Klassiõpetaja

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 

 

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat , 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu. 

„Klassiõpetaja õppekava alusel õppimine annab viie aasta jooksul sulle teadmised erinevatest valdkondadest, mis võimaldab sul kujundada enda tulevast karjääri mugavalt. Minu õpingutele andis lisaväärtuse MTÜ Noore õpetaja huviklubis liikme ja hiljem juhatuse liikmena tegutsemine ning Erasmus+ õpirände ja välispraktika võimaluste kasutamine. Õpe võimaldas mul arendada ennast mitmekülgselt ja toetab minu praegust tööd õpetajana.“

Kelly Kaukes, vilistlane, klassiõpetaja

Klassiõpetaja õppekava on integreeritud õppekava, mis tähendab, et selles on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpe. Õpingud kestavad seepärast viis aastat ja lõpevad magistrikraadi saamisega.  

Klassiõpetajaks saad õppida päevaõppes.  

Loengutele, seminaridele ja praktikumidele lisandub iseseisev töö, näiteks õppevahendite valmistamine ning õpimappide ja tunnikonspektide koostamine.  

Soovijad võivad veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal. 

Klassiõpetaja õpetab algklassides, tavaliselt eesti keelt ja matemaatikat ning loodus- ja kunstiaineid. Esimeses ja teises kooliastmes õpetamiseks vajad sa head suhtlus- ja eneseväljendusoskust, leidlikkust ja loovust ning valmidust ise pidevalt õppida ja areneda.  

Peale aineteadmiste omandamise õpid mõistma lapse kasvamist ja arengut. Nii oskad sa luua tema arengut toetava õpikeskkonna ja muuta tunnid põnevaks, samuti saad ettevalmistuse erivajadustega laste õpetamiseks.  

Lisaerialaks võid valida kas inglise keele või käsitöö, kodunduse ja kunsti.

Image
Õppetöö

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Meie üliõpilased õpivad peamiselt Tartu kesklinnas asuvas üliõpilaslinnakus, ülikooli kõige värskemalt renoveeritud õppehoones Jakobi tänaval. Peale tänapäevase füüsilise keskkonna ja väga heade tehniliste võimaluste on meil seal nõustamisklass ja raamatukogu.  

Et nüüdisaegne õpe ei piirdu klassiruumiga, siis näeb meie klassiõpetajaid tihti õues, õppekäigul muuseumis või kursusekaaslastega matkarajal loodusõpetuse välipraktikal. Õpingute algusest peale käib teooria käsikäes praktikaga koolides. 

Image
õppekeskkond

Klassiõpetaja viieaastase õppekava täies mahus läbinud üliõpilane saab haridusteaduse magistri kraadi ja õpetajakutse. See eriala annab tugeva pedagoogilise ettevalmistuse ja mitmekülgsed oskused.  

Meie vilistlasi töötab peaaegu kõigis Eestimaa koolides ja paljud neist on pärjatud aasta õpetaja tiitliga. Samuti on meie lõpetajate seas haridusjuhte ja kõrgkoolide õppejõude. 

Et luua endale uusi karjäärivõimalusi ja ennast täiendada, võid jätkata õpinguid näiteks põhikooli mitme aine õpetaja, eripedagoogika või haridusinnovatsiooni õppekava alusel. 

Kui sulle pakub huvi haridusteadus, oled oodatud kandideerima doktoriõppesse.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

  • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

  • tehtud matemaatika (kitsas või lai) riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 6. juuli 2023 algusega kell 9.00 aadressil Jakobi 5, Tartu (ruumides A202, A206, A207, A303 ja A317).

Erialakatse toimub paarisintervjuuna, mille eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus tulevaseks tööks õpetajana ja ülevaate saamine üliõpilaskandidaadi arutlus- ja eneseväljendusoskusest. Erialakatse kestab umbes 15 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse järgmisi aspekte:  

  • sobivus tööks õpetajana (erialavaliku põhjendamise sisukus, motivatsioon valitud erialal töötada jm) - 40 punkti 
  • arutlus- ja eneseväljendusoskus - 60 punkti.

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • erialakatset 30% ulatuses
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 35% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 35% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Anneli Adamson
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A131
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
+372 737 6440
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023