Author: Andero Kalju

Matemaatiline majandusteadus

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, kodakondsuse piiranguta 15

Mitmekülgne õpe ingliskeelses keskkonnas Eestis on mõeldud sulle, kui sa huvitud majandusanalüüsist riigiasutuste, pankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja konsultatsioonifirmade igapäevatöös ning soovid luua endale rahvusvahelise kontaktivõrgustiku. Sa saad ulatuslikud teadmised ja oskused majandusteoreetiliste mudelite ning ökonomeetriliste meetodite rakendamiseks majanduse analüüsil ja prognoosimisel. Tänu meie koostööle Eesti Panga ja Swedbankiga on sul võimalus sooritada erialapraktika neis valdkonna tipporganisatsioonides. 

„Õppekava hõlmab kõige ajakohasemat ning majandusteooriate ja matemaatiliste meetodite kooslust koos kõige levinumate analüüsitööriistadega. Omandatud teadmised ja oskused tulevad kasuks nii äris kui ka akadeemilises uurimistöös.“ 

Tanel Rebane, vilistlane, Initiative OÜ vanemandmeteadlane ja analüütiliste projektide juht

Meil on kaheaastane ingliskeelne õpe. Kolme esimese semestri jooksul läbid sa ainekursused ja neljandal semestril kirjutad oma magistritöö.  

Õppes kombineerime loenguid seminaride ja arvutipraktikumidega, et anda sulle praktiline kogemus erinevate tarkvarapakettide kasutamisel ning eluliste majandusandmete ja -probleemide analüüsimisel.  

Kohustuslikest õppeainetest saad peale mikro- ja makroökonoomiliste mudelite ning mänguteooria põhjaliku ülevaate veel mikroökonomeetriast, aegridade ökonomeetriast, andmeanalüüsist ning programmeerimise põhitõdedest.  

Valikmoodulis on sul valida majandusteaduse erikursuste ning finants- ja kindlustusmatemaatika spetsialiseerumissuund.  

Vabaaineid võib valida nii majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest kui ka teiste ülikoolide õppekavadest, et suunata oma õpinguid enda huvide põhjal.  

Magistritöö kirjutad ja kaitsed juhendajaga koostöös valitud teemal. Meie üliõpilaste magistritööd on võitnud arvukalt auhindu üliõpilaste teadustööde konkurssidel. 

Tutvu õppekava ja -ainetega lähemalt õppeinfosüsteemis

Mitmekesises keskkonnas, kuhu on kogunenud õppijad väga erinevatest riikidest, on sul lihtne kujundada kasulik rahvusvaheline kontaktivõrgustik. 

Majandusteaduskonna õppejõudude seas on rahvusvahelise doktoriõppe suurte kogemustega lõpetajaid. Paljud õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning oma valdkonna arvamusliidrid. Õppetöösse kaasame ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud praktikuid, sealhulgas tippjuhte ja spetsialiste.  

Image
tudengid

 

Topeltkraadi programm Genti Ülikooliga 

Genti Ülikool (Belgia) ja Tartu Ülikool on loonud magistriõppe ühise programmi majandusteaduses (economics), mis alustab tegevust alates 2024-2025. õppeaastast. 

Topeltkraadi programmi loomisest alates saavad matemaatilise majandusteaduse magistrikava üliõpilased valida kahe eriala ja õppesuuna vahel: 

 • I Majandusteadus ja andmeanalüüs - üliõpilased õpivad Tartu Ülikoolis kaks aastat. Seejuures on üliõpilastel endiselt võimalus (kuid mitte kohustus) õppida välismaal mõne vahetusprogrammi raames. Eriala on keskendunud erinevatele andmeanalüüsi meetoditele. Lõpetajad saavad Tartu Ülikooli diplomi.  

