Keeled ja mitmekeelsus koolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

„Saan siin õppides süvendatud teadmisi keelekümblusest kui ühest tõhusaimast keeleõppemeetodist. Peale pedagoogiliste teadmiste omandan selgema arusaama sihtkeele filoloogiast, et tunda ennast õpetajana töötades kindlalt. Pealegi, kus veel õppida võõrkeeleõpetajaks kui mitte Narvas, kus on mitmekeelne ja -kultuuriline kolledž!“

Karin Trei, üliõpilane (2021)

Meil on päevaõpe, mis kestab kolm aastat. Selle käigus omandad sa kaks võrdse kaaluga eriala. Esimeseks erialaks saad valida kas eesti või inglise keele ning teiseks erialaks pakume peale vene keele ka keelekümblust, mida mujal Eestis erialana ei õpetata.  

Lisaks süvendatud keeleõppele keskendud kirjandusele, keele- ja kultuuriajaloole ning õpid kultuuridevahelist suhtlust. Sa omandad teadmisi tõlkimisest ja suhtlemispsühholoogiast, tutvud põgusalt pedagoogika ja kasvatusteadustega.  

Meie õppe osa on tutvumis- ja vaatluspraktika. See aitab sul jõuda otsusele, kas jätkata õpinguid magistriõppes pedagoogika või keeleteaduse erialal.  

Lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö. 

Image
Õppetöö

 

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Narva kolledži uuenduslikus õppehoones on suurepärased tingimused, et end teostada ja arendada. Siin toimub palju üliõpilas- ja teaduskonverentse ning muid haridusvaldkonna üritusi. 

Kolledžis tegutseb aktiivne üliõpilasesindus, sest üliõpilaste algatused on siin vägagi teretulnud. Tudengielu rikastavad filmiõhtud, loengud, kontserdid, näitused, festivalid jpm.  

Sul on võimalus end täiendada ja käia praktikal välisülikoolides, et saada välismaal elamise ja õppimise väärtuslik kogemus.

Image
õppekeskkond

Tartu Ülikooli Narva kolledži lõpetamise diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest ja annab tööturul konkurentsieelise.  

Õppekava „Keeled ja mitmekeelsus koolis“ läbimine aitab sul tulevikus paindlikult kujundada eriilmelisi karjääriradu ning leida keeleteadmisi nõudva ametikoha. Hea keelteoskus tagab meie vilistlastele huvitava ja meelepärase töö paljudes eluvaldkondades. 

Bakalaureuseõppe lõpetaja on oodatud jätkama õpinguid Narva kolledži magistriõppes erialal „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemise ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendusoskus ja eksami keele oskus.

Eksamikeel on eesti või inglise keel (vastavalt valitud erialale: "Eesti keel" või "Inglise keel"). 

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja meeskonnatööks valmisoleku väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min).

Eneseväljenduse ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1.  üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2.  Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 3.  kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.
   

Hindamine

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendusoskust ja eksami keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine

Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, intervjuu maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne positiivne tulemus on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • sisseastumisintervjuud 100% ulatuses

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Keeled ja mitmekeelsus koolis õppekavale saab kandideerida eritingimustel olümpiaadi või võistluse tulemusega.
   

  NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Kursused, mille läbimise eest on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte:

  • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP

  NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

  Tule tudengivarjuks

  Sisseastumine bakalaureuseõppesse

  Rando Otti
  programmijuht
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
  Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
  15.11.2023
  #sisseastumine
  Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
  17.11.2021
  #sisseastumine
  Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
  17.11.2021
  #sisseastumine
  Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
  01.11.2021