Author: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Loovprojektide juhtimine

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Viljandi, Veebiõpe
Õppekohtade arv
12
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
2

See üheaastane magistriprogramm pakub ainulaadset võimalust spetsialiseeruda loovprojektide juhtimise valdkonnas. Sa saad arendada nii oma tehnilisi projektijuhtimisoskusi kui ka keskenduda loovusele, iseseisvuse kujundamisele, kiirele kohanemisvõimele ja koostööoskustele. Programmi läbinuna oled valmis tööks rahvusvahelistes projektimeeskondades. 

 

Osale 1. märtsil kell 13.00-13.45 loovprojektide juhtimise magistriõppekava veebiinfotunnis! Loe lähemalt SIIT.

Meil on ingliskeelne sessioonõpe, mis võimaldab sul jätkata samal ajal töötamist, sest pool programmist (esimese semestri) läbid täielikult sa e-õppena. Teisel semestril õpid hübriidvormis: on nii e-õpet kui ka intensiivseid õppesessioone Viljandis kohapeal. 

Õppekava tugisambad on neli õppemoodulit. Need on loovus ja eneseareng, loovettevõtluse projektijuhtimine, meeskonnatöö ja juhtimine ning programmi keskmeks olev magistriprojekt.  

Kõik õppeained on otseselt seotud sinu magistriprojektiga ja seda koostades saad õpitut kohe praktiliselt rakendada. 

Magistriprojekt on ajaliselt piiritletud ja kindla eesmärgiga töö, mille sa teed õpingute vältel. Magistriprojekti kulu, eesmärgid, tulemid jms vormistad hiljem akadeemilise tööna. Magistriprojekti sisu on paindlik, selle üksikasjad lepid sa kokku oma juhendajaga. 

Vaata loovprojektide juhtimise õppekava infotundi siit

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Viljandi kultuuriakadeemia on osa Tartu Ülikoolist, mis kuulub maailma parimate ülikoolide hulka. Kultuuriakadeemias kohtuvad dialoogis teadmised ja kultuur: ühendame pärimuse ja tänapäeva, rahvuslikkuse ja rahvusvahelisuse, teadus- ja kunstiloome ning teooria ja praktilised lahendused. See on põnev paik, kus kultuuri- ja kunstierialade üliõpilased lihvivad oma loomingulisi oskusi ning avardavad silmaringi. 

Kultuuriakadeemia pakub tipptasemel haridust, aktiivset koostööd kogukonnaga ja võimaluse panustada ühiskonda laiemalt. Loovettevõtluse valdkonna eestvedajana saavad üliõpilased siit oskuse ja võimaluse viia loomingulisi projekte ellu juba õpingute ajal. 

Tunnustatud loomeinimeste käe all on võimalik õppida viie rakenduskõrghariduse õppekava ja kolme magistriõppekava alusel. Õppekavad toetuvad neljale fookusvaldkonnale, mis on kultuuripärand, kogukonnaharidus ja kultuurikorraldus, kunstiloome ja produktsioon ning loovettevõtlus. 

Õppekava läbinuna oskad rajada oma loovettevõtte ning seda juhtida, samuti juhtida erinevat tüüpi kultuuriprojekte nii riigi- kui ka vabasektori asutustes ja erasektoris. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, töökogemuse tõendamiseks tuleb koos avaldusega SAIS-i lisada ka CV.

Kandidaadi hindamine

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. 

Arvestame

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks on vajalik väikseim punktisumma 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Erialakatse koosneb kahest osast: 

 • Ennast tutvustav video (30%), inglise keeles 
 • Veebipõhine sisseastumisintervjuu (70%), inglise keeles 

 

Videoesitluse sisu

 • Tutvusta end, milline on su hariduslik ja tööalane taust? 
 • Miks sa soovid asuda õppima loovprojektide juhtimise magistriõppekaval? 
 • Kas oled juhtinud mõnda loovprojekti? Kui jah, siis too välja olulisemad õppetunnid. Kui loovprojektide kogemust pole, räägi mõnest kogemusest, mis on võrreldav. 
 • Mis projekti soovid õpinguperioodi vältel ellu viia (idee, sihtrühm, mõju ja olulisus)? Kui projekti ideed pole, siis räägi, mis valdkond ja millised projektid sind huvitavad? 
 • Mida soovid teha õpingute järel oma uute kogemuste ja teadmistega? 
 • Mis on sinu ootused õppekavale? 

Videoesitluse üldinfo 

 • Videoesitlus teha vabas vormis (oluline on sisu, mitte laitmatu tehniline teostus). 
 • Video pikkus maksimaalselt 5 minutit 
 • Video palume laadida Youtube’i, Vimeosse või Google Drive’i ning jagada kandideerimisavalduses linki videole. 
 • Palume enne avalduse saatmist kontrollida, et link töötab. 

Sisseastumisintervjuu teemad 

 • Kandidaat on valmis arutlema loovprojektide mõju, väljakutsete, planeerimise, juhtimise ja eelarvestamise teemadel. 
 • Kandidaat on valmis arutlema kandideerimisvideos käsitletud teemade ja seisukohtade üle. 

Sisseastumisintervjuu üldinfo

Tartu Ülikool kasutab veebipõhise sisseastumisintervjuu läbiviimiseks erinevaid videosuhtlusvahendeid (sh Microsoft Teams, Zoom, Skype). Intervjuud toimuvad 8.-12. aprillil 2024. Vastuvõtukomisjon teatab kandidaatidele kasutatava tarkvara ja intervjuu toimumise täpse aja aprilli alguses. 

Veebipõhise intervjuu tarbeks on kandidaadil vaja: 

 • Arvutit või nutiseadet. Arvutil või nutiseadmel peab olema kaamera, kõlarid või kõrvaklapid ja mikrofon (sisseehitatud või eraldiseisev). Intervjuu käigus tuvastatakse kandidaat ka visuaalselt, mistõttu on kaamera kasutamine kohustuslik. 
 • Vähemalt 1 Mb/s (üles/alla) kiirusega internetiühendus on vajalik videokõne läbiviimiseks.

Kandidaat peab intervjuu käigus: 

 • Esitama isikut tõendava dokumendi; 
 • Veenduma, et ruumis, kus ta viibib, pole teisi isikuid ega liigset taustamüra;
 •  Arvestama, et intervjuu salvestamine pole lubatud. 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse üliõpilaskandidaadi: 

 • Varasema akadeemilise ettevalmistuse ja töökogemuse piisavust Tartu Ülikoolis õppimiseks; 
 • Suutlikkust arutleda erialaga seotud teemadel; 
 • Oskust end suuliselt ja akadeemiliselt väljendada inglise keeles; 
 • Kandidaadi motivatsiooni õppekavale õppimiseks.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024