Matemaatiline majandusteadus

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
29
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, kodakondsuse piiranguta 14

Mitmekülgne õpe ingliskeelses keskkonnas Eestis on mõeldud sulle, kui sa huvitud majandusanalüüsist riigiasutuste, pankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja konsultatsioonifirmade igapäevatöös ning soovid luua endale rahvusvahelise kontaktivõrgustiku. Sa saad ulatuslikud teadmised ja oskused majandusteoreetiliste mudelite ning ökonomeetriliste meetodite rakendamiseks majanduse analüüsil ja prognoosimisel. Tänu meie koostööle Eesti Panga ja Swedbankiga on sul võimalus sooritada erialapraktika neis valdkonna tipporganisatsioonides. 

„Õppekava hõlmab kõige ajakohasemat ning majandusteooriate ja matemaatiliste meetodite kooslust koos kõige levinumate analüüsitööriistadega. Omandatud teadmised ja oskused tulevad kasuks nii äris kui ka akadeemilises uurimistöös.“ 

Tanel Rebane, vilistlane, Initiative OÜ vanemandmeteadlane ja analüütiliste projektide juht

Meil on kaheaastane ingliskeelne õpe. Kolme esimese semestri jooksul läbid sa ainekursused ja neljandal semestril kirjutad oma magistritöö.  

Õppes kombineerime loenguid seminaride ja arvutipraktikumidega, et anda sulle praktiline kogemus erinevate tarkvarapakettide kasutamisel ning eluliste majandusandmete ja -probleemide analüüsimisel.  

Kohustuslikest õppeainetest saad peale mikro- ja makroökonoomiliste mudelite ning mänguteooria põhjaliku ülevaate veel mikroökonomeetriast, aegridade ökonomeetriast, andmeanalüüsist ning programmeerimise põhitõdedest.  

Valikmoodulis on sul valida majandusteaduse erikursuste ning finants- ja kindlustusmatemaatika spetsialiseerumissuund.  

Vabaaineid võib valida nii majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest kui ka teiste ülikoolide õppekavadest, et suunata oma õpinguid enda huvide põhjal.  

Magistritöö kirjutad ja kaitsed juhendajaga koostöös valitud teemal. Meie üliõpilaste magistritööd on võitnud arvukalt auhindu üliõpilaste teadustööde konkurssidel. 

Tutvu õppekava ja -ainetega lähemalt õppeinfosüsteemis

Mitmekesises keskkonnas, kuhu on kogunenud õppijad väga erinevatest riikidest, on sul lihtne kujundada kasulik rahvusvaheline kontaktivõrgustik. 

Majandusteaduskonna õppejõudude seas on rahvusvahelise doktoriõppe suurte kogemustega lõpetajaid. Paljud õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning oma valdkonna arvamusliidrid. Õppetöösse kaasame ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud praktikuid, sealhulgas tippjuhte ja spetsialiste.  

Image
tudengid

Tänu teaduskonna tihedatele rahvusvahelistele sidemetele, rahvusvahelisele õpetamiskogemusele ja uurimistööle saavad meie üliõpilased praktilise uurimiskogemuse Eesti finants- ja avaliku sektori institutsioonides. 

Et tegutseme Tartu Ülikooli Delta keskuses, mis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukeskpunkt, oleme iduettevõtluse kogukonna ja tugisüsteemidega tihedalt seotud.  

Tänapäeva keerulises majanduskeskkonnas on ärianalüüs muutunud äärmiselt oluliseks valdkonnaks, tänu millele on õppekava läbinud üliõpilase võimalused tööturul väga mitmekesised. Seda toetab juba õpinguteaegne igapäevane kokkupuude kiirendite ja inkubatsiooniprogrammidega Tartu Ülikooli Delta keskuses. 

Paljud meie vilistlased asuvad tööle juhtanalüütiku või nõunikuna pankades ja finantstehnoloogia ettevõtetes, aga ka riigiasutustes, rahvusvahelistes ja kohalikes organisatsioonides ning konsultatsioonifirmades ja mõttekodades.  

