Skip to main content

Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida Tartu Ülikooli Narva kolledžis nii päeva- kui ka sessioonõppes. Meie üliõpilased kogevad aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õppimist. Peale koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapära kohta vajalike psühholoogia- ja pedagoogikateadmiste saad sa teadmised ja oskused ka eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias.

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava on suurepärane valik just neile, kes soovivad tegeleda lastega, neid kasvatada ning toetada nende isiksuse mitmekülgset arengut. Siin saab omandada teadmisi, mis võimaldavad tulevikus leida meelepärast tööd ning edukalt siduda tegeliku töökogemuse kaudu omandatud teooriat ja praktikat.“

Viktoria Aleksandrova, vilistlane

„Kui oled mõelnud, et sinu töö võiks olla tähendusrikas, põnev, väljakutseid pakkuv ning mitte kunagi igav, siis on see õppekava õige valik. Olles kohe peale õpinguid tööle asunud, tunnen, et teen õiget asja, sest õpe on andnud mulle teadmised ja oskused olla selline õpetaja, nagu lapsed vajavad.“

Kadri Vaiksalu, vilistlane

Õppetöö

Eriala sobib neile, kes on valmis töötama pooleteise- kuni seitsmeaastaste lastega, võttes aluseks elukestva õppe põhimõtted.  

Meil saab õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. 

Sa omandad teadmised ja oskused koolieelse pedagoogika, arengupsühholoogia, alushariduse sisu ning eakohase õpetamise metoodika valdkonnas. Sellele lisanduvad teadmised mitmekultuurilisest ühiskonnast ning oskused eesti keele kui teise keele õpetamiseks eelkoolieas.  

Õppevormid on tõhustatud loengud, seminarid, õppekäigud ja praktika lasteaias. Metoodikaaineid õpetavad meil enamasti tegevõpetajad, kes oskavad siduda teooria ja praktika.  

Rohkem kui kolm kuud kestev praktika võimaldab sul omandada teadmisi ja tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes. 

Kolmeaastane õpe lõpeb bakalaureusetöö kaitsmisega.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Narva elu on põnev. Siin toimub palju üritusi, seminare ja konverentse, kus tutvud inimestega ka teistest linnadest ja riikidest. Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilastel on võimalik osaleda mitmes klubis, näiteks keele-, kirjandus- ja väitlusklubis.  

Tudengielu rikastavad kolledžihoones toimuvad põnevad filmiõhtud ja loengud, džässiklubi kontserdid, näitused ja festivalid. Üliõpilased saavad võtta neist osa kaaskorraldaja, vabatahtliku abilise või osalejana. 

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlane saab töötada lasteaias õpetajana, et toetada lapsi nende arengus ja igapäevaelus.  

Narva kolledži vaieldamatu pluss on see, et tänu mitmekeelsele õppekeskkonnale suudab meie lõpetaja töötada nii eesti kui ka vene õppekeelega koolieelses lasteasutuses.  

Haridusteed on võimalik jätkata Tartu Ülikooli Narva kolledži või mõne teise ülikooli magistriõppes.

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Katrina Abramson
programmijuht
740 1930
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel