Füsioteraapia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
45
Õppetasu
tasuta

Füsioterapeudina taastad kehaliste harjutuste, asendravi, massaaži ja füüsikalise ravi meetoditel kliendi või patsiendi funktsionaalse võimekuse. Su tööpõld on lai ja mitmekesine. Füsioterapeudi amet annab võimaluse töötada patsientidega alates nende sünnist kuni kõrge eani ning pakkuda oma teenust nii haiglas kui ka erapraksises või hoopis näiteks spordimeeskonna liikmetele. 

„Füsioteraapia eriala on geniaalne! Tervishoiuteemad muutuvad iga aastaga päevakajalisemaks ja aina suurem osa inimesi otsib füsioterapeudilt abi. Nii õpingud kui ka töö patsientidega on tõeliselt huvitav. Rahuldust pakkuvamat ametit on inimestega suhtlemise nautija jaoks raske ette kujutada.“

Katre Lust-Mardna, vilistlane, Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut ja koolitaja

Sa saad ulatuslikud teadmised inimese organismist ning liigutustegevuse ja kehalise aktiivsusega kohanemise seaduspärasustest. Füsioterapeudina oskad tuvastada inimese tugi- ja liikumiselundkonna peamised probleemid ning määrata füsioterapeutilise ravi.  

Füsioteraapia eriala kõrval on võimalik õppida liikumisnõustajaks, kes jälgib, et inimestel ei tekiks liikumistegevuste käigus vigastusi.  

Meie bakalaureuseõpe on päevaõpe. Esimesel aastal saad hea ülevaate inimese tugiliikumisaparaadist ja organsüsteemidest ning juba kevadsemestril tulevad tunniplaani erialaained.  

Õppevormid on loengud, seminarid ja praktikumid, millele lisandub praktika kliinilises keskkonnas.  

Bakalaureuseõppe praktika teevad üliõpilased kahel moel: erialaainete juurde kuuluvad lühemad praktikad, millele lisandub kolme kuu pikkune praktika aines „Füsioteraapia praktika“. 

Meil õpetab Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna aasta õppejõu tiitliga pärjatud skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia lektor Doris Vahtrik. Õppejõudude seas on ka Eesti erialaeksperdid. 

Image

Eriala omandamiseks tagavad suurepärased võimalused nüüdisaegsed õpperuumid. Neis on uued õppevahendid ja erialane sisustus (teraapialauad jm) ka praktilise õppe jaoks.  

Instituudihoone on sama katuse all Tartu Ülikooli spordihoonega. Prekliinilisi ja kliinilisi aineid õpetatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi osakondades ja kliinikutes ning Biomeedikumis.  

Praktika saad sooritada nii Eestis (haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, hooldekodudes ja erapraksistes) kui ka Erasmuse programmi kaudu välismaal. 

Image

Bakalaureuseõppe lõpetanu saab füsioterapeudi kutse (tase 6). Diplom annab õiguse töötada füsioterapeudina nii kliinilises keskkonnas kui ka erasektoris.  

Meie lõpetajad leiavad tööd mitmesugustes tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, spordiklubides, abivahendikeskustes, invaorganisatsioonides, erapraksistes ning haridusasutustes. 

Õpihimulistel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes. 

Meie vilistlaste seas on tuntud ja hinnatud spetsialiste. Spordifüsioteraapia valdkonnas on meie vilistlased näiteks rahvuskoondiste ja olümpiasportlaste füsioterapeudid Sirli Hinn, Laura Lepasalu, Lauri Rannama, Indrek Tustit ja Martin Vahimets. Meie tublide vilistlaste seas on veel näiteks Põlva Haigla juht Margot Bergmann, Medicumi taastusravivaldkonna juht Priit Eelmäe, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistuse innovatsioonialase tegevuse spetsialist Siiri Heinaru. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 50% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Füsioteraapia õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on 

  • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

2011. aasta kevadel asutatud Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts pakub füsioteraapia üliõpilastele ja vilistlastele enesetäienduse ja erialaste kontaktide loomise võimalust. Seltsi eesmärgid on edendada füsioteraapiat, vahendada koolitusinfo ning korraldada konverentse, seminare, laagreid ja muid üritusi.  

Füsioteraapia üliõpilane saab astuda Eesti Füsioterapeutide Liidu noorliikmeks. Liidu täieõiguslikuks liikmeks võetakse värske füsioterapeut pärast eriala omandamist. Tutvu ka rahvusvahelise organisatsiooniga World Confederation for Physical Therapy. 

Kadri Medijainen
Meditsiiniteaduste valdkond
Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
füsioteraapia õppekava programmijuht
Ujula 4-2007

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Spordibioloogia osakond
füsioteraapia assistent
Ujula 4-2007
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägime, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleme kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi. Messialal saab tutvuda ülikooli rohkete võimalustega.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022