Füüsika, keemia ja materjaliteadus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
85
Õppetasu
tasuta

Füüsika või keemia või materjaliteadus – tutvu nende kõigiga ja seejärel keskendu lemmikule! Kes oskab õigesti liigutada aatomeid ja molekule, oskab õigesti liigutada ka kõike muud, sealhulgas raha! Saad universaalse mudelite loomise oskuse, põhjalikud alusteadmised looduse toimemehhanismide kohta ning usaldusväärse täppisteadusliku tööriistakasti kogu eluks. Selle baasilt võid kiiresti omandada mistahes konkreetse ameti füüsikalis-keemiliste tehnoloogiate arendajana või vahendajana.

„Füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõpe, kus spetsialiseerusin materjaliteadusele, on andnud mulle eelkõige fundamentaalse arusaama sellest, kuidas maailm töötab, ning head sõbrad kogu eluks. Suur teadmiste pagas füüsikas ja keemias ning oskus rakendada neid materjaliteaduses on vundament, millele saab laduda mistahes tehnoloogiaalase karjääri. Saadud teadmisi ja kogemusi rakendan nüüd pehmerobootika doktoriõppes, kus „programmeerin“ robotit, varieerides selle funktsionaalsete materjalide omadusi.“

Kadri-Ann Valdur, vilistlane

Õppekavas on kolm erialavalikut: füüsika, keemia ja materjaliteadus. Esimesel poolaastal keskendud sa valdkonna alusteadmistele ja teisel poolaastal valid saadud teadmiste põhjal endale meelepärase eriala, mida õpid edaspidi süvitsi.

Juba teisel õppeaastal omandad oma erialal põhiteadmised ja oskused, seejärel õpid tundma ja kujundama ainete neid omadusi või looma neid seadmeid, millel põhineb tänapäeva kõrgtehnoloogia. Superkondensaatorid ja kütuseelemendid, sensorid ja aktuaatorid, fotoonika ja robootika, ioonpolümeerid ja komposiidid, biomarkerid ja diagnostilised sondid, superhapped ja -alused, nanotorud ja grafeen, aatomkihtsadestus ja kosmosetehnoloogia – see on ainult väike osa õpitavast. Uued teadmised ja oskused võimaldavad sul edukalt tegeleda innovatsiooniga energeetikas, robootikas, andmesides või ravimiarenduses.

Fakte omandad sa peamiselt iseseisvalt ja veebipõhiste interaktiivsete õppesüsteemide abiga. Loengutel süstematiseerid ja mõtestad sa teadmisi koos kaasõppuritega, sealjuures sageli rühmatööna. Seminarides lahendate näidisprobleeme ja lihvite oma esinemisoskust, esitledes iseseisva töö tulemusi.

Praktikumides omandad sa laboratoorse töö võtted ning õpid kasutama mõõteaparatuuri ja andmetöötlustarkvara, samuti tutvud loodusnähtuste ja tehnoloogiliste protsesside arvutipõhise modelleerimisega.

Juba teisel õppeaastal saad kas individuaalselt või rühmatööna tegeleda reaalse teadus- või arendusprojektiga, kasutades inglise keelt, mis on tänapäeval universaalne loodusteaduslik suhtluskeel. Muide, lääne parimates ülikoolides ei ole üliõpilastel tavaliselt võimalik pääseda otsekohe laborisse tegutsema.
 

Õppimine Tartu Ülikoolis kujundab kriitilise mõtlemisega, sihikindlaid ja motiveeritud isiksusi. Üliõpilassuhtlust soodustab meie õppehoonete Physicumi ja Chemicumi paiknemine kõrvuti tänapäevases Maarjamõisa teaduslinnakus.

Üliõpilased osalevad esimesest õppeaastast alates teadusbussi väljasõitudel, mobiilsetes õpikodades ja projektis „Tudeng koolitundi“, aga ka teadusteatri etendustel ja tudengisatelliidi ESTCube projektis. Üliõpilaselu korraldavad Eesti füüsikaüliõpilaste selts ja Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts.

Nii saad meeskonnatöö ja selle juhtimise kogemuse koos võimalusega oma ideid katsetada ja teostada. Kõik see toimub rõõmsas tudengilinnas Tartus, mis kutsub täiel rinnal nautima kirevat üliõpilaselu.

Image

Ammu on minevikuks saanud ajad, mil Tartu Ülikooli füüsiku või keemikuna lõpetanu asus tööle eelkõige teadlase või õpetajana. Tänapäeval leiab suurem osa meie vilistlastest tööd vastavusmõõtmistega tegelevates ettevõtetes, tipptehnoloogilises tööstus- või vahendusäris, riigiasutustes ja mitmesuguste seireametite laborites.

Kohe bakalaureusekraadi omandamise järel on sul võimalik leida tööd ülalnimetatud ettevõtete tehnilise personali liikmena, ent pärast magistri- või doktoriõppe läbimist võid üldjuhul sihtida seal ka iseseisva juhtspetsialisti ametikohta.

Bakalaureuseõppe lõpetaja on oodatud magistriõppesse nii Tartu Ülikoolis kui ka tugevates välisülikoolides, näiteks Aalto Ülikoolis, Uppsala Ülikoolis, Edinburghi Ülikoolis, Groningeni Ülikoolis, Lausanne‘i Tehnikaülikoolis (EPFL), Zürichi Tehnikaülikoolis (ETH) ja Rootsi Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis (KTH).

Ligikaudu pooled meil bakalaureusekraadi omandanud jõuavad ka doktorikraadini. Osa meie vilistlasi töötab järeldoktorina maailma absoluutses tipus Cambridge Ülikoolis, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis ja California Tehnoloogiainstituudis (Caltech).

Füüsikute-keemikute hulgas on palju tippärimehi, ministreid ja Riigikogu liikmeid.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Erialakatse toimub vestluse vormis 5.-6. juulil 2023 algusega kell 10.00 aadressil Ostwaldi 1-A111, Tartu. 
 

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.
 

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti skaalal, pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • riigieksamite tulemusi
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses VÕI
 • erialakatset 100% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused mille läbimise eest on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte:

 • Orgaaniline keemia (P2TP.TK.019) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale I (P2TP.TK.016) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (P2TP.TK.017) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale III (P2TP.TK.018) 3 EAP
 • Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II (P2TP.TK.015) 3 EAP
 • Füüsika nähtused ja katsed (P2TP.TK.001) 3 EAP
 • Ettevalmistus füüsikaolümpiaadiks (P2TP.TK.002) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I (P2TP.TK.003) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II (P2TP.TK.004) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (P2TP.TK.005) 3 EAP
 • Astronoomia (P2TP.TK.043) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kalev Tarkpea
Füüsika instituut
Füüsikahariduse osakond
osakonna juhataja, füüsika, keemia ja materjaliteaduse bak. õppe programmijuht
W.Ostwaldi 1-B117
+372 737 5522
+372 511 8191 (5522)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022