Romanistika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
hispaania keele ja kirjanduse erialal 16, prantsuse keele ja kirjanduse erialal 19
Õppetasu
tasuta

Romanistika õppekava alusel omandad sa ühe läänemaailma suurtest kultuurkeeltest ja kogud selle kultuuriruumi kohta palju huvitavaid teadmisi. Kui lähed vahetussemestriks või -aastaks õppima välismaale, saad ka keelekeskkonna vahetu kogemuse. Alusainetes tekib eripalgeline ülevaade keelest kui süsteemist, suhtlusvahendist ja kultuuri-kirjanduse kandjast ning tänu sellele hinnatakse meie vilistlaste laia silmaringi ja suurepärast suhtlemisoskust.  

„Romanistika osakond Tartus on kodune ja kokkuhoidev, luues ühtlasi kõigile tudengitele avarad võimalused veeta vahetusaasta prantsuskeelses riigis, et ehtsas keskkonnas keelt-kultuuri kogeda – olen selle eest väga tänulik. Minu enda töö on prantsuse keele ja kultuuriga otseselt seotuks jäänud, ent näen kõrvalt, kuidas selle keele oskus annab eeliseid igas valdkonnas ja üle maailma.“

Ulla Kihva, vilistlane, kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Prantsuse Instituudis Eestis

„Hispaania keelt osates on meil võimalus vahetult kogeda ja mõista hispaaniakeelsete maade värvikaid kultuure. Ühe enim kõneldud keelena on see oluline abivahend tänapäeva üleilmastuva maailma rahvusvahelistes suhetes.“ 

 

Markus Reimann, vilistlane, Euroopa keelte ja kultuuride magistrant

Romanistika uurib romaani keeli ja neid rääkivate rahvaste kultuure. Õppekaval on kaks eriala: hispaania keel ja kirjandus ning prantsuse keel ja kirjandus. Sisseastumiseks ei ole keeleoskus vajalik, kuid prantsuse keele erialale võtame õppijaid vastu ka varasema keeleoskuse alusel. 

Mõlemal erialal on päevaõpe. 

Õppekava nurgakivi on humanitaarteaduste alusmoodul, mis annab laiapõhjalise ülevaate keele- ja kirjandusteadusliku mõtte arengust, põhimõistetest ja uurimissuundadest.  

Erialaainetes keskendud sa hispaania või prantsuse keele omandamisele, alustades algusest või toetudes varem õpitule. Samal ajal tutvud hispaania- või prantsuskeelse maailma ajaloo, ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega, õpid töötama erinevate tekstide ning nende töötlemise ja analüüsimise vahenditega.  

Alusmoodulis on palju loenguid, erialaainetes aga peamiselt praktikumid, et toetada sinu järjepidevat tööd keele omandamisel. 

Õppekava kõrvalerialal „Maailma keeled ja kultuurid“ saad valida 20 mooduli vahel, mille seas on näiteks inglise, vene ja saksa keel ning Skandinaavia keeled, aga ka Aasia ja balti keeled. Kõrvaleriala võid valida ka mujalt kogu ülikoolis.  

Sul on võimalus minna vahetussemestriks või -aastaks välisülikooli ning praktikale Eestisse või samuti mõnda välisriiki.  

Õpe lõpeb hispaania- või prantsuskeelse uurimistöö kirjutamisega, mis paneb su kogutud teadmised ja oskused proovile nii keeleliselt kui ka sisuliselt. Sel viisil saad väärt kogemuse mahuka süsteemse töö tekstiks vormistamisest ja sellest, kuidas rakendada konstruktiivne kriitika enda kasuks. 

Image
tudengid

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Tartu kesklinnas asuvas õppehoones on moodsad klassiruumid, spetsiaalselt üliõpilastele mõeldu puhkeala koos kööginurga ja rõduga ning mahukas erialaraamatukogu, mis sisaldab rikkalikku valikut värsket õppe- ja teaduskirjandust ning ilukirjandusteoseid.
 


Romanistika osakonnas on rahvusvaheline õpikeskkond – meie õppejõud on peale Eesti pärit Hispaaniast ja Prantsusmaalt. Õpet rikastavad väliskülaliste visiidid ja nende peetavad külalisloengud. 

Meie üliõpilastel on ka palju põnevaid ühistegevusi. Korraldatakse erinevaid teemaõhtuid, filminädalaid ja näitusi. Hispaania keele ja kultuuri külalislektori juhendamisel on üliõpilased viinud ellu edukaid projekte, värskeimate ettevõtmiste hulka kuuluvad näitus „Hispaania teater Eesti lavadel“ ja mitmed teatriprojektid. Prantsuse keele huvilisi ühendav Prantsuse Teaduslik Instituut korraldab suvelaagreid, kus pakutakse tegevusi nii prantsuse keele oskajatele kui ka algajatele.

Image
ettekandepäev

Meie vilistlased töötavad sageli tõlkijate ja õpetajatena, aga ka laiemalt avaliku ja erasektori ametites, kus on tarvis põhjalikult tunda hispaania või prantsuse keelt ja kultuuri. Nende tööandjad on näiteks teatrid, saatkonnad ja kultuuriesindused.  

Samuti on meie vilistlased leidnud rakendust head analüüsioskust nõudvatel ametikohtadel IT-sektoris ja kommunikatsioonivaldkonnas. 

Pärast alusteadmiste ja -oskuste omandamist oled oodatud jätkama õpinguid magistrantuuris. Seal saad spetsialiseeruda tõlkimisele või õpetajakoolitusele või valida hoopis üldisema keele- ja kultuuriuuringute suuna. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Anu Treikelder
romanistika bakalaureuseõppe õppekava programmijuht
Elica Mateo Krikk
õppekorralduse spetsialist
737 5319
Marju Adams
õppekorralduse spetsialist (prantsuse keel ja kirjandus) 
737 5354
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024