Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
6

See Euroopas ainulaadne ingliskeelne õppekava on pühendatud heaolu- ja spaateenuste disainile ja juhtimisele, sest heaolu- ja spaamajandus on kogu maailmas kiiresti kasvavad tegevusvaldkonnad. Pärnu kolledžis omandatavad teadmised ja oskused võimaldavad sul edendada edaspidi neid ärivaldkondi ning anda laiemalt panus inimeste arengut, tervist ja heaolu toetava ühiskonna toimimisse. Meie magistrantidel on praktikavõimalusi ka välisriikides.  

„Magistrikava on suure tulevikuperspektiiviga ning õpingute rahvusvaheline mõõde tagab õppekvaliteedi. Õpingud andsid mulle võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks heaolu- ja tervise valdkonnas, mis on kiirelt kasvavas innovaatiline sektor suurte ärivõimalustega.“  

Kadi-Kai Eljaste, Whatskin? idufirma kommunikatsioonijuht, Eljaste Advisory & Consultancy OÜ omanik

Meil on ingliskeelne päevaõpe, mille õppekorraldus on paindlik. Õppekaval on 15 kohta, millest kuus on mõeldud sihtstipendiumiga üliõpilastele ja üheksa on tasulised.  

Õppekava tugisambad on viis õppemoodulit: ühiskond, inimene, turism, disain ja ettevõtlus. Neid ühendab heaolu- ja spaateenuste teema, mis läbib kõiki õppeaineid. 

Sind ootavad loengud ja seminarid, aktiivne rühmatöö ja praktilised õppekäigud ettevõtetesse, aga ka e-õpe ja iseseisev uurimistöö. Sind hakkab juhendama tunnustatud õppejõudude ja ekspertide rahvusvaheline meeskond. Väikesed õpperühmad võimaldavad läheneda isiklikult igale õppijale. 

Esimese kahe semestri jooksul omandad põhjalikud teadmised ja oskused jätkusuutliku arengu põhimõtetest, heaolu- ja spaateenuste disainist ja kvaliteedist, inimeste, teenuste ja protsesside juhtimisest ning turundusest ja ettevõtlusest. Kolmandal semestril on sul võimalus täiendada end teistes ülikoolides ja sooritada Eestis või välismaal praktika. 

Image

 

Kuurortlinn Pärnu on igati sobiv koht, kus õppida heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimist. Õpet toetab siinne rahulik ja looduslähedane elukeskkond ning mugav õpikeskkond. Linnas tegutseb arvukalt heal tasemel heaolu- ja ravispaahotelle ning tervisekeskusi, lisaks saavad üliõpilased vabal ajal külastada kultuuriüritusi ja kasutada muid meelelahutusvõimalusi. 

Üliõpilasesinduse liikmena oled oodatud julgelt rääkima kaasa Pärnu kolledži tegemistes. Kolledži õppehoones tegutsevad ka Pärnumaa Arenduskeskus ja inkubaator, mille toel saad huvi korral alustada ettevõtlusega juba õpingute ajal. 

Image

Omandatud teadmised ja oskused avavad sulle uksed töömaailma, kus sind ootavad spaad, tervise- ja heaolukeskused, kliinikud ja spordiklubid, disaini- ja arhitektuurifirmad, aga ka kohalike omavalitsuste ja regioonide arendusosakonnad. Samuti saad tegutseda iseseisvalt konsultandina.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.  

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud)
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (intervjuu).

Üliõpilaskandidaadil tuleb kirjutada ingliskeelne motivatsioonikiri, mis sisaldab maksimaalselt 4600 tähemärki ja milles

 • kirjeldatakse varasemate õpingute ja töökogemuse käigus omandatud teadmisi ja oskusi;
 • analüüsitakse, kuidas seostuvad magistriõpingud üliõpilaskandidaadi eelnevate õpingutega;
 • kirjeldatakse, kuidas aitab käesolev õppekava kaasa üliõpilaskandidaadi karjäärile (sh akadeemiline karjäär).

Motivatsioonikirja alusel hinnatakse üliõpilaskandidaadi analüüsi- ja arutlusoskust. Samuti hinnatakse eneseväljendusoskust inglise keeles. Hinde kujunemine:

 • analüüsi- ja arutlusoskus (60%)
 • inglise kirjakeele oskus (40%)

 

Ainult kandidaadid, kes saavad motivatsioonikirja tulemuseks 51 punkti, kutsutakse erialakatsele.

Erialakatse toimub vestluse vormis Zoomi vahendusel järgmistel aegadel:

13.04.2023
14.04.2023
17.04.2023
18.04.2023

Täpsem kuupäeva ja kellaaeg täpsustatakse iga kandidaadiga eraldi.

 

Zoomi vestlusel hinnatakse kandidaadi puhul järgmisi aspekte:
- motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õppekava edukaks ja tähtaegseks läbimiseks;
- motiveeritust, huvi ja valmisolekut valitud valdkonnas töötamiseks;
- üldist eneseväljendusoskust.


Maksimaalne tulemus on 100 punkti ja minimaalne positiivne tulemus on 51 punkti. Ainult kandidaadid, kes saavad motivatsioonikirja tulemuseks 51 punkti, kutsutakse erialakatsele.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse erialakatsele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Urve Tammann
Õppekorralduse peaspetsialist
445 0547
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägiti, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleti kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022