Poliitika ja valitsemine digiajastul

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
17
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 5, 5 kodakondsuse piiranguta

Ingliskeelsest magistriõppest saad kõrgetasemelised teadmised ja oskused, mida on vaja tänapäeva võrgustunud ühiskonnas, sest need aitavad märgata poliitikas ja valitsemises tehnoloogilisi muutusi ning neid tõhusalt juhtida. Meie vilistlased on digipädevad poliitikaloome- ja avalike teenuste spetsialistid, kellel on süvendatud teadmised ja praktilised oskused avaliku halduse protsesside mõistmiseks ning mõjutamiseks digitaalses ühiskonnas nii avalikus, era- kui ka vabasektoris.

Õpe kestab kaks aastat ja on inglise keeles. Õppetööd toetavad veebipõhised keskkonnad (Moodle, Panopto, Zoom jt) ning andmetöötlusprogrammid (STATA ja R).

Õppemeetodites lähtume eeskätt aktiivõppe põhimõtetest, et sa saaksid kogeda õpitut arutelude, rühmatööde, mõtlemisharjutuste ja reflektsiooniülesannete kaudu. Lisaks tugevdad sa oma kirjutamis- ja kommunikatsioonioskusi poliitikaanalüüside, kontseptuaalsete esseede, uurimistööde ning muude kirjalike tööde koostamise abil.

Poliitika mõõdupuu on see, kas võimukorraldus on demokraatlik ja kas juhitakse hea valitsemise põhimõtete alusel. Need eeldused ei kehti mitte ainult riikide sisepoliitikas, vaid ka rahvusvahelistes suhetes.

Sestap keskendumegi õppekavas teemadele, mille kaudu saad sa arendada analüütilisi ja professionaalseid oskusi tööks nii riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka kolmandas sektoris. Konventsionaalsete poliitikaanalüüsi pädevuste kõrval vajavad infoajastu spetsialistid ka innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise võimekust.

Õppekava aluseks on politoloogia tuumikküsimused, millele lisandub läbivalt digitaalne komponent. Õpingute poliitikateaduste telg annab ülevaate poliitika ajaloolisest arengust, normatiivsetest teooriatest ja peamistest institutsioonidest (valimised, parteisüsteemid jne). Õpingute teine telg on valitsemine, mis hõlmab alusteadmisi poliitikakujundamisest ja -analüüsist ning avalike teenuste korraldamisest.

Neid põhiteadmisi täiendab põhjalik ülevaade tehnoloogia arengust ja infoühiskondade toimimisest ning sellest, kuidas mõjutab digitaliseerumine poliitikaprotsesse ja riigivalitsemist.

Valikainetena võid läbida meie õppejõudude e-kursusi, millest üks populaarsemaid on pühendatud e-valimistele, õppida saad näiteks ka programmeerimist ja suurandmete analüüsi.

 • Sa omandad komplekssed teadmised poliitikast ja riigivalitsemise põhikomponentidest näiteks demokraatia teooria ja institutsioonide, valimiste ja parteisüsteemide, poliitikakujundamise ja avalike teenuste korraldamise kohta.
 • Sa saad praktilised oskused valitsemise digitaliseerimisest, tehnoloogilisest arengust ja infoühiskondade toimimisest.
 • Sa õpid mõistma, kuidas mõjutab tehnoloogiline siire poliitilisi protsesse ja riigivalitsemist.
 • Sa oskad analüüsida suuri andmemahtusid, valdad statistika lugemise oskust, andmete tõlgendamise ning järelduste tegemise oskust.

Praktilisi kogemusi konkreetsete riikide arenguteedest pakuvad külalisõppejõud välismaalt ja mitmekesised praktikavõimalused nii Eestis kui mujal Euroopas.

Sa võid õppida vähemalt ühe semestri väliskõrgkoolis.
 

Tartus õpid sa kaunil Toomemäel asuvas Lossi 36 õppehoones.