 • II Majandusteooria ja majandusanalüüs - üliõpilased õpivad esimese aasta Tartu Ülikoolis ja teise aasta Genti Ülikoolis. Kandidaatide jaoks, kes soovivad õpingute ajal õppida mõnes teises Euroopa ülikoolis, annab antud eriala sellekohase kinnituse juba sisseastumise ajal. Samuti võimaldab see eriala keskenduda õpingutes süvendatult finantsturgude ja majanduspoliitika teemadele. Lõpetajad saavad kaks diplomit järgmiste kraadidega: 

       - magistrikraad kvantitatiivses majandusteaduses (Tartu Ülikool) 

       - magistrikraad majandusteaduses (Genti Ülikool) 

Üliõpilased valitakse programmi sisseastumisel. SAIS-s avalduse esitamisel märkige palun oma eelistatud eriala ja õppesuund: Tartu (I) või Tartu ja Gent (II). Isegi kui peaks juhtuma, et kandidaati ei võeta vastu tema eelistatud erialale (spetsialiseerumisele), siis võidakse teda ikkagi vastu võtta teisele erialale. Palun märkige motivatsioonikirjas, miks olete eelistanud just valitud eriala (õppesuunda). Üliõpilased ei pea maksma oma õpingute eest Genti ülikoolis. 

 

Tartu Ülikooli partner topeltkraadi programmis Genti Ülikool on Belgia üks suuremaid ülikoole ja kuulub maailma ülikoolide edetabelis 100 parima hulka. Genti Ülikool ja Tartu Ülikool teevad  koostööd ENLIGHT võrgustiku raames. Genti Ülikool ja Tartu Ülikool on teinud koostööd majandusteaduse õpetamisel alates 2021. aastast Erasmus Munduse Globaliseerumise ja Euroopa Integratsiooni (Erasmus Mundus Joint Master in Economics of Globalisation and European Integration, EGEI) ühisõppe raames. 

Õppeained 

Eriala "Majandusteadus ja andmeanalüüs " koosneb järgmistest moodulitest: 

 • Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses (36 EAP); 

 • Majandusteoreetilised mudelid (43 EAP); 

 • Valikmoodul (15 EAP): võimalik on valida kahe mooduli vahel: 1) Majandusteaduse erikursused; 2) Finants- ja kindlustusmatemaatika (ained magistrikavast Kindlustus- ja Finantsmatemaatika). 

 • Vabaained (6 EAP); 

 • Magistritöö (18 EAP) ja magistriseminar (2 EAP). 

 

Eriala "Majandusteooria ja majandusanalüüs" (mis annab topeltkraadi koos Genti Ülikooliga) koosneb järgmistest moodulitest:  

 • Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses (30 EAP) – moodul läbitakse Tartu Ülikoolis; 

 • Majandusteoreetilised mudelid (30 EAP) – moodul läbitakse Tartu Ülikoolis; 

 • Rahapoliitika ja aegridade analüüs (12 EAP) – moodul läbitakse Genti Ülikoolis. 

 • Peaained (18 EAP) – "Finantsinstitutsioonid ja finantsturud" või "Majanduspoliitika"- läbitakse Genti Ülikoolis. 

 • Valikained (12 EAP) - läbitakse Genti Ülikoolis. 

 • Magistritöö (18 EAP)- läbitakse Genti Ülikoolis. 

Osa õpingutest moodustab vabatahtlik praktika (3 EAP). 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.   

Et tegutseme Tartu Ülikooli Delta keskuses, mis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukeskpunkt, oleme iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega tihedalt seotud.   

Tänu teaduskonna tihedatele rahvusvahelistele sidemetele, rahvusvahelisele õpetamiskogemusele ja uurimistööle saavad meie üliõpilased praktilise uurimiskogemuse Eesti finants- ja avaliku sektori institutsioonides.  

Magistriõppe 1. aastal kümne kuu jooksul (perioodil september-juuni) antakse kolm igakuist maksuvaba stipendiumi summas 600 eurot kuus kandideerimisnimekirjas kõige paremal kohal olevatele kandidaatidele. Stipendiumi saamiseks ei ole vaja eraldi taotlust esitada. 

Tänu teaduskonna tihedatele rahvusvahelistele sidemetele, rahvusvahelisele õpetamiskogemusele ja uurimistööle saavad meie üliõpilased praktilise uurimiskogemuse Eesti finants- ja avaliku sektori institutsioonides. 

Et tegutseme Tartu Ülikooli Delta keskuses, mis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukeskpunkt, oleme iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega tihedalt seotud.  

