Majandusteadus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Majandusteaduse bakalaureuseõpe sobib sulle, kui sind huvitab, kuidas toimivad ettevõtted ja kogu majandus, kuidas mõjutavad üksteist tarbijad, ettevõtted ja riik ning kuidas panna alus oma ettevõttele. Sind ootab tänapäevane ja rahvusvaheline õpikeskkond, kus omandad laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused paljudest majandusvaldkondadest. See annab sulle tööturul konkurentsieelise, sest võimaldab töötada erinevates valdkondades - juhtimine, turundus, majandusarvestus või finantsjuhtimine.  

Majandusteaduse õppekava tudengisaadikud jagavad oma kogemust majandusteaduskonnas õppides, vastavad korduma kippuvatele küsimustele ja palju muud. Uuri lähemalt tudengisaadikute lehelt ja Instagramist.  

„Majandusteadust asusin õppima kindla sooviga laduda endale laiapõhistest teadmistest tugev vundament, mis kujuneski parimaks hüppeplatvormiks. Minu tugeva vundamendi retsepti koostisosadeks kujunesid jah võimalustele, ei mugavustsoonile ning inspireerivad mõttekaaslased. PS! See on alles algus.“ 

Laura Karilaid, vilistlane, Testlio personalispetsialist (people operations specialist)

Õppetöö toimub mitmes erinevas vormis: loengutes, seminarides ja praktikumides, mis osaliselt toimub e-õppes. Lisaks individuaalsele tööle on suur rõhk ka rühmatöödel.  

Majandusteaduse bakalaureuseõppest saad sa erialase mõtlemise oskuse ja töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks. Sa õpid mõistma majanduse toimimist nii ettevõtte kui ka maailma majandussüsteemi tasandil.  

Sa tutvud majandusteooria peamiste mudelitega ja õpid neid majandusprobleemide analüüsimisel kasutama. Sa omandad analüüsivõime, kuidas andmeid ja tulemusi tõlgendada, hinnata ja rakendada näiteks äriotsuste tegemiseks. 

Sa omandad teadmisi ettevõtete toimimisest ning oskusi selleks, et asuda tegutsema juhtimise, turunduse, majandusarvestuse või finantsjuhtimise valdkonnas. Samuti õpid analüüsima ettevõtlusvõimalusi ja -keskkonda ning looma uue ettevõtte ärimudelit. 

Õpingute käigus lisaks teadmistele arendad disainmõtlemist, meekonnatöö- ja esinemisoskust, mis on tööturul hinnatud oskused. Arvukad rühmatööd aitavad luua hindamatu kontaktvõrgustiku, mis säilib ka peale lõpetamist. 

Värskelt õpitud teadmised saad ka praktikasse rakendada endale meeldivas ettevõttes. Praktikakoha leidmise teeb lihtsaks Delta karjääripäev, kuhu tulevad kokku üle 50 Eesti tippettevõttet praktika- ja töökohtasid pakkuma. Aastaringselt leiad praktikapakkumisi Futulabi keskkonnast.  

 

Image
Majandusteadus
Image
Majandusteadus

 

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õpe toimub Eesti kõige moodsamas ja mugavamas õpikeskkonnas – Tartu Ülikooli Delta keskuses, kust saavad tuule tiibadesse head mõtted ja ideed. Delta õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskusena soodustab suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Moodsad auditooriumid teevad tundides osalemise mugavaks.  

Delta keskuse tudengialal on mugavad koostööruumid  ehk „kärjed“ ühiselt kodutööde tegemiseks või eksamiteks kordamiseks (NB: tudengite lemmikud!). Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus. Lisaks on õpilastele kasutada oma köök, kus on võimalik teha õppimisest pause.  

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.   

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka Turundusklubi praktilistes projektides, kasutada Investeerimisklubist saadud finantsteadmisi või ühineda mõne ülekoolilise organisatsiooniga.  Startup Lab pakub abi äriideede arendamisel ja ettevõtte loomisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu. Tudengielust saad rohkem lugeda siin.  Tutvu Delta keskusega läbi virtuaaltuuri

 

Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta

 

Sul on palju karjäärivalikuid. Paljud aktiivsed tudengid leiavad juba ülikooli ajal erialase töökoha. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialase mõtlemise oskuse arendamiseks ning selleks, et sa omandad ametikohal vajalikud töövõtted kiiresti. 

Meie vilistlased töötavad eraettevõtetes, avalikus sektoris ning on asutanud ka oma ettevõtteid. Nad töötavad ettevõtte tegev-, turundus-, finants- või personalijuhina, aga ka analüütiku, spetsialisti või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonis.  

Pärast lõpetamist oled oodatud jätkama õpinguid ja tegema teadustööd Tartu Ülikoolis või mujal.  Majandusteaduskonnas on õpinguid on võimalik jätkata kaasaegse majandusteaduse matemaatilise majandusteaduse ja starteegilise juhtimise magistrikavadel.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika riigieksami tulemust 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Majandusteaduse õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

  • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise majandus- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust;
  • gümnaasiumiõpilasena kuulunud konkursil „Eesti parim õpilasfirma” kolme parima võistkonna hulka;
  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

  • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
  • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kadi Timpmann
programmijuht
737 6340
Sirje Saarmann
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18–4002
+372 737 6310
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021