaringi laiendamiseks. Erialateadmistele lisaks saad siit kaasa laiapõhjalise humanitaarhariduse, kriitilise mõtlemise ja keelteoskuse. Meie lõpetajad leiavad töölt muuseumidest ja ministeeriumidest, kooliõpetajate ja ajakirjanikena – ka töökohtade valik on seega väga suur. 

„On kaks teadust, mis on kõikide teiste aluseks, ja üks neist on ajalugu. Kui sa oled ajaloolane, siis oled sa ühtlasi teadlane, filosoof, politoloog, geograaf …“ 

 

Alo Savi, vilistlane, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor

Kunstiajaloo kasulikkusest sain paremini aru hiljem, kui elu viis mind teistesse valdkondadesse.
Näiteks filmikaadreid läbi mõeldes saan aru, et püüan imiteerida mineviku maalikunstnikke. Või
siis vaadates kunstivoolude vaheldumist läbi sotsiaalsete muutuste tausta hakkab teistmoodi
kõlama kogu kaasaegne kultuur.

Ilmar Raag, kunstiajaloo eriala vilistlane, filmirežissöör

Õppekavas on ühendatud kuus eriala: arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, üldajalugu, uusima aja ajalugu ja kunstiajalugu. Kõik meie üliõpilased saavad üldteadmisi ja praktilisi oskusi koos teiste humanitaarteaduste üliõpilastega valdkonna alusmoodulis. 

Õpingute jooksul on sul järjest rohkem võimalik spetsialiseeruda oma valitud erialale, sest sa liigud õppes üldisematelt teemadelt üksikasjalikumatele. Õpingute lõpuks on sul hea ülevaade Eesti ja maailma ajaloost, kunstiajaloost või arheoloogiast ning süvateadmised oma kitsamas valdkonnas. 

Kõrvaleriala võid valida meie osakonna teiste erialade või paljude teiste põnevate erialade hulgast Tartu Ülikoolis. 

Meie instituudis õpetavad Eesti tippspetsialistid, paljude õpikute ja ajalooraamatute autorid.  

Erialade tutvustused 

Arheoloogide õpe hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, ent kesksel kohal on Eesti ja Läänemere maade arheoloogia. Arheoloogia osakonna ruumid Tartu kesklinnas sisaldavad peale auditooriumide ka nüüdisaegset laboratooriumi ja aina kasvavat arheoloogiliste leidude kogu, mida kasutame nii õppe- kui ka uurimistöös. Üliõpilased leiavad rakendust arheoloogilistel välitöödel enamasti suvel, kuid vajaduse korral ka muul ajal. 

Arhiivinduse erialal tegeldakse nii kõige vanemate dokumentidega kui ka uusimate digitaalsete andmekandjatega. Õppeainetes põimuvad teoreetilised teadmised ajaloosündmustest ja ajalooallikatest praktiliste oskustega allikate tõlgendamisest, säilitamisest, kasutamisest jm. Väljaarendamisel on ridamisi uusi ainekursusi, mis pakuvad tuge, oskusi ja teadmisi tööks 21. sajandi mäluasutustes. 

Eesti ajaloo erialal õpetatakse ja uuritakse Eesti ning naabermaade ajalugu alates muinasaja lõpust kuni tänapäevani, keskendudes suhetele teiste riikide ja rahvastega, kes on eri aegadel mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi. Tegeleme nii poliitilise ajaloo (sh sõjaajaloo), majandusajaloo kui ka haridus- ja kultuuriajalooga. Eesti ajaloo uurimisel tugineme eelkõige eripalgelistele arhiiviallikatele ja see suund on saavutanud Tartu Ülikoolis kõrge taseme. 

Uusima aja osakonna õppe- ja uurimistöös keskendutakse eeskätt 20. sajandi ajaloole. Meie teadlased uurivad ja õpetavad rahvusvaheliste suhete ajalugu ning eraldi tegutseb Ida-Euroopa uuringute professor. Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ajaloo kõrval saab osakonna õppejõududelt teadmisi Aafrika ajaloost ning koostöös ülikooli teiste üksustega ka näiteks Lähis-Ida ja Aasia ajaloost ja kultuurist. 

Üldajaloo osakond pakub bakalaureuseõppes Euroopale keskenduvaid vana-, kesk- ja uusaja üldkursusi muistsetest tsivilisatsioonidest kuni esimese maailmasõjani. Neid täiendavad valikkursused sotsiaal-, religiooni- ja kultuuriajaloost ning Venemaa ajaloost. 

Kunstiajaloo õpe hõlmab kõik perioodid antiigist nüüdiskunstini. Võrdset tähelepanu pöörame nii Eesti kui ka maailma kunstile, nii kunsti teoreetilistele alustekstidele kui ka visuaalsele materjalile. Õpe toimub suures osas Tartu Ülikooli ajaloolises peahoones ja väiksemates rühmades, mis võimaldab isiklikku lähenemist. Teoreetilisi kursusi täiendavad õppekäigud ja praktika muuseumides, arhiivides ja galeriides.

