Skip to main content

Analüütiline keemia

Magistriõpe

11. november

Algab avalduste vastuvõtt

11. jaanuar

Lõpeb avalduste vastuvõtt

1. märts

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
Tasuta õppekohtade arv

Sa omandad tipptasemel hariduse valdkonnas, kus on pidev nõudlus erialase pädevusega inimeste järele. Tartu Ülikool on analüütilise keemia alal üks Euroopa juhtivatest haridusinnovatsiooni keskustest. Rahvusvahelised magistriõpingud läbid sa esimesel aastal Tartus ja teisel aastal oma valiku alusel Åbos, Uppsalas või Lyonis. 

Õppetöö

Õppekavas teevad koostööd neli ülikooli: Tartu Ülikool, Åbo Akadeemia (Soome), Uppsala Ülikool (Rootsi) ja Claude Bernard Lyoni Ülikool (Prantsusmaa). Sa õpid kahes ülikoolis: esimesel õppeaastal saad baasainete teadmised Tartu Ülikoolis, teisel õppeaastal õpid (sh spetsialiseerud kitsamale valdkonnale) ühes kolmest partnerülikoolist välismaal.  

Õppekeel on inglise keel, lisaks õpid suhtlema ühes õppekava partnerülikooli riigi keeles. 

Õppekava keskendub nüüdisaja analüütilise keemia põhi- ja rakendusaspektidele. Selle läbimise järel on sul süstemaatilised teadmised ja oskused füüsikaliste mõõtmiste ning keemiliste analüüside alal.  

Teadmiste rakendamisel paneme suurt rõhku mõõtmiste metroloogilistele tahkudele (mõõtemääramatus, valideerimine jm), mõõtetulemuste usaldusväärsusele (kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001, ISO 17025, GLP jt) ning mõõtmiste majanduslikele ja juriidilistele küsimustele.  
 
Meil õpetavad Tartu Ülikooli parimad õppejõud eesotsas professor Ivo Leitoga. Kaasatud on ka välisõppejõud ja ülikooli arvukate koostööpartnerite spetsialistid. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sinu esimese aasta õppe- ja uurimistöö Tartus toimub Põhja-Euroopa tänapäevaseima sisustusega teadushoonetes Chemicum ja Physicum.  

Rahvusvahelises õpikeskkonnas on su kaasüliõpilased pärit nii Eestist kui ka välisriikidest, mis võimaldab luua tiheda suhtlusvõrgustiku üle maailma. 

Meie magistrandid on oodatud astuma kohalike ja rahvusvaheliste üliõpilasorganisatsioonide (näiteks AEGEE, ESN ja AIESEC) liikmeks ning osalema nende tegevuses. 

 

Peale lõpetamist

Analüütilise keemia tugeva taustaga keemikuid vajatakse üha rohkem nii tööstuses kui ka keemilise analüüsi laborites era- ja avalikus sektoris.  

Meie vilistlased on oodatud tööle keemia-, toiduaine- ja farmaatsiatööstuse suurettevõtete teadus- ja arendusosakondadesse ning laboritesse, kvaliteedikontrolli, sertifitseerimis- ja standardimisettevõtetesse ning akrediteerimisega seotud ettevõtetesse, aga ka tervise-, tarbija- ja keskkonnakaitse asutustesse. Lisaks ootavad meie lõpetajaid riiklikud metroloogiakeskused ja -instituudid.  

Sul on võimalik valida ka akadeemiline karjäär ja astuda doktoriõppesse. 

 

Ivo Leito
programmijuht
518 4176
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel