Skip to main content

Füüsika, keemia ja materjaliteadus

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Füüsika või keemia või materjaliteadus – tutvu nende kõigiga ja seejärel keskendu lemmikule! Põhjalik loodusteaduste haridus avab sulle ukse kõigis valdkondades, mis nõuavad kriitilist mõtlemist, analüütilist lähenemist ja sihikindlust eesmärkide täitmisel. Nii saad aidata lahendada suuri probleeme maailmas. Haritud loodusteadlasi on tarvis näiteks nii rohetehnoloogia, ravimite kui ka elektroonikakomponentide arendamiseks. 

„Tuleviku võti on oskus lahendada kompleksseid valdkonnaüleseid probleeme. Olen kasutanud teadmisi materjalidest ja füüsikast, et teha rohetehnoloogiate turu-uuringuid, müüki ja tootearendust. Soovitan asuda õppima materjaliteaduse õppekava alusel, sest selle tugevus on mitmekülgsus.“ 

Adam Erik Enok, vilistlane, Roofit.solar tootearenduse spetsialist

Õppetöö

Õppekavas on kolm erialavalikut: füüsika, keemia ja materjaliteadus. Esimesel poolaastal keskendud valdkonna alusteadmistele ja teisel poolaastal valid saadud teadmiste alusel endale meelepärase eriala, mida õpid edaspidi süvitsi.  

Nüüdisaegses õppes omandab üliõpilane fakte peamiselt iseseisva töö käigus ja interaktiivsete veebipõhiste õppesüsteemide abiga. Loengutel süstematiseeritakse ja mõtestatakse teadmisi, sealjuures sageli rühmatööna. Seminarides lahendatakse näidisprobleeme ja lihvitakse oma esinemisoskust, esitledes iseseisva töö tulemusi.  

Praktikumides omandavad üliõpilased laboratoorse töö võtted ning moodsa mõõteaparatuuri ja andmetöötlustarkvara kasutamise oskused. Nad tutvuvad ka loodusnähtuste ja tehnoloogiliste protsesside arvutipõhise modelleerimisega.  

Juba teisel õppeaastal saad osaleda kas individuaalselt või rühmatöös reaalses teadus- või arendusprojektis – lääne teistes parimates ülikoolides ei ole tavaliselt võimalik pääseda otsekohe laborisse tegutsema. 

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppimine Tartu Ülikoolis kujundab kriitilise mõtlemisega, sihikindlaid ja motiveeritud isiksusi. Üliõpilassuhtlust soodustab meie õppehoonete Physicumi ja Chemicumi paiknemine kõrvuti tänapäevases Maarjamõisa teaduslinnakus. 

Üliõpilased osalevad juba esimesest õppeaastast alates Teadusbussi väljasõitudel, mobiilsete õpikodade ja „Tudeng koolitundi“ projektis, aga ka teadusteatri etendustel ja tudengisatelliidi ESTCube projektis.  

Tudengielu korraldavad Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts ja Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts.  

Nii saad meeskonnatöö ja selle juhtimise kogemuse koos võimalusega oma ideid katsetada ja teostada. Kõik see toimub rõõmsas tudengilinnas Tartus, mis kutsub täiel rinnal nautima kirevat üliõpilaselu. 

Image

Peale lõpetamist

Suurem osa meie vilistlastest on leidnud tööd teadus- ja arendustööd tegevates ettevõtetes (nt Elcogen, Milrem ja Auve Tech), tipptehnoloogilises tööstus- või vahendusäris (nt ettevõtetes Hanza Mechanics ja Metec) ning riigiasutustes ja seireametite (nt Keskkonnauuringute Keskus, Ravimiamet ja Terviseamet) laborites. 

Lisaks saad õpitud teadmisi ja oskusi ning üliõpilaselu kogemusi kasutada hüppelauana, et asuda tegutsema teistes valdkondades. Meie vilistlasi kohtab riigi jaoks strateegiliselt tähtsate ettevõtete nõunikena, aga ka vabakutseliste ajakirjanikena ning nende hulgas on palju tippärimehi, ministreid ja Riigikogu liikmeid. 

Meie teotahtelisele vilistlasele on kõik uksed valla. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika riigieksam (kitsas või lai), mida saab asendada erialakatsega

Suuline vestlus toimub 6.-7. juulil 2022 kell 10.00 aadressil Ostwaldi 1-A111, Tartu

 • Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.
 • Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Sisseastumiskatse toimub vestluse vormis. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Sisseastumiskatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks.

Sisseastumiskatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis, positiivne tulemus on 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust 60% ulatuse (valida tuleb kahest üks)

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

Kursused mille läbimise eest on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte:

 • Orgaaniline keemia (P2TP.TK.019) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale I (P2TP.TK.016) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (P2TP.TK.017) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale III (P2TP.TK.018) 3 EAP
 • Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II (P2TP.TK.015) 3 EAP
 • Füüsika nähtused ja katsed (P2TP.TK.001) 3 EAP
 • Ettevalmistus füüsikaolümpiaadiks (P2TP.TK.002) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I (P2TP.TK.003) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II (P2TP.TK.004) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (P2TP.TK.005) 3 EAP
 • Astronoomia (P2TP.TK.043) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kalev Tarkpea
füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppekava programmijuht
osakonna juhataja
737 5522
511 8191 (5522)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel