Klassiõpetaja

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat , 300 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
51
Õppetasu
tasuta

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu. 

„Klassiõpetaja õppekava alusel õppimine annab viie aasta jooksul sulle teadmised erinevatest valdkondadest, mis võimaldab sul kujundada enda tulevast karjääri mugavalt. Minu õpingutele andis lisaväärtuse MTÜ Noore õpetaja huviklubis liikme ja hiljem juhatuse liikmena tegutsemine ning Erasmus+ õpirände ja välispraktika võimaluste kasutamine. Õpe võimaldas mul arendada ennast mitmekülgselt ja toetab minu praegust tööd õpetajana.“

Kelly Kaukes, vilistlane, klassiõpetaja

Klassiõpetaja õppekava on integreeritud õppekava, mis tähendab, et selles on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpe. Õpingud kestavad seepärast viis aastat ja lõpevad magistrikraadi saamisega.  

Klassiõpetajaks saad õppida päevaõppes.  

Loengutele, seminaridele ja praktikumidele lisandub iseseisev töö, näiteks õppevahendite valmistamine ning õpimappide ja tunnikonspektide koostamine.  

Soovijad võivad veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal. 

Klassiõpetaja õpetab algklassides, tavaliselt eesti keelt ja matemaatikat ning loodus- ja kunstiaineid. Esimeses ja teises kooliastmes õpetamiseks vajad sa head suhtlus- ja eneseväljendusoskust, leidlikkust ja loovust ning valmidust ise pidevalt õppida ja areneda.  

Peale aineteadmiste omandamise õpid mõistma lapse kasvamist ja arengut. Nii oskad sa luua tema arengut toetava õpikeskkonna ja muuta tunnid põnevaks, samuti saad ettevalmistuse erivajadustega laste õpetamiseks.  

Lisaerialaks võid valida kas inglise keele või käsitöö, kodunduse ja kunsti.

Image
Õppetöö

Meie üliõpilased õpivad peamiselt Tartu kesklinnas asuvas üliõpilaslinnakus, ülikooli kõige värskemalt renoveeritud õppehoones Jakobi tänaval. Peale tänapäevase füüsilise keskkonna ja väga heade tehniliste võimaluste on meil seal nõustamisklass ja raamatukogu.  

Et nüüdisaegne õpe ei piirdu klassiruumiga, siis näeb meie klassiõpetajaid tihti õues, õppekäigul muuseumis või kursusekaaslastega matkarajal loodusõpetuse välipraktikal. Õpingute algusest peale käib teooria käsikäes praktikaga koolides. 

Image
õppekeskkond

Klassiõpetaja viieaastase õppekava täies mahus läbinud üliõpilane saab haridusteaduse magistri kraadi ja õpetajakutse. See eriala annab tugeva pedagoogilise ettevalmistuse ja mitmekülgsed oskused.  

Meie vilistlasi töötab peaaegu kõigis Eestimaa koolides ja paljud neist on pärjatud aasta õpetaja tiitliga. Samuti on meie lõpetajate seas haridusjuhte ja kõrgkoolide õppejõude. 

Et luua endale uusi karjäärivõimalusi ja ennast täiendada, võid jätkata õpinguid näiteks põhikooli mitme aine õpetaja, eripedagoogika või haridusinnovatsiooni õppekava alusel. 

Kui sulle pakub huvi haridusteadus, oled oodatud kandideerima doktoriõppesse.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

  • erialakatse (30%),
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (35%) ja
  • matemaatika riigieksam (35%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 4. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Jakobi 5 ruumides A202, A206, A207, A303 ja A304

Erialakatse toimub paarisintervjuuna, mille eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus tulevaseks tööks õpetajana ja ülevaate saamine üliõpilaskandidaadi arutlus- ja eneseväljendusoskusest. Erialakatse kestab umbes 15 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse järgmisi aspekte:  

  • sobivus tööks õpetajana (erialavaliku põhjendamise sisukus, motivatsioon valitud erialal töötada jm) - 40 punkti 
  • arutlus- ja eneseväljendusoskus - 60 punkti.

Erialakatse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Stipendium ja tasuta õpe

Anneli Adamson
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A131
+372 737 6440
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Registreeri infotundi

27. mail kl 15 toimub klassiõpetaja õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

Lisalugemist

#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024