Skip to main content

Majandusteadus

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Majandusteaduse bakalaureuseõpe sobib sulle, kui sind huvitab, kuidas toimivad ettevõtted ja kogu majandus, kuidas mõjutavad üksteist tarbijad, ettevõtted ja riik ning kuidas panna alus oma ettevõttele. Sind ootab tänapäevane ja rahvusvaheline õpikeskkond, kus omandad laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused paljudest majandusvaldkondadest. See annab sulle tööturul konkurentsieelise, sest võimaldab saada hakkama nii era- kui ka avalikus sektoris. 

„Majandusteadust asusin õppima kindla sooviga laduda endale laiapõhistest teadmistest tugev vundament, mis kujuneski parimaks hüppeplatvormiks. Minu tugeva vundamendi retsepti koostisosadeks kujunesid jah võimalustele, ei mugavustsoonile ning inspireerivad mõttekaaslased. PS! See on alles algus.“ 

Laura Karilaid, vilistlane, Testlio personalispetsialist (people operations specialist)

Õppetöö

Meil on päevaõpe. Kasutame erinevaid õppevorme: loenguid, seminare, (arvuti)praktikume, e-õpet ja individuaalset juhendamist. Lisaks teed sa iseseisvat tööd nii individuaalselt kui ka koos õpingukaaslastega. 

Majandusteaduse bakalaureuseõppest saad sa erialase mõtlemise oskuse ja töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks. Sa õpid mõistma majanduse toimimist nii ettevõtte kui ka kogu majandussüsteemi tasandil.  

Sa tutvud majandusteooria peamiste mudelitega ja õpid neid majandusprobleemide analüüsimisel kasutama. Sa saad teada, kuidas otsida ja koguda andmeid ning kuidas neid mitmesuguste meetoditega analüüsida, aga ka tulemusi tõlgendada, hinnata ja rakendada.  

Sa omandad teadmisi ettevõtete toimimisest ning oskusi selleks, et asuda tegutsema juhtimise, turunduse, majandusarvestuse või finantsjuhtimise valdkonnas. Samuti õpid analüüsima ettevõtlusvõimalusi ja -keskkonda ning looma uue ettevõtte ärimudelit. 

Õpingute käigus arendad sa oma analüüsi- ja meeskonnatöö oskusi, disainmõtlemist, eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust. Mitut ainet õpid rahvusvahelises rühmas, mis annab ettevalmistuse tööks üleilmsetel turgudel ja hindamatu kontaktivõrgustiku. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.  

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu.  

Image

Peale lõpetamist

Sul on palju karjäärivalikuid. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialase mõtlemise oskuse arendamiseks ning selleks, et sa omandad ametikohal vajalikud töövõtted kiiresti.  

Meie vilistlased on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa era-, avaliku ja kolmanda sektori ettevõttesse ning organisatsioonidesse, samuti on nad loonud oma ettevõtteid. Nad töötavad näiteks ettevõtte tegev-, turundus-, finants- või personalijuhina, aga ka analüütiku, spetsialisti või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonis. 

Pärast lõpetamist oled oodatud jätkama õpinguid ja tegema teadustööd Tartu Ülikoolis või mujal. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika (lai) riigieksam

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses
 • matemaatika riigieksami (lai) tulemust 50% ulatuses
  Matemaatika (laia) riigieksami saab asendada enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksamiga.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on gümnaasiumiõpilasena:

 • võtnud osa üle-eestilise majanduse- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust;
 • kuulunud konkursil „Eesti parim õpilasfirma” kolme parima hulka tulnud võistkonda.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Kadi Timpmann
programmijuht
737 6340
Sirje Saarmann
õppekorralduse spetsialist
737 6310
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel