Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 31, sessioonõppes 61
Õppetasu
tasuta

Lasteaiaõpetajad ise ütlevad, et neil on maailma kõige toredam ja olulisem amet – meie õppekaval saad selleks mitmekülgse ja põhjaliku ettevalmistuse. Koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppida on vahva, sest  saad olla loov ja uuenduslik,  leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi, palju kaasa rääkida ja koostöiselt õppida ning muidugi ka ise palju mängida. Õpetajakutse saad kohe bakalaureuseõpingute lõppedes. 

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava on suurepärane valik just neile, kes soovivad tegeleda lastega, neid kasvatada ning toetada nende isiksuse mitmekülgset arengut. Siin saab omandada teadmisi, mis võimaldavad tulevikus leida meelepärast tööd ning edukalt siduda tegeliku töökogemuse kaudu omandatud teooriat ja praktikat.“

Viktoria Aleksandrova, vilistlane

„Kui oled mõelnud, et sinu töö võiks olla tähendusrikas, põnev, väljakutseid pakkuv ning mitte kunagi igav, siis on see õppekava õige valik. Olles kohe peale õpinguid tööle asunud, tunnen, et teen õiget asja, sest õpe on andnud mulle teadmised ja oskused olla selline õpetaja, nagu lapsed vajavad.“

Kadri Vaiksalu, vilistlane

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud. Soovi korral saad põhjalikuma ettevalmistuse tööks erivajadustega lastega ja omandad kutsestandardis kirjeldatud valitava kompetentsi. Võimalus on õppida vahetusüliõpilasena välismaal ja sooritada seal ka praktika. 

Õppimine on vaheldusrikas ja praktilise suunitlusega – lasteaedu saad külastada juba esimesel kursusel. Sind õpetavad asjatundlikud ja tudengisõbralikud õppejõud, kellest mitut on üliõpilaste tagasiside põhjal korduvalt valitud valdkonna parimate õppejõudude hulka. Lisaks õppejõududele õpid ka kaaslastelt, sest ainetes kasutatakse palju koostöist õppimist ja aktiivõppemeetodeid, võimaldatakse ennastjuhtivat õppimist.  

Praktikabaasideks on eriilmelised koolieelsed õppeasutused. Praktikakorraldus on paindlik, seega saad praktika soovi korral läbida kodukoha lasteaias. Töötavatel õpetajatel on võimalik teha praktika oma lasteaias. 

Image
tudengid

Parim paik kõrghariduse omandamiseks on Tartu Ülikool ja tudengiaastate veetmiseks Tartu linn. Haridusteaduste instituudis õpid suurepärases nüüdisaegses keskkonnas, sest meie renoveeritud õppehoone asub Tartu südames Toomemäe jalamil.

Sul on võimalus osaleda tudengiorganisatsioonide ja erialaühenduste tegevuses. Erialaga on lähemalt seotud Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts ja Eesti Lasteaednike Liit, kus saad juba varakult kaasa rääkida Eesti hariduselu küsimustes. 

Image
keskkond

Lasteaiaõpetaja paneb koos perega aluse lapse haridusteele ja laob tema haridusele vundamendi. Koolieelse lasteasutuse õpetajana oled lapse arengu toetaja ja talle õpikeskkonna looja, aga ka meeskonnatöötaja, lapsevanema nõustaja ning ise elukestev õppija.

Bakalaureusekraadi omandamise järel võid asuda kohe õpetajana tööle. Meie vilistlased on lasteaedadesse väga oodatud ja kuulevad kiidusõnu juba praktika ajal. Sul on võimalus ka jätkata õpinguid magistriõppes, näiteks haridusinnovatsiooni õppekava alusel.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Jana Kuremägi
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Registreeri infotundi

30. mail kl 14 toimub koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

Liitu infotunniga Zoomis

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024