Aina menukamaks muutuvad ka suurandmetega seotud ning teised andmemahukad koostööprojektid era- ja avaliku sektori ettevõtetega, sealhulgas edukate iduettevõtetega.  

Omandatud magistrikraad annab sulle tugeva aluse haridustee jätkamiseks rahvusvahelise tasemega majandusteaduse doktoriõppes. Nii mõnigi meie vilistlane on jätkanud õpinguid Eesti või mõnes välismaa ülikoolis ning alustanud karjääri erialast teadustööd tehes. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel  hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbinud 9 EAP mahus matemaatilisi õppeained ning 6 EAP mahus tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika õppeaineid.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter consists of two parts: a written part (essay) and a video recording.

Written part (essay)
The essay should be written in English, contain approximately 3000-3500 characters with spaces based on the following points:

 1. Explanation of which economics research topics are attractive for the student to write the master's thesis. The applicant should propose a potential master's thesis topic and
  a) explain the research topic;
  b) motivate why it is interesting and essential to study this topic;
  c) discuss how to explore this topic and what would be the methodology.
 2. The description of the career that the applicant would like to follow, which
  a) explains what attracts the applicant to this career path;
  b) discusses how the Quantitative Economics programme (courses and topics in the programme) would help to achieve this career goal;
  c) argues what would be the biggest challenges in achieving this career goal.

Short video CV
The applicant should record a video of up to 5 minutes in length, where the applicant's face is clearly visible, voice clearly audible. The video should be in the "pitch" format: thoroughly thought, covering the catchiest attributes of the applicant. The video does not have to be done professionally – for example, it can be produced with a smartphone camera or webcam of the computer.

NB! The applicant must include a link to the video file in the motivation letter. When submitting the video link, make sure the video can be accessed by anyone reading the motivation letter.

The video should address the following aspects:

 1. highlights from the applicant's CV, including how the applicant's background (previous studies and work experience) is related to the Quantitative Economics programme; describe especially your experience in economic research (if any);
 2. previous studies in quantitative analysis subjects (statistics, econometrics, mathematics, programming, data analysis), knowledge and experience in using various software packages (e.g., R, Python, SPSS, Stata);
 3. describe any of your studies abroad or extracurricular studies on top of the formal programs, e.g., participation in student conferences, workshops, student competitions, online courses taken, etc.;
 4. describe how your various other capabilities and qualifications enable you to complete the studies in Quantitative Economics successfully and to achieve the career goals stated in the motivation letter;
 5. explain why you have chosen to apply to the University of Tartu.
   

Evaluation criteria:

 1. In the essay:
  a) the ideas for potential master thesis (defined a research problem, discussion on how to solve and explore the research problem) (max 20 points);
  b) clearly defined career goals and aspirations and how the Quantitative Economics program is expected to contribute in achieving these (maximum 15 points);
  c) the skills of argumentation and discussion as presented in the written text, including logicality of the structure of the letter, the relevance of the information and arguments presented, and abilities of self-expression in the written form, grammatically fluent and correct English (max 15 points).

   
 2. In the short video CV:
  a) comprehensive description of the capabilities enabling the study of Quantitative Economics, especially the skills obtained in mathematics, statistics, econometrics, and quantitative analysis skills (maximum 20 points);
  b) previous experiences in the field, like practical work experience, voluntary work, internships undertaken, or any other experience with economic research or quantitative analysis, e.g., in the bachelor thesis (maximum 15 points);
  c) the content, presentation skills (fluency, naturality, and organization of the presentation), and understanding of the Quantitative Economics programme will be assessed (max 15 points).


Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 40% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Jaan Masso
programmijuht
737 6395
Kristi Liivamägi
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
rahvusvahelise õppe spetsialist
Narva mnt 18-4002

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
rahvusvahelise õppe spetsialist
Narva mnt 18-4002
majandusteaduskond
+372 737 6317
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023