Majandusteadus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Majandusteaduse bakalaureuseõpe sobib sulle, kui sind huvitab, kuidas toimivad ettevõtted ja kogu majandus, kuidas mõjutavad üksteist tarbijad, ettevõtted ja riik ning kuidas panna alus oma ettevõttele. Sind ootab tänapäevane ja rahvusvaheline õpikeskkond, kus omandad laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused paljudest majandusvaldkondadest. See annab sulle tööturul konkurentsieelise, sest võimaldab saada hakkama nii era- kui ka avalikus sektoris. 

„Majandusteadust asusin õppima kindla sooviga laduda endale laiapõhistest teadmistest tugev vundament, mis kujuneski parimaks hüppeplatvormiks. Minu tugeva vundamendi retsepti koostisosadeks kujunesid jah võimalustele, ei mugavustsoonile ning inspireerivad mõttekaaslased. PS! See on alles algus.“ 

Laura Karilaid, vilistlane, Testlio personalispetsialist (people operations specialist)

Meil on päevaõpe. Kasutame erinevaid õppevorme: loenguid, seminare, (arvuti)praktikume, e-õpet ja individuaalset juhendamist. Lisaks teed sa iseseisvat tööd nii individuaalselt kui ka koos õpingukaaslastega. 

Majandusteaduse bakalaureuseõppest saad sa erialase mõtlemise oskuse ja töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks. Sa õpid mõistma majanduse toimimist nii ettevõtte kui ka kogu majandussüsteemi tasandil.  

Sa tutvud majandusteooria peamiste mudelitega ja õpid neid majandusprobleemide analüüsimisel kasutama. Sa saad teada, kuidas otsida ja koguda andmeid ning kuidas neid mitmesuguste meetoditega analüüsida, aga ka tulemusi tõlgendada, hinnata ja rakendada.  

Sa omandad teadmisi ettevõtete toimimisest ning oskusi selleks, et asuda tegutsema juhtimise, turunduse, majandusarvestuse või finantsjuhtimise valdkonnas. Samuti õpid analüüsima ettevõtlusvõimalusi ja -keskkonda ning looma uue ettevõtte ärimudelit. 

Õpingute käigus arendad sa oma analüüsi- ja meeskonnatöö oskusi, disainmõtlemist, eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust. Mitut ainet õpid rahvusvahelises rühmas, mis annab ettevalmistuse tööks üleilmsetel turgudel ja hindamatu kontaktivõrgustiku. 

Image
tudengid

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.  

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu.  

Image
tudengid

Sul on palju karjäärivalikuid. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialase mõtlemise oskuse arendamiseks ning selleks, et sa omandad ametikohal vajalikud töövõtted kiiresti.  

Meie vilistlased on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa era-, avaliku ja kolmanda sektori ettevõttesse ning organisatsioonidesse, samuti on nad loonud oma ettevõtteid. Nad töötavad näiteks ettevõtte tegev-, turundus-, finants- või personalijuhina, aga ka analüütiku, spetsialisti või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonis. 

Pärast lõpetamist oled oodatud jätkama õpinguid ja tegema teadustööd Tartu Ülikoolis või mujal. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 85. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Majandusteaduse õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

  • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üleriigilise majanduse- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust;
  • gümnaasiumiklasside õpilasena kuulunud konkursil „Eesti parim õpilasfirma” kolme parima hulka tulnud võistkonda;
  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

  • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
  • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kadi Timpmann
programmijuht
737 6340
Sirje Saarmann
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-4002

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18-4002
Majandusteaduskond
+372 737 6310
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023