Materjaliteadus ja tehnoloogia

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 7, 1 kodakondsuse piiranguta

See ingliskeelne õppekava annab sulle rahvusvahelises keskkonnas kõrgetasemelise magistrihariduse materjaliteaduse alal. Õpingute algusest peale osaled sa mõne teaduslabori töös ja omandad tehnoloogiaettevõtluse alused, mis hõlmab nüüdisaegseid ja praktikas rakendatavaid teadmisi ettevõtlusest, innovatsioonist, materjali- ja tootearendusest, aga ka uute toodete väljatöötamisest. Praktika või üks semester välisülikoolis on õppe kohustuslik osa ja tagab rahvusvahelise kogemuse.  

„Vastupidavama aku ning kiiremini ja tõhusamalt töötava protsessoriga mobiiltelefonid ei oleks võimalikud ilma edusammudeta materjaliteaduses. Tartu Ülikoolis omandatud teadmised ja praktilised oskused on aidanud mind uudsete materjalide arendamisel ning andnud mulle ka töö, sõbrad ja kustumatud mälestused.“ 

Friedrich Kaasik, vilistlane, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse tehnoloogiasiirde ekspert

Materjaliteaduse moodulist saad ülevaatlikud teadmised aine ehitusest, materjalide valmistamise tehnoloogiatest, uurimismeetoditest, rakendustest ja materjaliarendusest.  

Esimesel semestril ühined sa ühega meie teaduslaboritest, kus hakkad tegema teadustööd, mille põhjal valmib ka su magistritöö. 

Eraldi moodul annab sulle alusteadmised ettevõtlusest ning sisaldab seminare oma väikeettevõtte loomise ja arendamise teemal. Valikained lubavad süvendatult õppida mõnda Tartu Ülikoolis arendatavat materjaliteaduse suunda või omandada lisateadmisi majandusest.  

Praktika kujutab endast tööd ettevõttes või teaduslaboris, et saaksid erialase töö kogemuse. Praktika alternatiiv on õppida vahetusüliõpilasena välisülikoolis. 

 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Sa asud õppima moodsates õppehoonetes ja tipptasemel seadmetega sisustatud teaduslaborites. Meie magistrandid võtavad osa nii laboritööst kui ka akadeemilisest suhtlusest.  

Materjaliteadust õpetavatel instituutidel on tihedad sidemed teiste riikide teadusasutuste ja kõrgkoolidega. Sul on võimalus käia rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel. 

Materjaliteaduse üliõpilased moodustavad hea, abivalmis ja rõõmsalt tegusa seltskonna. Kuna õpe on ingliskeelne, on sul lihtne kujundada kasulikku rahvusvahelist kontaktivõrgustikku.  

Loomulikult saad sa kasutada kõiki Tartu kui ülikoolilinna võimalusi, sealhulgas astuda mõnda üliõpilasseltsi või korporatsiooni. 

Materjaliteaduse ja tehnoloogia magistriõppe lõpetanud on pädevad asuma tööle materjaliarendusspetsialistina tootmisettevõtetes, laborites ja uurimisasutustes väga erinevates valdkondades, näiteks elektroonika, infotehnoloogia, energeetika, meditsiini ja ehitusteaduse alal. 

Meie vilistlastel on ühtlasi teadmised ja oskused, et rajada oma väikeettevõte ning juhtida selle tööd. 

Uurimistööst huvitatud vilistlased on oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon täppisteaduste, loodusteaduste, tehnoloogia või inseneriteaduste alal 
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud vähemalt  45 EAP ulatuses  matemaatika, füüsika, keemia, materjaliteaduse või inseneritehnoloogiliste alade aineid.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 30% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses
 • erialakatset (intervjuud) 40% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Ingliskeelne motivatsioonikiri (kuni 1500 tähemärki koos tühikutega) peaks andma ülevaate järgmisest:

 1. Milline osa on materjaliteadusel ühiskonnas ja maailma majanduses? Tooge mõned näited probleemidest, mille lahendused võivad peituda uutes paremates materjalides.
 2. Kirjeldage lühidalt oma eelnevaid õpinguid ja töökogemust, samuti oma isiksust. Kirjeldage, kuidas teie senised kogemused haakuvad õppekavaga, kuhu soovite astuda.
 3. Milline on teie isiklik motivatsioon materjaliteadust ja tehnoloogiat õppida? Kuidas kujutate ennast ette pärast valitud õppekava läbimist?

Motivatsioonikirja hindamiskiriteeriumid

 • Kandidaadi loodusteaduste ja tehnoloogia alaste teadmiste ja varasemate kogemuste seos tema eesmärkide ja valitud õppekavaga (50%);
 • Analüüsi- ja põhjendusoskused (30%);
 • Inglise kirjakeele valdamine (20%).

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles: 

All applicants to the Materials Science and Technology programme are required to submit a motivation letter (in English, maximum of 1500 characters with spaces) which should be based on the following points:

 • Please describe briefly your previous studies and work experience, as well as your personality.  Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to.
 • What is your personal motivation to study materials science and technology? In which role do you see yourself in your job after completion of the programme?

Evaluation criteria:

 • Knowledge in the fields of science and technology and fit between the student’s background and goals, with the study programme (50%);
 • Analytical and argumentation skills (30%);
 • Fluency in written English (20%).

The maximum score for the motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

 

Erialakatse toimub intervjuu vormis ja see viiakse läbi kandidaatidega, kelle motivatsioonikirja on hinnatud positiivselt (vähemalt 51 punkti 100st).

Intervjuu pikkuseks on planeeritud 20 minutit ning see viiakse läbi veebis või muul kandidaadiga kokku lepitud viisil. Vestluseks kvalifitseeruvate kandidaatidega lepitakse vestlusajad kokku kohe pärast motivatsioonikirjade hindamist. Intervjuud toimuvad vahemikus 08.-19.04.2024.

Intervjuu kirjeldus inglise keeles: 

The duration of the interview is 20 minutes, and it is conducted either via the internet or in person. The interviews will be scheduled in cooperation with qualifying candidates when the motivation letters are evaluated. 

The interviewee will be evaluated based on the following conversation topics:

‐Candidate’s previous studies and experience related to materials science, technology, and related areas, and his/her motivation;

‐Short questions about the basics of mathematics, chemistry, physics, and materials science;

‐Skills in analysis, argumentation, and self‐ expression in English.


Admission Interview via Internet

At the online interview:

    The applicant must have an identity document.
    The applicant has to ensure that the room where they stay is free from other persons or background noise.
    The applicant must take into account that they are not allowed to record the interview.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Laurits Puust
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024