Author: Karl Oliver Tomson

Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu, Veebiõpe
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
6

Heaolu- ja spaamajandus on kogu maailmas kiiresti kasvav tegevusvaldkond. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ingliskeelne magistriõppekava keskendub heaolu- ja spaateenuste disainile ja juhtimisele. Suuresti veebipõhise õppe käigus on võimalik omandada vajalikud teadmised ja oskused, et panustada inimeste arengut, tervist ja heaolu toetava ühiskonna toimimisse. Meie magistrantidel on praktikavõimalusi ka välisriikides.

Õpe on ingliskeelne ja toimub peamiselt veebis (seminarid, iseseisev õppimine). Esimese aasta alguses saadakse aga Pärnu kolledžis kokku intensiivseks kohapealseks õppeks, mis kestab 2–4 nädalat. Õppekohti on 15, millest 6 on mõeldud sihtstipendiumiga üliõpilastele ja 9 on tasulised.

Õppekava tugisambad on viie õppemooduli teemad: ühiskond, inimene, turism, disain ja ettevõtlus. Neid ühendab heaolu- ja spaateenuste teema, millega on seotud kõik õppeained.

Õppijat ootavad ees loengud ja seminarid, aktiivne rühmatöö ja praktilised õppekäigud ettevõtetesse, samuti e-õpe ja iseseisev uurimistöö. Üliõpilasi juhendab tunnustatud õppejõudude ja ekspertide rahvusvaheline meeskond. Tänu väikestele õpperühmadele on võimalik läheneda igale õppijale isiklikult.

Esimese kahe semestri jooksul omandatakse põhjalikud teadmised ja oskused kestliku arengu põhimõtetest, heaolu- ja spaateenuste disainist ja kvaliteedist, inimeste, teenuste ja protsesside juhtimisest ning turundusest ja ettevõtlusest. Kolmandal semestril on võimalus täiendada end teistes ülikoolides ja minna praktikale Eestis või välismaal, sest kohustuslikke õppeaineid saab läbida veebis.

Õppekava tudengid on viimastel aastatel käinud näiteks sellistes praktikakohtades nagu Thermen Bussloo (Madalmaad), Ajwa Hotels (Türgi), Forest Essentials (India), Kempinski Summerland Hotel and Resort (Liibanon), Aegeo Spas (Kreeka) ja Hotel Arts Barcelona (Hispaania). Eestis on üliõpilased teinud praktikat näiteks hotellides Radisson Collection Hotel, Wasa Resort, Tallink Spa & Conference Hotel ja Hilton Tallinn Park.

Image
Õppetöö

 


Moodulid ja kursused alates sügisest 2024 Magistriõppekava "Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine" jaotub kuude moodulisse:Heaolu mõtestamine

Heaolufilosoofia ja enesejuhtimine 
Spaatoit ja toidutrendid maailmas 
Tulevikutrendid tehnoloogias ja majanduses 
Koostöö veebis ja meeskonnas 

Heaoluteenuste disainimine

Heaolu- ja spaateenused 
Teenuste disain 
Heaolumajandus ja ettevõtlus 

 

Ettevõtte ja inimeste juhtimine

Protsessi- ja projektijuhtimine teenuste disainis 
Strateegiline juhtimine 
Heaoluettevõtte juhtimine 

 

 Digiturundus ja kommunikatsioon

Turismi digiturundus 
Visuaalse kommunikatsiooni disain 
Digitaalne heaolu 

  
Sihtkohtade terviklik arendamine

Kestlik areng ja heaolu 
Heaolu- ja terviseturism 
Taastav turism 
Sihtkoha juhtimine 

  
Magistritöö või eksam

Magistritöö 
Magistriseminar 
Andmeanalüütika 
Ettevõtluspraktika 
Uurimismetodoloogia 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Kuurortlinn Pärnu on igati sobiv koht, kus õppida heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimist. Õpet toetab siinne rahulik ja looduslähedane elukeskkond ning mugav õpikeskkond. Linnas tegutseb arvukalt heal tasemel heaolu- ja ravispaahotelle ning tervisekeskusi, lisaks saavad üliõpilased vabal ajal külastada kultuuriüritusi ja kasutada muid meelelahutusvõimalusi. 

