Kliiniline toitmine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
18
Õppetasu
5000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
tasuta õppekohad puuduvad

Nii alatoitumuse kui ka pidevalt suurenevad rasvumisega seotud probleemid maailmas näitavad, et kliiniline vajadus selle haridusega spetsialistide järele üha kasvab. See on Euroopa Liidu ainus omalaadne õppekava ning selle läbimise järel on sinust saanud magistrikraadiga spetsialist, kes on pädev ühendama kliinilisi ja baasteaduse teadmisi patsientide kliinilise toitmise optimeerimiseks. Õppima ootame kõiki, kellel on mis tahes tervisega seotud erialal bakalaureusekraad või sellega samaväärne ülikoolidiplom. 

Meil on ingliskeelne päevaõpe. 

Õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus tervisega seotud erialal, mis võib olla nii kliinilise, laboratoorse, rahvatervise kui ka teadusliku taustaga. 

Pärast magistriõppe läbimist oskad hinnata patsiendi kliinilisest seisundist sõltuvaid kliinilise toitmise vajadusi ning kasutada toitmise kavandamiseks põhilisi statistilisi ja meditsiiniuuringute tööriistu. Õpe annab sulle seega laiapõhjalised teadmised toitainete biokeemia, füsioloogia ja ainevahetuse aluste kohta. 

Õppevormid on loengud, seminarid ja praktikumid, millele lisandub praktika. 

Esimesel õppeaastal saad sa hea ülevaate peaaegu kõigist kliinilise toitmise aspektidest, kuid rõhk on haiglapraktikal, kus sa tegeled täiskasvanud patsientidega. Tunniplaanis on ka teadusliku uurimistöö põhimõtete ja meetodite õpe ning meditsiinieetika arutelu. 

Teise õppeaasta keskmes on magistriuuringute projekt, mis võib toimuda Tartus, sinu kodulinnas või muus akadeemilises keskuses. Sa käid ka praktikal, töötades toitumiskeskuses, et omandada oma erialaga otseselt seotud praktilisi kogemusi. 

Praktika ja uurimisprojekti võid sooritada nii Eestis kui ka välismaal. 

Programmi asutaja ja juhtivõppejõud on professor Alastair Forbes, kes on loonud kliinilise toitmise programmi ka Londonis UCL-is. 

Sa asud õppima nüüdisaegsetesse tipptasemel hoonetesse. Suurem osa õppest toimub Tartu kesklinnast umbes 2 kilomeetri kaugusel meditsiinilinnakus, kus asuvad Tartu Ülikooli Kliinikum ning Biomeedikumi teadus- ja õppehoone. Aeg-ajalt toimuvad loengud ja seminarid kesklinnas ülikooli pealinnaku ajaloolistes hoonetes. 

Loenguruumides on tänapäeva tehnoloogia ja ka uurimislaborid vastavad kõrgeimatele standarditele. Üliõpilased saavad kasutada Tartu Ülikooli raamatukogu, sealhulgas elektroonilisi ressursse, näiteks PubMedi. 

Meil õpetavad oma ala spetsialistid nii kliiniliste erialade kui ka peavoolu toitumise alal. Lisaks oleme kutsunud õpetama eriteadmistega välisõppejõude, kes aitavad meil luua sidemeid Euroopa parimate toitumiskeskustega. 

Õpingute kõrvalt julgustame üliõpilasi osalema Euroopa Kliinilise Toitmise Seltsi (ESPEN) elukestva õppe programmis, et astuda kontakti sama eriala magistrantidega nii Euroopas kui ka mujal maailmas. 

Õpe annab sulle teadmised ja oskused, et arendada kliinilist toitmist haiglates, perearstipraksistes, hooldekodudes, spordimeditsiinis, riigiteenistuses ja toiduainetööstuses. 

Professionaalselt sertifitseeritud kliinilise toitmise oskustega spetsialiste vajatakse väga ka Põhjamaades ja Kagu-Euroopas. Eestis on kliinilise toitmise spetsialistide professionaalsest arengust huvitatud Tartu Ülikooli Kliinikum. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase kas:
  a) tervishoiuvaldkonnas (nt meditsiin, õendus, farmaatsia, dietoloogia, rahvatervis, psühholoogia, patoloogia, füsioteraapia või hambaravi);
  b) toitumise või toiduga seotud valdkonnas (nt toitumine, toiduteadus, põllumajandus ja veterinaarmeditsiin);
  c) bioloogiaga seotud erialal (nt biokeemia, füsioloogia, farmakoloogia, inimbioloogia ja muud seotud valdkonnad);
  d) kehakultuuri (sporditeadused) erialal.

NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb esitada inglise keeles koos avaldusega SAIS-is.

Motivatsioonikiri on maksimaalselt 500 sõna ja see peaks sisaldama:
• selged tõendid kandidaadi huvide kohta kliinilise toitumise vastu;
• eelnev kogemus kliinilise toitumise alal;
• kirjeldus õppekava läbimise eeldatavate mõjude kohta kandidaadi tulevasele tööpraktikale ja karjääriplaanidele;
• kandidaadi seisukohad uuringute olulisuse kohta kliinilise praktika jaoks ning akadeemiliste ringkondade ja patsientidele suunatud teenuste vahelise integratsiooni parandamise kohta.
• ülevaade kandidaadi praegustest ideedest magistriõppes keskendutava uurimisteema kohta
*Ükski motivatsiooniavalduses kirjeldatud uurimisteema ei ole siduv ja võib õppekava jooksul muutuda

Hindamiskriteeriumid:
* hea sobivus kandidaadi eesmärkide ja programmi vahel (50 punkti)
* analüüsi- ja argumenteerimisoskus (30 punkti)
* inglise keele valdamine ja täpsus (20 punkti)

Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaatide motivatsioonikirju kolme kriteeriumi alusel. Iga kriteeriumi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub intervjuu vormis ajavahemikus 8.04 kuni 12.04.2024 interneti teel. Täpne intervjuuaeg lepitakse kokku iga kandidaadiga eraldi aprilli alguses. 

Intervjuu eesmärk on välja selgitada kandidaadi:

 • motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime;
 • motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö;
 • kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus;
 • meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks;
 • eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus

 

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused kandidaadi motivatsiooni, võimete ja valmisoleku kindlakstegemiseks (8-9 min);

Hindamiskriteeriumid:

 • motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime (30 punkti);
 • motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö (30 punkti) kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus (10 punkti)
 • meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks (10 punkti)
 • eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus (20 punkti).


Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaati vestluse käigus viie kriteeriumi alusel. Koondhinne on komisjoni liikmete hinnete keskmine. Intervjuu maksimaalne punktisumma on 100 punkti ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub 51 punkti või rohkem.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Alastair Forbes
külalisprofessor
731 8627
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024