Skip to main content

Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 20, sessioonõppes 30
Õppetasu
tasuta

Lasteaiaõpetajad ise ütlevad, et neil on maailma kõige toredam ja olulisem amet – meie õppekaval saad selleks mitmekülgse ja põhjaliku ettevalmistuse. Koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppida on vahva, sest  saad olla loov ja uuenduslik,  leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi, palju kaasa rääkida ja koostöiselt õppida ning muidugi ka ise palju mängida. Õpetajakutse saad kohe bakalaureuseõpingute lõppedes. 

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava on suurepärane valik just neile, kes soovivad tegeleda lastega, neid kasvatada ning toetada nende isiksuse mitmekülgset arengut. Siin saab omandada teadmisi, mis võimaldavad tulevikus leida meelepärast tööd ning edukalt siduda tegeliku töökogemuse kaudu omandatud teooriat ja praktikat.“

Viktoria Aleksandrova, vilistlane

„Kui oled mõelnud, et sinu töö võiks olla tähendusrikas, põnev, väljakutseid pakkuv ning mitte kunagi igav, siis on see õppekava õige valik. Olles kohe peale õpinguid tööle asunud, tunnen, et teen õiget asja, sest õpe on andnud mulle teadmised ja oskused olla selline õpetaja, nagu lapsed vajavad.“

Kadri Vaiksalu, vilistlane

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud. Soovi korral saad põhjalikuma ettevalmistuse tööks erivajadustega lastega ja omandad kutsestandardis kirjeldatud valitava kompetentsi. Võimalus on õppida vahetusüliõpilasena välismaal ja sooritada seal ka praktika. 

Õppimine on vaheldusrikas ja praktilise suunitlusega – lasteaedu saad külastada juba esimesel kursusel. Sind õpetavad asjatundlikud ja tudengisõbralikud õppejõud, kellest mitut on üliõpilaste tagasiside põhjal korduvalt valitud valdkonna parimate õppejõudude hulka. Lisaks õppejõududele õpid ka kaaslastelt, sest ainetes kasutatakse palju koostöist õppimist ja aktiivõppemeetodeid, võimaldatakse ennastjuhtivat õppimist.  

Praktikabaasideks on eriilmelised koolieelsed õppeasutused. Praktikakorraldus on paindlik, seega saad praktika soovi korral läbida kodukoha lasteaias. Töötavatel õpetajatel on võimalik teha praktika oma lasteaias. 

Image

Parim paik kõrghariduse omandamiseks on Tartu Ülikool ja tudengiaastate veetmiseks Tartu linn. Haridusteaduste instituudis on sul võimalus õppida suurepärases nüüdisaegses keskkonnas: meil on uus, 2022. aasta alguses valminud õppehoone Tartu linna südames. Siit leiad õppimist toetava keskkonna, mõnusad tudengitoad ning rikkaliku raamatukogu.  

Ühtlasi saad osaleda tudengiorganisatsioonides ja erialaühendustes. Erialaga on lähemalt seotud Noore Õpetaja Huviklubi ja Eesti Lasteaednike Liit, kus saad juba varakult kaasa rääkida Eesti hariduselu küsimustes. 

Image

Koolieelsel perioodil laotakse haridusele vundament, sest lasteaiaõpetaja paneb koos perega aluse lapse edasisele haridusteele. Koolieelse lasteasutuse õpetajana oled lapse arengu toetaja, õpikeskkonna looja, meeskonnatöötaja, lapsevanema nõustaja ning ise elukestev õppija.  

Bakalaureusekraadiga võid kohe õpetajana tööle asuda. Meie õppekava vilistlased on lasteaedadesse väga oodatud ja saavad kiidusõnu juba praktika ajal. Soovi korral saad õpinguid jätkata magistriõppes, näiteks haridusinnovatsiooni õppekaval.  

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kadri Eek
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A130

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A130
haridusteaduste instituut
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava infotund, 8. juuni

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022