Skip to main content

Keeled ja mitmekeelsus koolis

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
37
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

„Saan siin õppides süvendatud teadmisi keelekümblusest kui ühest tõhusaimast keeleõppemeetodist. Peale pedagoogiliste teadmiste omandan selgema arusaama sihtkeele filoloogiast, et tunda ennast õpetajana töötades kindlalt. Pealegi, kus veel õppida võõrkeeleõpetajaks kui mitte Narvas, kus on mitmekeelne ja -kultuuriline kolledž!“

Karin Trei, üliõpilane (2021)

Õppetöö

Meil on päevaõpe, mis kestab kolm aastat. Selle käigus omandad sa kaks võrdse kaaluga eriala. Esimeseks erialaks saad valida kas eesti või inglise keele ning teiseks erialaks pakume peale vene keele ka keelekümblust, mida mujal Eestis erialana ei õpetata.  

Lisaks süvendatud keeleõppele keskendud kirjandusele, keele- ja kultuuriajaloole ning õpid kultuuridevahelist suhtlust. Sa omandad teadmisi tõlkimisest ja suhtlemispsühholoogiast, tutvud põgusalt pedagoogika ja kasvatusteadustega.  

Meie õppe osa on tutvumis- ja vaatluspraktika. See aitab sul jõuda otsusele, kas jätkata õpinguid magistriõppes pedagoogika või keeleteaduse erialal.  

Lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö. 

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Narva kolledži uuenduslikus õppehoones on suurepärased tingimused, et end teostada ja arendada. Siin toimub palju üliõpilas- ja teaduskonverentse ning muid haridusvaldkonna üritusi. 

Kolledžis tegutseb aktiivne üliõpilasesindus, sest üliõpilaste algatused on siin vägagi teretulnud. Tudengielu rikastavad filmiõhtud, loengud, kontserdid, näitused, festivalid jpm.  

Sul on võimalus end täiendada ja käia praktikal välisülikoolides, et saada välismaal elamise ja õppimise väärtuslik kogemus.

Image

Peale lõpetamist

Tartu Ülikooli Narva kolledži lõpetamise diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest ja annab tööturul konkurentsieelise.  

Õppekava „Keeled ja mitmekeelsus koolis“ läbimine aitab sul tulevikus paindlikult kujundada eriilmelisi karjääriradu ning leida keeleteadmisi nõudva ametikoha. Hea keelteoskus tagab meie vilistlastele huvitava ja meelepärase töö paljudes eluvaldkondades. 

Bakalaureuseõppe lõpetaja on oodatud jätkama õpinguid Narva kolledži magistriõppes erialal „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul.

Intervjuu toimub 5. juuli 2022 kell 10.00-17.00 Narva kolledžis või Zoom keskkonnas.

Sisseastumisintervjuu (100 punkti) eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemise ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendusoskus ja eksami keele oskus.

Eksamikeel on eesti või inglise keel (vastavalt valitud erialale: "Eesti keel" või "Inglise keel"). 

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja valmisoleku meeskonnatööks väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min);
 4. eneseväljenduse ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1.  Üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul.
 2.  Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused.
 3.  Kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.

Hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendusoskust ja eksami keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine: Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne positiivne tulemus on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • sisseastumisintervjuud 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on tulnud:

 • maakondlikul õpilaste uurimistööde konkursil kolme parima hulka;
 • Narva kolledži emakeelepäeva kõnevõistluse kolme parima hulka.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Katrina Abramson
programmijuht
740 1930
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe vene keel