Üliõpilasesinduse liikmena oled oodatud julgelt rääkima kaasa Pärnu kolledži tegemistes. Kolledži õppehoones tegutsevad ka Pärnumaa Arenduskeskus ja inkubaator, mille toel saad huvi korral alustada ettevõtlusega juba õpingute ajal. 

Image
õppekeskkond

Omandatud teadmised ja oskused avavad sulle uksed töömaailma, kus sind ootavad spaad, tervise- ja heaolukeskused, kliinikud ja spordiklubid, disaini- ja arhitektuurifirmad, aga ka kohalike omavalitsuste ja regioonide arendusosakonnad. Samuti saad tegutseda iseseisvalt konsultandina.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.  

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud)
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka essee. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (intervjuu).

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • esseed 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Essee eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Essee sissejuhatuses kirjeldab kandidaat oma eelnevaid õpinguid ja töökogemust.
Teises osa selgitab oma motivatsiooni ja huvi astuda magistriõppesse.
Kolmandas osas kirjeldab oma õpingute eesmärke ning teaduslikke ja praktilisi probleeme, mida ta soovib uurida magistriõpingute käigus. Kandidaat pakub välja, mis teemat võiks ta käsitleda magistritöös. Teema peab olema seotud aktuaalsete probleemidega heaolu ja spaa sektorist. Uurimisprobleemidele tuleb viidata kasutades teadusallikaid.
Viimases osas selgitab kandidaat oma tulevikuplaane peale õpingute lõpetamist.

Essee minimaalne pikkus on 2 lehekülge (3600 tähmärki), maksimaalne pikkus 3 lehekülge (5400 tähemärki). Essee kirjutatakse inglise keeles.

Essee koostamisel tuleks kasutada eelkõige viimastel aastatel ilmunud raamatuid, teadusartikleid ning andmebaase (nt Google Scholar), millele tuleb ka korrektselt viidata ning lisada loeteluna töö lõppu. Essee koostamisel on otstarbekas käsitleda uuritava valdkonna teoreetilisi ja praktilisi probleeme ning leida teooria ja praktika vahelisi seoseid ja vastuolusid, mis annavad võimaluse uurimisprobleemi püstitamiseks.

Essee koostamisel ei ole lubatud kasutada tekstiroboti abi.

Hindamine

Essee hindamisel arvestatakse (maksimaalselt 100 punkti):

 • töökogemust, eelnevaid õpinguid (kuni 20 p);
 • tulevikuplaane ja nende reaalsust (kuni 20 p);
 • essee ülesehitust ja keelekasutust (kuni 10 p);
 • kasutatud materjalide sobivust (kuni 10 p);
 • kuivõrd soovitav magistrikraad ja valdkond seondub kandidaadi senise (ja tulevase soovitud) ametialase karjääriga (kuni 10 p);
 • kuivõrd aktuaalsed on soovitud uurimisprobleemid ja teema ning kuidas need sobituvad kandidaadi karjääriga (kuni 30 p).

Essee on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub vestluse vormis Zoomi vahendusel järgmistel aegadel:

1.04.2024
2.04.2024
4.04.2024
5.04.2024

Täpsem kuupäeva ja kellaaeg täpsustatakse iga kandidaadiga eraldi. Kokkuleppel vastuvõtukomisjoniga võivad vestlused toimuda ka enne aprilli. 
 

Zoomi vestlusel hinnatakse kandidaadi puhul järgmisi aspekte:

 • motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õppekava edukaks ja tähtaegseks läbimiseks;
 • motiveeritust, huvi ja valmisolekut valitud valdkonnas töötamiseks;
 • üldist eneseväljendusoskust.


Maksimaalne tulemus on 100 punkti ja minimaalne positiivne tulemus on 51 punkti. Ainult kandidaadid, kes saavad essee tulemuseks 51 punkti, kutsutakse intervjuule.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Urve Tammann
Õppekorralduse peaspetsialist
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024