Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 30, sessioonõppes 60
Õppetasu
tasuta

Lasteaiaõpetajad ise ütlevad, et neil on maailma kõige toredam ja olulisem amet – meie õppekaval saad selleks mitmekülgse ja põhjaliku ettevalmistuse. Koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppida on vahva, sest  saad olla loov ja uuenduslik,  leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi, palju kaasa rääkida ja koostöiselt õppida ning muidugi ka ise palju mängida. Õpetajakutse saad kohe bakalaureuseõpingute lõppedes. 

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava on suurepärane valik just neile, kes soovivad tegeleda lastega, neid kasvatada ning toetada nende isiksuse mitmekülgset arengut. Siin saab omandada teadmisi, mis võimaldavad tulevikus leida meelepärast tööd ning edukalt siduda tegeliku töökogemuse kaudu omandatud teooriat ja praktikat.“

Viktoria Aleksandrova, vilistlane

„Kui oled mõelnud, et sinu töö võiks olla tähendusrikas, põnev, väljakutseid pakkuv ning mitte kunagi igav, siis on see õppekava õige valik. Olles kohe peale õpinguid tööle asunud, tunnen, et teen õiget asja, sest õpe on andnud mulle teadmised ja oskused olla selline õpetaja, nagu lapsed vajavad.“

Kadri Vaiksalu, vilistlane

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud. Soovi korral saad põhjalikuma ettevalmistuse tööks erivajadustega lastega ja omandad kutsestandardis kirjeldatud valitava kompetentsi. Võimalus on õppida vahetusüliõpilasena välismaal ja sooritada seal ka praktika. 

Õppimine on vaheldusrikas ja praktilise suunitlusega – lasteaedu saad külastada juba esimesel kursusel. Sind õpetavad asjatundlikud ja tudengisõbralikud õppejõud, kellest mitut on üliõpilaste tagasiside põhjal korduvalt valitud valdkonna parimate õppejõudude hulka. Lisaks õppejõududele õpid ka kaaslastelt, sest ainetes kasutatakse palju koostöist õppimist ja aktiivõppemeetodeid, võimaldatakse ennastjuhtivat õppimist.  

Praktikabaasideks on eriilmelised koolieelsed õppeasutused. Praktikakorraldus on paindlik, seega saad praktika soovi korral läbida kodukoha lasteaias. Töötavatel õpetajatel on võimalik teha praktika oma lasteaias. 

Image
tudengid

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Parim paik kõrghariduse omandamiseks on Tartu Ülikool ja tudengiaastate veetmiseks Tartu linn. Haridusteaduste instituudis on sul võimalus õppida suurepärases nüüdisaegses keskkonnas: meil on uus, 2022. aasta alguses valminud õppehoone Tartu linna südames. Siit leiad õppimist toetava keskkonna, mõnusad tudengitoad ning rikkaliku raamatukogu.  

Ühtlasi saad osaleda tudengiorganisatsioonides ja erialaühendustes. Erialaga on lähemalt seotud Noore Õpetaja Huviklubi ja Eesti Lasteaednike Liit, kus saad juba varakult kaasa rääkida Eesti hariduselu küsimustes. 

Image
keskkond

Koolieelsel perioodil laotakse haridusele vundament, sest lasteaiaõpetaja paneb koos perega aluse lapse edasisele haridusteele. Koolieelse lasteasutuse õpetajana oled lapse arengu toetaja, õpikeskkonna looja, meeskonnatöötaja, lapsevanema nõustaja ning ise elukestev õppija.  

Bakalaureusekraadiga võid kohe õpetajana tööle asuda. Meie õppekava vilistlased on lasteaedadesse väga oodatud ja saavad kiidusõnu juba praktika ajal. Soovi korral saad õpinguid jätkata magistriõppes, näiteks haridusinnovatsiooni õppekaval.  

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kadri Eek
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A130

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A130
haridusteaduste instituut
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023