Kunstiajaloo õpe Tartu Ülikoolis on lähedalt seotud ajaloo erialaga (arheoloogiast uusima ajani), ent klassikaline ülikool võimaldab siduda kunstiajaloo õpinguid paljude distsipliinidega semiootikast ja psühholoogiast kirjandusteaduse ja ajakirjanduseni.

Kunstiajaloo stuudiumi põhja moodustab humanitaarteaduste valdkonna alusmoodul. Seejärel keskendutakse üldistel kursustel maailma ja Eesti kunstipärandi tundmaõppimisele ja omandatakse kunstiteaduse põhialused. Väikesed rühmad loovad rahuliku õpikeskkonna ja hea kontakti õppejõududega. Loengute ja seminaride kõrval on olulisel kohal õppereisid ja -käigud, mis võimaldavad vahetus kokkupuutes süvendada teadmisi konkreetse paiga ja ajastu kunsti- ja kultuuripärandist. Õppetöö hulka kuulub ka praktika, mis valmistab tudengeid ette kunstiteadlase tööks kunsti- ja mäluasutustes. Kunstiajaloo erialal õppides on tudengil vabadus valida endale sobiv kõrvaleriala teistest õppesuundadest, olgu siis filosoofia, sotsioloogia, semiootika, keelte või teatriteaduse vallast.

Kunstiajaloolasel on erakordne võimalus õppida alma mater’i sammaste varjus, ülikooli peahoones, kust ka teised südalinna õppehooned on paari minuti kaugusel. Kunstiajaloolased moodustavad väikese sõbraliku kogukonna, kes tähistavad üheskoos uute tudengite saabumist sügisel, jõule ning õppeaasta lõppu kevadel. Aeg-ajalt leiavad aset ühised filmiõhtud ja muud koosviibimised. Kunstiajaloolaste tegemisi kajastab Tartu Ülikooli kunstiajaloolaste blogi. Meie üliõpilased ja õppejõud osalevad ka ajalooüliõpilaste traditsioonilistel sündmustel, sealhulgas rebaste ristimisel.

Image
tudengid

Ajaloo, arhiivinduse, arheoloogia ja kunstiajaloo loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad Tartu kesklinnas ülikooli moodsalt renoveeritud ajaloolistes hoonetes Ülikooli 18 ja Jakobi 2. 

Praktikavõimalusi pakuvad arheoloogilised kaevamised Tartus, meie nüüdisaegne arheoloogialabor, aga ka Rahvusarhiivi Noora hoone ja muuseumid. Õppekäigud viivad meid teistesse olulistesse Eesti paikadesse ja välismaalegi. 

Semestriks-kaheks võid minna välismaale vahetusüliõpilaseks. 

Ajalooüliõpilased tegutsevad aktiivselt MTÜ-s Tartu Ülikooli Ajalooring, kus korraldatakse huvitavaid kohtumisi ja väljasõite põneva ajalooga paikadesse. 

Image
õppereis

Ajaloo õppimine aitab sul paremini mõista ühiskonda, juhtida riiki ja säilitada meie kultuuriväärtusi. Meie vilistlased on asunud tööle haridus- ja kultuuriasutustes, muuseumi- ja arhiivitöötajatena ning muinsus- ja kultuurimälestiste kaitse valdkonnas. 

Laiapõhjaline haridus on võimaldanud leida meie vilistlastel rakendust ka teistes riigiasutustes, näiteks Välisministeeriumis, Kaitseministeeriumis ja teistes ministeeriumides. Osa vilistlasi tegutseb ajakirjaniku või poliitikuna. 

Täieliku ülikoolihariduse annab ajaloo magistriõpe, mille käigus on sul ühtlasi võimalik taotleda ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Ajaloo ja arheloogia instituut
Jakobi 2-216, Tartu
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
Image
Rasmus Kagge
Loe, kuidas kirjeldab enda ajalooõpinguid Tartu Ülikoolis ajakirjanik ja kommunikatsioonispetsialist Rasmus Kagge.
Image
Kristi Kongi
Bakalaureuseastme tudeng ja lastekirjanik Kristin Kongi kirjutab, mis tõi teda ajalugu õppima ja mis eriala ta valis. 
Image
Fred Puss
Ajaloodoktorant, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja ja EKI leksikograaf-nooremteadur Fred Puss vastab sugupuu ja perekonnanimede uurimisega seotud küsimustele.  
Image
Eli Pilve
Ajaloodoktorant ja Eesti Mälu Instituudi teadur-projektijuht Eli Pilve: ajaloo õppimise võlu ja valu ühe kogemuse näitel.  
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024