Tänapäeva keerulises majanduskeskkonnas on ärianalüüs muutunud äärmiselt oluliseks valdkonnaks, tänu millele on õppekava läbinud üliõpilase võimalused tööturul väga mitmekesised. Seda toetab juba õpinguteaegne igapäevane kokkupuude kiirendite ja inkubatsiooniprogrammidega Tartu Ülikooli Delta keskuses. 

Paljud meie vilistlased asuvad tööle juhtanalüütiku või nõunikuna pankades ja finantstehnoloogia ettevõtetes, aga ka riigiasutustes, rahvusvahelistes ja kohalikes organisatsioonides ning konsultatsioonifirmades ja mõttekodades.  

Aina menukamaks muutuvad ka suurandmetega seotud ning teised andmemahukad koostööprojektid era- ja avaliku sektori ettevõtetega, sealhulgas edukate iduettevõtetega.  

Omandatud magistrikraad annab sulle tugeva aluse haridustee jätkamiseks rahvusvahelise tasemega majandusteaduse doktoriõppes. Nii mõnigi meie vilistlane on jätkanud õpinguid Eesti või mõnes välismaa ülikoolis ning alustanud karjääri erialast teadustööd tehes. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel  hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbinud 9 EAP mahus matemaatilisi õppeained ning 6 EAP mahus tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika õppeaineid.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter consists of two parts: a written part (essay) and a video recording.

Written part (essay)
The essay should be written in English, contain approximately 3000-3500 characters with spaces based on the following points:

 1. Explanation of which economics research topics are attractive for the student to write the master's thesis. The applicant should propose a potential master's thesis topic and
  a) explain the research topic;
  b) motivate why it is interesting and essential to study this topic;
  c) discuss how to explore this topic and what would be the methodology.
 2. The description of the career that the applicant would like to follow, which
  a) explains what attracts the applicant to this career path;
  b) discusses how the Quantitative Economics programme (courses and topics in the programme) would help to achieve this career goal;
  c) argues what would be the biggest challenges in achieving this career goal.

Short video CV
The applicant should record a video of up to 5 minutes in length, where the applicant's face is clearly visible, voice clearly audible. The video should be in the "pitch" format: thoroughly thought, covering the catchiest attributes of the applicant. The video does not have to be done professionally – for example, it can be produced with a smartphone camera or webcam of the computer.

NB! The applicant must include a link to the video file in the motivation letter. When submitting the video link, make sure the video can be accessed by anyone reading the motivation letter.

The video should address the following aspects:

 1. highlights from the applicant's CV, including how the applicant's background (previous studies and work experience) is related to the Quantitative Economics programme; describe especially your experience in economic research (if any);
 2. previous studies in quantitative analysis subjects (statistics, econometrics, mathematics, programming, data analysis), knowledge and experience in using various software packages (e.g., R, Python, SPSS, Stata);
 3. describe any of your studies abroad or extracurricular studies on top of the formal programs, e.g., participation in student conferences, workshops, student competitions, online courses taken, etc.;
 4. describe how your various other capabilities and qualifications enable you to complete the studies in Quantitative Economics successfully and to achieve the career goals stated in the motivation letter;
 5. explain why you have chosen to apply to the University of Tartu.
   

Evaluation criteria:

 1. In the essay:
  a) the ideas for potential master thesis (defined a research problem, discussion on how to solve and explore the research problem) (max 20 points);
  b) clearly defined career goals and aspirations and how the Quantitative Economics program is expected to contribute in achieving these (maximum 15 points);
  c) the skills of argumentation and discussion as presented in the written text, including logicality of the structure of the letter, the relevance of the information and arguments presented, and abilities of self-expression in the written form, grammatically fluent and correct English (max 15 points).

   
 2. In the short video CV:
  a) comprehensive description of the capabilities enabling the study of Quantitative Economics, especially the skills obtained in mathematics, statistics, econometrics, and quantitative analysis skills (maximum 20 points);
  b) previous experiences in the field, like practical work experience, voluntary work, internships undertaken, or any other experience with economic research or quantitative analysis, e.g., in the bachelor thesis (maximum 15 points);
  c) the content, presentation skills (fluency, naturality, and organization of the presentation), and understanding of the Quantitative Economics programme will be assessed (max 15 points).


Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 40% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Jaan Masso
programmijuht
737 6395
Maris Luhamets
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
rahvusvahelise õppe spetsialist
Narva mnt 18–4002
+372 737 6317
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024