Skip to main content

Kliiniline toitmine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
18
Õppetasu
5000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
tasuta õppekohad puuduvad

Nii alatoitumuse kui ka pidevalt suurenevad rasvumisega seotud probleemid maailmas näitavad, et kliiniline vajadus selle haridusega spetsialistide järele üha kasvab. See on Euroopa Liidu ainus omalaadne õppekava ning selle läbimise järel on sinust saanud magistrikraadiga spetsialist, kes on pädev ühendama kliinilisi ja baasteaduse teadmisi patsientide kliinilise toitmise optimeerimiseks. Õppima ootame kõiki, kellel on mis tahes tervisega seotud erialal bakalaureusekraad või sellega samaväärne ülikoolidiplom. 

Õppetöö

Meil on ingliskeelne sessioonõpe. 

Õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus tervisega seotud erialal, mis võib olla nii kliinilise, laboratoorse, rahvatervise kui ka teadusliku taustaga. 

Pärast magistriõppe läbimist oskad hinnata patsiendi kliinilisest seisundist sõltuvaid kliinilise toitmise vajadusi ning kasutada toitmise kavandamiseks põhilisi statistilisi ja meditsiiniuuringute tööriistu. Õpe annab sulle seega laiapõhjalised teadmised toitainete biokeemia, füsioloogia ja ainevahetuse aluste kohta. 

Õppevormid on loengud, seminarid ja praktikumid, millele lisandub praktika. 

Esimesel õppeaastal saad sa hea ülevaate peaaegu kõigist kliinilise toitmise aspektidest, kuid rõhk on haiglapraktikal, kus sa tegeled täiskasvanud patsientidega. Tunniplaanis on ka teadusliku uurimistöö põhimõtete ja meetodite õpe ning meditsiinieetika arutelu. 

Teise õppeaasta keskmes on magistriuuringute projekt, mis võib toimuda Tartus, sinu kodulinnas või muus akadeemilises keskuses. Sa käid ka praktikal, töötades toitumiskeskuses, et omandada oma erialaga otseselt seotud praktilisi kogemusi. 

Praktika ja uurimisprojekti võid sooritada nii Eestis kui ka välismaal. 

Programmi asutaja ja juhtivõppejõud on professor Alastair Forbes, kes on loonud kliinilise toitmise programmi ka Londonis UCL-is. 

Image

Õppeained

Tegemist on uue õppekavaga ja seetõttu ÕISi moodul hetkel ei tööta.

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima nüüdisaegsetesse tipptasemel hoonetesse. Suurem osa õppest toimub Tartu kesklinnast umbes 2 kilomeetri kaugusel meditsiinilinnakus, kus asuvad Tartu Ülikooli Kliinikum ning Biomeedikumi teadus- ja õppehoone. Aeg-ajalt toimuvad loengud ja seminarid kesklinnas ülikooli pealinnaku ajaloolistes hoonetes. 

Loenguruumides on tänapäeva tehnoloogia ja ka uurimislaborid vastavad kõrgeimatele standarditele. Üliõpilased saavad kasutada Tartu Ülikooli raamatukogu, sealhulgas elektroonilisi ressursse, näiteks PubMedi. 

Meil õpetavad oma ala spetsialistid nii kliiniliste erialade kui ka peavoolu toitumise alal. Lisaks oleme kutsunud õpetama eriteadmistega välisõppejõude, kes aitavad meil luua sidemeid Euroopa parimate toitumiskeskustega. 

Õpingute kõrvalt julgustame üliõpilasi osalema Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsi (ESPEN) elukestva õppe programmis, et astuda kontakti sama eriala magistrantidega nii Euroopas kui ka mujal maailmas. 

Peale lõpetamist

Õpe annab sulle teadmised ja oskused, et arendada kliinilist toitmist haiglates, perearstipraksistes, hooldekodudes, spordimeditsiinis, riigiteenistuses ja toiduainetööstuses. 

Professionaalselt sertifitseeritud kliinilise toitmise oskustega spetsialiste vajatakse väga ka Põhjamaades ja Kagu-Euroopas. Eestis on kliinilise toitmise spetsialistide professionaalsest arengust huvitatud Tartu Ülikooli Kliinikum. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase tervisega seotud erialal. NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

 

Motivatsioonikiri tuleb esitada inglise keeles koos avaldusega SAISis.

Motivatsioonikiri on maksimaalselt 500 sõna ja see peaks sisaldama:
• selged tõendid taotleja huvide kohta kliinilise toitumise vastu;
• eelnev kogemus kliinilise toitumise alal;
• kirjeldus õppekava läbimise eeldatavate mõjude kohta taotleja tulevasele tööpraktikale ja karjääriplaanidele;
• taotleja seisukohad uuringute olulisuse kohta kliinilise praktika jaoks ning akadeemiliste ringkondade ja patsientidele suunatud teenuste vahelise integratsiooni parandamise kohta.
• ülevaade kandidaadi praegustest ideedest magistriõppes keskendutava uurimisteema kohta
*Ükski motivatsiooniavalduses kirjeldatud uurimisteema ei ole siduv ja võib õppekava jooksul muutuda

Hindamiskriteeriumid:
hea sobivus taotleja eesmärkide ja programmi vahel (50 punkti)
analüüsi- ja argumenteerimisoskus (30 punkti)
inglise keele valdamine ja täpsus (20 punkti)

Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaatide motivatsioonikirju kolme kriteeriumi alusel. Iga kriteeriumi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub intervjuu vormis 21.04 ja 22.04.2022 interneti teel. Täpne intervjuuaeg lepitakse kokku iga kandidaadiga eraldi aprilli alguses. 

Intervjuu eesmärk on välja selgitada kandidaadi: motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime;

 • motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö;
 • kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus;
 • meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks;
 • eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus.
 • Sisseastumisintervjuu struktuur:
 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused kandidaadi motivatsiooni, võimete ja valmisoleku kindlakstegemiseks (8-9 min);

Hindamiskriteeriumid:

 • motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime (30 punkti);
 • motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö (30 punkti) kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus (10 punkti)
 • meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks (10 punkti)
 • eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus (20 punkti).


Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaati vestluse käigus viie kriteeriumi alusel. Koondhinne on komisjoni liikmete hinnete keskmine. Intervjuu maksimaalne punktisumma on 100 punkti ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub 51 punkti või rohkem.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Alastair Forbes
külalisprofessor
731 8627
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021