Linnastunud ühiskonna geoinformaatika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, 4 kodakondsuse piiranguta

Linnastunud ühiskonna geoinformaatika õppekavas on liidetud geograafia ja infotehnoloogia, sest me elame ajastul, mil enamik juhtimisotsuseid ja planeeringuid tehakse arvutipõhiselt. Valdkonnaülene õppekava annab sulle oskuse geograafiliselt seostada ja analüüsida ühiskonnas ja keskkonnas toimuvaid protsesse. Sa omandad ruumiandmete töötlemise terviktsükli teadmised alates andmekogumisest ja välitöödest kuni planeerimislahenduse visualiseerimiseni. 

 

„Õpe aitab saada GIS-valdkonna spetsialistiks, kellel on nüüdisaja maailmast laiad teadmised. Õppekava on terviklik ja kursused praktilised. Näiteks „Ruumiandmete stuudio“ ja „Ruumiandmete analüüs Pythoni ja R-iga“ annavad oskused ruumiandmete mõistmiseks ja analüüsimiseks ning „Planeerimise projekt“ tutvustab linnaplaneerimist.“ 

 

Olga Wold, vilistlane, KappaZeta ruumiandmete kvaliteedi spetsialist

Õpe valmistab eri eluvaldkondade jaoks nii avalikus kui ka erasektoris ette ruumiandmete haldajaid ja analüütikuid. Sa arendad oma võimekust mõista ja seostada tänapäeva ühiskondlikke ja keskkonnaprotsesse, mille seas on rändeprotsessid ja linnastumine ning maakasutus- ja kliimamuutused. Samuti õpid sa haldama ja analüüsima neid protsesse puudutavaid ruumiandmeid.  

Suur tähelepanu on praktiliste oskuste arendamisel, mille tulemusena oskab lõpetanu kasutada geoinformaatika tööriistu ja kvantitatiivseid meetodeid. 

Õppekava pakub õpingute sisu kujundamiseks paindlikkust. Sa saad valida spetsialiseerumist toetavaid õppeaineid (25% õppekavast), õppida semestri välisülikoolis ja läbida praktika oma valitud töökohal. Ka magistritöö teema- ja meetodivalik on paljuski sinu otsustada.  

Image

Sa õpid rahvusvahelises keskkonnas, kuid samal ajal oled osa Eesti geograafide kogukonnast ja saad võtta osa paljudest traditsioonilistest üritustest.  

Õpe toimub peamiselt Tartu kesklinnas ajaloolises õppehoones Vanemuise 46. Siit on ülikooli teised õppehooned ja Raekoja plats jalutuskäigu kaugusel.  

Meie üliõpilasi liidab aktiivne üliõpilasorganisatsioon EGEA-Tartu. Sul avaneb sageli võimalus osaleda geograafia osakonna ja Eesti Geograafia Seltsi korraldatavatel konverentsidel, näiteks üritusel Mobile Tartu. 

Image

 

Õppekava läbinud leiavad töö eelkõige ruumiandmete haldaja ja/või analüütikuna, samuti geoinformaatika konsultandina ruumilise planeerimise, regionaalpoliitika või muus ruumiandmetega kokkupuutuvas ühiskonnaelu valdkonnas.  

Sulle sobivaid töökohti leidub riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, planeerimis- ja keskkonnakonsultatsiooni ettevõtetes, IT- ja kartograafiaettevõtetes, aga ka ruumiandmete analüüsi ja töötluse teenust pakkuvates ettevõtetes. 

Meie vilistlasi töötab näiteks KappaZetas, Positiumis, Reach-U-s, Maa-ametis, Regios ning ettevõttes Hendrikson & Ko. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud eelmises õppeastmes vähemalt 30 EAP mahus geograafia, geoinformaatika, infotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, planeerimise, geoloogia, ökoloogia, bioloogia, keskkonnafüüsika, majandusteaduse, sotsioloogia või riigiteaduste aineid.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter (in English, maximum of 4600 characters with spaces) should be based on the following points:

Describe what field-related skills and knowledge you have acquired through previous education and working experience (if applicable) and how these match or are relevant to the content of this master´s programme.

Analyse how the master's programme in Geoinformatics for Urbanised Society can contribute to your personal development.

Describe your current ideas about a research topic you would like to focus on during your master's studies.*

* Research topic described in the motivation letter is not binding and may change during your studies
 

In the evaluation of motivation letter, the following criteria will be considered:

 • Compatibility of interests and the issues raised in the motivation letter with the goals of the master’s programme (50 %)
 • Analytical and argumentation skills (30%)
 • Self-expression skills and fluency of written English (20%).

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

 

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Madli-Johanna Maidla
programmijuht
737 6842
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023