Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 5, 8 kodakondsuse piiranguta

Ingliskeelses magistriõppes õpid analüüsima rahvusvahelise elu sõlmprobleeme erinevate teoreetiliste seisukohtade, poliitiliste osalejate ja protsesside prisma kaudu, spetsialiseerudes Euroopa, Läänemere või Venemaa ja Euraasia piirkonnale. Sa saad peale mahuka rahvusvaheliste suhete teadmistepagasi eriteadmisi julgeolekupoliitikast, rahvusvahelisest õigusest, välispoliitika analüüsist, geopoliitikast, diplomaatiast, rahvusvahelistest konfliktidest ning piirkondliku tasandi osalejatest ja sõlmprobleemidest. Vilistlasena oled valmis karjääriks riigi- ja erasektoris, rahvusvahelistes organisatsioonides ning vabaühendustes.

„Meie instituudi tudengite koosseis on rahvusvaheline ja seega on esindatud üsna erinevad seisukohad. Arvamuste paljusus on väga kasulik, sest siis peab oma seisukohti ka aktiivselt kaitsma. Lisaks loengutele käime erialastel konverentsidel, suve- ja talvekoolides ning õppereisidel.“

Katre Sai, vilistlane, Välisministeerium

Magistriõpe kestab kaks aastat ja on inglise keeles. Nii omandad sa õppetöö käigus kõrgetasemelise inglise oskuskeele nii kõnes kui ka kirjas.

Sa läbid sisukaid ainekursusi, milles käsitletakse julgeolekupoliitikat, rahvusvahelisi suhteid, rahvusvahelist õigust, välispoliitika analüüsi, geopoliitikat, diplomaatiat, rahvusvahelisi konflikte ning piirkondliku tasandi osalejaid ja sõlmprobleeme.

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõud on mitmekülgse kogemusega oma valdkonna tippspetsialistid, kes teevad rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelist teadustööd.

Teaduskoostöö ja üliõpilasvahetused (sh Erasmus+) seovad meie instituuti paljude kõrgkoolidega üle maailma.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Ingliskeelne õpe tähendab sinu jaoks lisavõimalusi. Sa õpid rahvusvahelises keskkonnas, kus nii kaasüliõpilased kui ka õppejõud on pärit paljudest riikidest ning õppetööd täiendavad rohked ettevõtmised, mille seas on eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Skytte instituut on Tartu Ülikooli kõige rahvusvahelisem üksus.

Meie magistrantidel on stipendiumivõimalusi enese täiendamiseks Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja mujal maailma ülikoolides. Näiteks saab igaüks soovi korral osaleda Erasmus+ programmi kaudu üliõpilasvahetuses, välissemestril või õppevisiidil.

Sa võid lüüa instituudi tegemistes kaasa näiteks praktikat tehes või üritusi korraldades. Uuematest teadussuundadest ja -uuringutest saad osa instituudi juures tegutsevate teaduskeskuste vahendusel:

  • Euroopa Liidu – Venemaa uuringute keskus (CEURUS)
  • avalike e-teenuste mõju uurimise keskus (CITIS)
  • sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

Sul on võimalus asuda tööle välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud ametkondades, rahvusvahelistes organisatsioonides, diplomaatia alal, mõttekodades ja analüüsikeskustes ning Euroopa Liidu institutsioonides. Sa oled valmistatud ette tööks nii riigiametites, erasektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kindlasti oled oodatud ühinema Skytte instituudi aktiivse vilistlaskoguga, mis korraldab regulaarselt mitmesuguseid kokkusaamisi ja muid üritusi.

Edasi võid õppida meie instituudi politoloogia doktorantuuris, kus uuritakse Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste teadusgrantide toel suure poliitilise tähtsusega teemasid.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
    NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
  • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • eelmise õppeastme keskmist hinnet* 50% ulatuses
  • sisseastumisintervjuud 50 % ulatuses

*Kandideerimiseks peab keskmine hinne olema vähemalt 60% suurimast võimalikust.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. 

Intervjuud toimuvad: 3.-7. aprill 2024

Sisseastumisintervjuu viiakse läbi kandidaatidega, kelle eelmise õppeastme keskmine hinne on vähemalt 60%. 

Intervjuu kestab umbes 20 minutit ja toimub veebi teel. Kutse koos veebilingiga saadetakse kandidaadile mõned päevad ette. Intervjuul peaks kandidaat olema valmis rääkima oma motivatsioonist asuda õppima rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute õppekavale. Samuti peaks ta olema võimeline kirjeldama oma huvisid seoses õppekavaga ja andma lühiülevaate oma kavandatavast magistritööst. Samuti uurime kandidaadi valmisolekut kohaneda (uues) akadeemilises ja kultuurilises keskkonnas. 

Intervjuu maksimaalne punktisumma on 100 punkti. Intervjuud hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

- Kandidaadi motivatsioon ja ambitsioon (30%);

- Programmiga seotud konkreetsete uurimishuvide kirjeldus, võime sõnastada uurimisprobleem/ teema (50%);

- Eneseväljendusoskus inglise keeles (20%).

 

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Eelika Laane-Hannus
Sotsiaalteaduste valdkond
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301
+372 737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024