Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 5, 8 kodakondsuse piiranguta

Ingliskeelses magistriõppes õpid analüüsima rahvusvahelise elu sõlmprobleeme erinevate teoreetiliste seisukohtade, poliitiliste osalejate ja protsesside prisma kaudu, spetsialiseerudes Euroopa, Läänemere või Venemaa ja Euraasia piirkonnale. Sa saad peale mahuka rahvusvaheliste suhete teadmistepagasi eriteadmisi julgeolekupoliitikast, rahvusvahelisest õigusest, välispoliitika analüüsist, geopoliitikast, diplomaatiast, rahvusvahelistest konfliktidest ning piirkondliku tasandi osalejatest ja sõlmprobleemidest. Vilistlasena oled valmis karjääriks riigi- ja erasektoris, rahvusvahelistes organisatsioonides ning vabaühendustes.

„Meie instituudi tudengite koosseis on rahvusvaheline ja seega on esindatud üsna erinevad seisukohad. Arvamuste paljusus on väga kasulik, sest siis peab oma seisukohti ka aktiivselt kaitsma. Lisaks loengutele käime erialastel konverentsidel, suve- ja talvekoolides ning õppereisidel.“

Katre Sai, vilistlane, Välisministeerium

Magistriõpe kestab kaks aastat ja on inglise keeles. Nii omandad sa õppetöö käigus kõrgetasemelise inglise oskuskeele nii kõnes kui ka kirjas.

Sa läbid sisukaid ainekursusi, milles käsitletakse julgeolekupoliitikat, rahvusvahelisi suhteid, rahvusvahelist õigust, välispoliitika analüüsi, geopoliitikat, diplomaatiat, rahvusvahelisi konflikte ning piirkondliku tasandi osalejaid ja sõlmprobleeme.

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõud on mitmekülgse kogemusega oma valdkonna tippspetsialistid, kes teevad rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelist teadustööd.

Teaduskoostöö ja üliõpilasvahetused (sh Erasmus+) seovad meie instituuti paljude kõrgkoolidega üle maailma. Muu hulgas on edukal sisseastujal võimalik osaleda topeltkraadi programmis koostöös Berliini Vaba Ülikooliga, mille lõpetamisel saab ta magistrikraadi nii Tartust kui ka Berliinist.

Ingliskeelne õpe tähendab sinu jaoks lisavõimalusi. Sa õpid rahvusvahelises keskkonnas, kus nii kaasüliõpilased kui ka õppejõud on pärit paljudest riikidest ning õppetööd täiendavad rohked ettevõtmised, mille seas on eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Skytte instituut on Tartu Ülikooli kõige rahvusvahelisem üksus.

Meie magistrantidel on stipendiumivõimalusi enese täiendamiseks Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja mujal maailma ülikoolides. Näiteks saab igaüks soovi korral osaleda Erasmus+ programmi kaudu üliõpilasvahetuses, välissemestril või õppevisiidil.

Sa võid lüüa instituudi tegemistes kaasa näiteks praktikat tehes või üritusi korraldades. Uuematest teadussuundadest ja -uuringutest saad osa instituudi juures tegutsevate teaduskeskuste vahendusel:

 • Euroopa Liidu – Venemaa uuringute keskus (CEURUS)
 • avalike e-teenuste mõju uurimise keskus (CITIS)
 • sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

Sul on võimalus asuda tööle välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud ametkondades, rahvusvahelistes organisatsioonides, diplomaatia alal, mõttekodades ja analüüsikeskustes ning Euroopa Liidu institutsioonides. Sa oled valmistatud ette tööks nii riigiametites, erasektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

Kindlasti oled oodatud ühinema Skytte instituudi aktiivse vilistlaskoguga, mis korraldab regulaarselt mitmesuguseid kokkusaamisi ja muid üritusi.

Edasi võid õppida meie instituudi politoloogia doktorantuuris, kus uuritakse Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste teadusgrantide toel suure poliitilise tähtsusega teemasid.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud. 
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Please write a motivation letter (in English, 5000-7500 characters with spaces) focusing on the following points: 

 • Explain your motivation for applying to the programme (Why are you interested in international relations and regional studies? What are your plans for the future and how would this study programme help you achieve your goals?);
 • Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to (What makes you a good candidate for this programme? What have you accomplished in the past? What knowledge, skills, and experiences do you have that are relevant to this programme?);
 • Please tell us about your specific research interests within the field of international relations and regional studies (What subfields or issues are you most interested in?);
 • What problems or issues would you like to examine in more depth? What would be a possible topic for your MA thesis?).


Evaluation criteria:

 • Relevance of previous educational and professional experience for the programme (25%);
 • Motivation and ambition (25%);
 • Identification of specific research interests compatible with the substantive content of the programme; ability to formulate a research problem/topic (25%);
 • Writing skills and command of the English language (25%).

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 100% ulatuses

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Linda Liis Tanni
Sotsiaalteaduste valdkond
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
+372 737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022