Analüütiline keemia

Magistriõpe
Autor:
Karl Oliver Tomson

5. november

Algab avalduste vastuvõtt

5. jaanuar

Lõpeb avalduste vastuvõtt

5. märts

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
4500-9000 EUR/aasta
Tasuta õppekohtade arv
15 Erasmus Mundus stipendiumit, 3 tasuta õppekohta EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele, 3 EL-i välistele

Sa omandad tipptasemel hariduse valdkonnas, kus on pidev nõudlus erialase pädevusega inimeste järele. Tartu Ülikool on analüütilise keemia alal üks Euroopa juhtivatest haridusinnovatsiooni keskustest. Rahvusvahelised magistriõpingud läbid sa esimesel aastal Tartus ja teisel aastal oma valiku alusel Åbos, Uppsalas või Lyonis. 

Õppekavas teevad koostööd neli ülikooli: Tartu Ülikool, Åbo Akadeemia (Soome), Uppsala Ülikool (Rootsi) ja Claude Bernard Lyoni Ülikool (Prantsusmaa). Sa õpid kahes ülikoolis: esimesel õppeaastal saad baasainete teadmised Tartu Ülikoolis, teisel õppeaastal õpid (sh spetsialiseerud kitsamale valdkonnale) ühes kolmest partnerülikoolist välismaal.  

Õppekeel on inglise keel, lisaks õpid suhtlema ühes õppekava partnerülikooli riigi keeles. 

Õppekava keskendub nüüdisaja analüütilise keemia põhi- ja rakendusaspektidele. Selle läbimise järel on sul süstemaatilised teadmised ja oskused füüsikaliste mõõtmiste ning keemiliste analüüside alal.  

Teadmiste rakendamisel paneme suurt rõhku mõõtmiste metroloogilistele tahkudele (mõõtemääramatus, valideerimine jm), mõõtetulemuste usaldusväärsusele (kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001, ISO 17025, GLP jt) ning mõõtmiste majanduslikele ja juriidilistele küsimustele.  
 
Meil õpetavad Tartu Ülikooli parimad õppejõud eesotsas professor Ivo Leitoga. Kaasatud on ka välisõppejõud ja ülikooli arvukate koostööpartnerite spetsialistid. 

Sinu esimese aasta õppe- ja uurimistöö Tartus toimub Põhja-Euroopa tänapäevaseima sisustusega teadushoonetes Chemicum ja Physicum.  

Rahvusvahelises õpikeskkonnas on su kaasüliõpilased pärit nii Eestist kui ka välisriikidest, mis võimaldab luua tiheda suhtlusvõrgustiku üle maailma. 

Meie magistrandid on oodatud astuma kohalike ja rahvusvaheliste üliõpilasorganisatsioonide (näiteks AEGEE, ESN ja AIESEC) liikmeks ning osalema nende tegevuses. 

 

Analüütilise keemia tugeva taustaga keemikuid vajatakse üha rohkem nii tööstuses kui ka keemilise analüüsi laborites era- ja avalikus sektoris.  

Meie vilistlased on oodatud tööle keemia-, toiduaine- ja farmaatsiatööstuse suurettevõtete teadus- ja arendusosakondadesse ning laboritesse, kvaliteedikontrolli, sertifitseerimis- ja standardimisettevõtetesse ning akrediteerimisega seotud ettevõtetesse, aga ka tervise-, tarbija- ja keskkonnakaitse asutustesse. Lisaks ootavad meie lõpetajaid riiklikud metroloogiakeskused ja -instituudid.  

Sul on võimalik valida ka akadeemiline karjäär ja astuda doktoriõppesse. 

 

Ivo Leito
programmijuht
518 4176
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 6031
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024