Füsioteraapia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
45
Õppetasu
tasuta

Füsioterapeudina kasutad kehalisi harjutusi, asendravi, massaaži ja füüsikalise ravi meetodeid patsientide funktsionaalse võimekuse taastamiseks, parandamiseks või säilitamiseks. Su tööpõld on lai ja mitmekesine - füsioterapeudi amet võimaldab töötada patsientidega alates nende sünnist kuni kõrge eani ning osutada füsioteraapia teenust nii haiglas kui ka erapraksises või hoopis spordimeeskonna juures.  

„Füsioteraapia eriala on geniaalne! Tervishoiuteemad muutuvad iga aastaga päevakajalisemaks ja aina suurem osa inimesi otsib füsioterapeudilt abi. Nii õpingud kui ka töö patsientidega on tõeliselt huvitav. Rahuldust pakkuvamat ametit on inimestega suhtlemise nautija jaoks raske ette kujutada.“

Katre Lust-Mardna, vilistlane, Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut ja koolitaja

Sa saad ulatuslikud teadmised inimese organismist ning liigutustegevuse ja kehalise aktiivsusega kohanemise seaduspärasustest. Füsioterapeudina oskad tuvastada inimese tugi- ja liikumiselundkonna peamised probleemid ning määrata füsioterapeutilise ravi.  

Füsioteraapia eriala kõrval on võimalik õppida ka liikumisnõustajaks, kes jälgib, et inimestel ei tekiks liikumistegevuste käigus vigastusiterve eluviisi ja heaolu tagamiseks.

Füsioteraapia bakalaureuseõpe toimub päevaõppena. Esimesel õppeaastal saad vajalikud eelteadmised anatoomiast ja erinevate organsüsteemide füsioloogiast, õpid analüüsima normliigutusi ning omandad ka füsioterapeutilise hindamise ja massaaži oskused. Järgneval kahel õppeaastal saad baasteadmised ja oskused erinevates füsioteraapia valdkondades: skeleti-lihassüsteemi ja sisehaiguste füsioteraapia, füsioteraapia psühhiaatrias ja neuroloogias, laste füsioteraapia ning füsioteraapia sünnitusabis ja günekoloogias. Saad ka teadmisi ergonoomikast, abivahenditest ning füüsikaliste tegurite kasutamisest füsioteraapias.

Õppevormideks bakalaureuseõppes on loengud, seminarid ja praktikumid, millele lisandub praktika kliinilises keskkonnas.  Bakalaureuseõppes sooritavad üliõpilased praktikat kahel moel: erialaainete juurde kuuluvad lühemad praktikad ning 3. kursuse kevadsemestril toimuv kolme kuu pikkune praktika aines „Füsioteraapia praktika“.

Teiste toredate ja oma valdkonnas tugevate erialaekspertide kõrval õpetavad meil Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna aasta õppejõu tiitliga pärjatud skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia lektor Doris Vahtrik ja funktsionaalse morfoloogia lektor Raivo Puhke. 

Image
tudeng

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Instituudihoone on sama katuse all Tartu Ülikooli spordihoonega. Nüüdisaegsetes ruumides on eriala omandamiseks suurepärased võimalused ning vajalikud õppevahendid ja erialane sisustus (teraapialauad jm) nii teoreetilise kui ka praktilise õppetöö jaoks.  Prekliinilisi ja kliinilisi aineid õpetatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes ning Biomeedikumis.  

Kliinilist praktikat saad sooritada erinevates praktikabaasides üle Eesti - haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, hooldekodudes ja erapraksistes. Lõpupraktikat on võimalik sooritada ka Erasmuse programmi kaudu välismaal. 

Õpingud lõppevad lõpueksamiga, mis kehtib ka magistriõppesse sisseastumiseksamina kolme aasta jooksul pärast selle sooritamist. Ent soovi korral saad aasta pärast lõpetamist osaleda ka magistriõppe sisseastumiseksamil.

Image
füsioteraapia

Bakalaureuseõppe lõpetanu saab füsioterapeudi kutse (tase 6). Diplom annab õiguse töötada füsioterapeudina nii kliinilises keskkonnas kui ka erasektoris.  Meie lõpetajad leiavad tööd mitmesugustes tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, spordiklubides, abivahendikeskustes, invaorganisatsioonides, erapraksistes ning haridusasutustes. Õpihimulistel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes.

Meie vilistlaste seas on tuntud ja hinnatud spetsialiste. Spordifüsioteraapia valdkonnas on meie vilistlased näiteks rahvuskoondiste ja olümpiasportlaste füsioterapeudid Sirli Hinn, Laura Lepasalu, Lauri Rannama, Indrek Tustit ja Martin Vahimets. Meie tublide vilistlaste seas on veel ka Põlva Haigla juht Margot Bergmann, Medicumi taastusravivaldkonna juht Priit Eelmäe, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Kadri Englas ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla teadus- ja arendusteenistuse innovatsioonialase tegevuse spetsialist Siiri Heinaru. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 50% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Füsioteraapia õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on 

  • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.
    

  NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Tule tudengivarjuks

  Sisseastumine bakalaureuseõppesse

  2011. aasta kevadel asutatud Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts pakub füsioteraapia üliõpilastele ja vilistlastele enesetäienduse ja erialaste kontaktide loomise võimalust. Seltsi eesmärgid on edendada füsioteraapiat, vahendada koolitusinfo ning korraldada konverentse, seminare, laagreid ja muid üritusi.  

  Füsioteraapia üliõpilane saab astuda Eesti Füsioterapeutide Liidu noorliikmeks. Liidu täieõiguslikuks liikmeks võetakse värske füsioterapeut pärast eriala omandamist. Tutvu ka rahvusvahelise organisatsiooniga World Confederation for Physical Therapy. 

  Kadri Medijainen
  Meditsiiniteaduste valdkond
  Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
  füsioteraapia õppekava programmijuht
  Ujula 4-2007

  Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
  Spordibioloogia osakond
  füsioteraapia assistent
  Ujula 4-2007
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #sisseastumine
  Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
  06.07.2023
  #sisseastumine
  Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
  15.06.2023
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023