Ingliskeelne õpe pakub palju lisavõimalusi. Eeskätt kujutab see endast tegutsemist rahvusvahelises keskkonnas, kus on nii õppejõud kui ka kaasüliõpilased pärit rohkem kui 20 riigist. See on eriti oluline digiajastul, kus poliitika ja valitsemine on omandanud üleilmse mõõtme ning neid protsesse saabki õppida ainult võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega. 

Tavaõppetööd täiendavad Tartus paljud ettevõtmised, näiteks eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Me korraldame välisriikide valimistulemuste analüüsimiseks nn valimisbriifinguid, külastame Eesti riiklikke institutsioone ja e-valitsemise showroom’i.

Lisaks on Skytte instituudis muid võimalusi enesetäiendamiseks. Instituudi töös saad osaleda praktikaülesandeid täites või teaduskeskustega koostöös tehes.

Sa oled omandanud süvateadmised ja praktilised oskused poliitikast ja riigivalitsemisest digitaalses ühiskonnas, et töötada kõrgematel ühiskonna ja poliitilistel ametikohtadel nii Eestis kui ka mujal maailmas.


Õppekava läbimise järel ootab sind võimalus teostada ennast professionaalselt

 • avaliku teenistujana riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes,
 • poliitikaanalüütikuna mõttekodades või parteides huvikaitseaktivistidena ning projektijuhina kodanikuühiskonnas ajakirjanikuna või meedias poliitikavaatlejana,
 • eksperdina rahvusvahelistes organisatsioonides.

Edasi saad õppida Skytte instituudis politoloogia doktorantuuris või mõnel seotud erialal.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud. NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel läbida sisseastumisintervjuu. 

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud  50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse intervjuule. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter must be submitted with your online application by 15 March at the latest.

The motivation letter (in English, up to 5000 characters with spaces) should address the following points:

 • Explain your motivation for applying to the programme (Why are you interested in politics and governance in the digital age? What are your plans for the future and how would this study programme help you achieve your goals?);
 • Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to (What makes you a good candidate for this programme? What have you accomplished in the past? What knowledge, skills, and experiences do you have that are relevant to this programme?);
 • Please tell us about your specific research interests within the field of politics and governance in the digital age (What subfields or issues are you most interested in? What problems or issues would you like to examine in more depth? What would be a possible topic for your MA thesis?).


Evaluation criteria:

Each letter will be evaluated based on the following criteria:

 • Relevance of previous educational and professional experience for the programme (25%);
 • Motivation and ambition (25%);
 • Identification of specific research interests compatible with the substantive content of the programme, ability to formulate a research problem/topic (25%);
 • Writing skills and command of the English language (25%).


The maximum score for the motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

Sisseastmisintervjuu viiakse läbi kandidaatidega, kelle motivatsioonikirja on hinnatud positiivselt (vähemalt 51 punktiga).

Intervjuud toimuvad: 11.-12. aprill 2024

Intervjuu aluseks on motivatsioonikiri. Intervjuu kestab umbes 10-15 minutit ja toimub veebi teel. Intervjuu viiakse läbi inglise keeles. Kutse koos veebilingiga saadetakse kandidaadile mõned päevad ette. Intervjuul peaks kandidaat olema valmis rääkima oma motivatsioonist asuda õppima poliitika ja valitsemise digiajastul õppekavale. Samuti peaks ta olema võimeline kirjeldama oma huvisid seoses õppekavaga ja andma lühiülevaate oma kavandatavast magistritööst. Samuti uurime kandidaadi valmisolekut kohaneda (uues) akadeemilises ja kultuurilises keskkonnas. 

Intervjuu maksimaalne punktisumma on 100 punkti. Intervjuud hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

- Kandidaadi motivatsioon ja ambitsioon (30%);

- Programmiga seotud konkreetsete uurimishuvide kirjeldus, võime sõnastada uurimisprobleem/ teema (50%);

- Eneseväljendusoskus inglise keeles (20%).

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Eelika Laane-Hannus
Sotsiaalteaduste valdkond
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301
+372 737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024