Majandusteadus

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Majandusteaduse bakalaureuseõpe sobib sulle, kui sind huvitab, kuidas toimivad ettevõtted ja kogu majandus, kuidas mõjutavad üksteist tarbijad, ettevõtted ja riik ning kuidas panna alus oma ettevõttele. Sind ootab tänapäevane ja rahvusvaheline õpikeskkond, kus omandad laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused paljudest majandusvaldkondadest. See annab sulle tööturul konkurentsieelise, sest võimaldab töötada erinevates valdkondades - juhtimine, turundus, majandusarvestus või finantsjuhtimine.  

Majandusteaduse õppekava tudengisaadikud jagavad oma kogemust majandusteaduskonnas õppides, vastavad korduma kippuvatele küsimustele ja palju muud. Uuri lähemalt tudengisaadikute lehelt ja Instagramist.  

„Majandusteadust asusin õppima kindla sooviga laduda endale laiapõhistest teadmistest tugev vundament, mis kujuneski parimaks hüppeplatvormiks. Minu tugeva vundamendi retsepti koostisosadeks kujunesid jah võimalustele, ei mugavustsoonile ning inspireerivad mõttekaaslased. PS! See on alles algus.“ 

Laura Karilaid, vilistlane, Testlio personalijuht (HR manager)

Õppetöö toimub mitmes erinevas vormis: loengutes, seminarides ja praktikumides, mis osaliselt toimub e-õppes. Lisaks individuaalsele tööle on suur rõhk ka rühmatöödel.  

Majandusteaduse bakalaureuseõppest saad sa erialase mõtlemise oskuse ja töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks. Sa õpid mõistma majanduse toimimist nii ettevõtte kui ka maailma majandussüsteemi tasandil.  

Sa tutvud majandusteooria peamiste mudelitega ja õpid neid majandusprobleemide analüüsimisel kasutama. Sa omandad analüüsivõime, kuidas andmeid ja tulemusi tõlgendada, hinnata ja rakendada näiteks äriotsuste tegemiseks. 

Sa omandad teadmisi ettevõtete toimimisest ning oskusi selleks, et asuda tegutsema juhtimise, turunduse, majandusarvestuse või finantsjuhtimise valdkonnas. Samuti õpid analüüsima ettevõtlusvõimalusi ja -keskkonda ning looma uue ettevõtte ärimudelit. 

Õpingute käigus lisaks teadmistele arendad disainmõtlemist, meekonnatöö- ja esinemisoskust, mis on tööturul hinnatud oskused. Arvukad rühmatööd aitavad luua hindamatu kontaktvõrgustiku, mis säilib ka peale lõpetamist. 

Värskelt õpitud teadmised saad ka praktikasse rakendada endale meeldivas ettevõttes. Praktikakoha leidmise teeb lihtsaks Delta karjääripäev, kuhu tulevad kokku üle 50 Eesti tippettevõttet praktika- ja töökohtasid pakkuma. Aastaringselt leiad praktikapakkumisi Futulabi keskkonnast.  

 

Image
Majandusteadus
Image
Majandusteadus

 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Õpe toimub Eesti kõige moodsamas ja mugavamas õpikeskkonnas – Tartu Ülikooli Delta keskuses, kust saavad tuule tiibadesse head mõtted ja ideed. Delta õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskusena soodustab suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Moodsad auditooriumid teevad tundides osalemise mugavaks.  

Delta keskuse tudengialal on mugavad koostööruumid  ehk „kärjed“ ühiselt kodutööde tegemiseks või eksamiteks kordamiseks (NB: tudengite lemmikud!). Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus. Lisaks on õpilastele kasutada oma köök, kus on võimalik teha õppimisest pause.  

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.   

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka Turundusklubi praktilistes projektides, kasutada Investeerimisklubist saadud finantsteadmisi või ühineda mõne ülekoolilise organisatsiooniga.  Startup Lab pakub abi äriideede arendamisel ja ettevõtte loomisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu. Tudengielust saad rohkem lugeda siin.  Tutvu Delta keskusega läbi virtuaaltuuri

 

Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta
Image
Delta

 

Sul on palju karjäärivalikuid. Paljud aktiivsed tudengid leiavad juba ülikooli ajal erialase töökoha. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialase mõtlemise oskuse arendamiseks ning selleks, et sa omandad ametikohal vajalikud töövõtted kiiresti. 

Meie vilistlased töötavad eraettevõtetes, avalikus sektoris ning on asutanud ka oma ettevõtteid. Nad töötavad ettevõtte tegev-, turundus-, finants- või personalijuhina, aga ka analüütiku, spetsialisti või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonis.  

Pärast lõpetamist oled oodatud jätkama õpinguid ja tegema teadustööd Tartu Ülikoolis või mujal.  Majandusteaduskonnas on õpinguid on võimalik jätkata kaasaegse majandusteaduse matemaatilise majandusteaduse ja starteegilise juhtimise magistrikavadel.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (40%),
  • matemaatika riigieksam (60%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 90-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Eritingimusel kandideerimine


Majandusteaduse õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

  • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise majandus- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust;
  • gümnaasiumiõpilasena kuulunud konkursil „Eesti parim õpilasfirma” kolme parima võistkonna hulka;
  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. Lisapunkte andvad kursused ja MOOC-id:

  • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP
  • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Kadi Timpmann
programmijuht
737 6340
Sirje Saarmann
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
õppekorralduse spetsialist
Narva mnt 18–4002
+372 737 6310
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024