Skip to main content

Romanistika

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Romanistika õppekava alusel omandad sa ühe läänemaailma suurtest kultuurkeeltest ja kogud selle kultuuriruumi kohta palju huvitavaid teadmisi. Kui lähed vahetussemestriks või -aastaks õppima välismaale, saad ka keelekeskkonna vahetu kogemuse. Alusainetes tekib eripalgeline ülevaade keelest kui süsteemist, suhtlusvahendist ja kultuuri-kirjanduse kandjast ning tänu sellele hinnatakse meie vilistlaste laia silmaringi ja suurepärast suhtlemisoskust.  

„Tudengipõli Tartus oli unustamatu ja õpetlik: heade mõtete linnast kogunes nii akadeemilisi kui ka elulisi tarkusi, kauneid mälestusi ja väärt sõpru. Oma alast vaimustunud õppejõud, kel tudengitele selgitusi jagades silmad säravad, on imetlusväärsed inspiratsiooniallikad.“ 

Ulla Kihva, vilistlane, kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Prantsuse Instituudis Eestis

„Hispaania keelt osates on meil võimalus vahetult kogeda ja mõista hispaaniakeelsete maade värvikaid kultuure. Ühe enim kõneldud keelena on see oluline abivahend tänapäeva üleilmastuva maailma rahvusvahelistes suhetes.“ 

 

Markus Reimann, vilistlane, Euroopa keelte ja kultuuride magistrant

Õppetöö

Romanistika uurib romaani keeli ja neid rääkivate rahvaste kultuure. Õppekaval on kaks eriala: hispaania keel ja kirjandus ning prantsuse keel ja kirjandus. Sisseastumiseks ei ole keeleoskus vajalik, kuid prantsuse keele erialale võtame õppijaid vastu ka varasema keeleoskuse alusel. 

Mõlemal erialal on päevaõpe. 

Õppekava nurgakivi on humanitaarteaduste alusmoodul, mis annab laiapõhjalise ülevaate keele- ja kirjandusteadusliku mõtte arengust, põhimõistetest ja uurimissuundadest.  

Erialaainetes keskendud sa hispaania või prantsuse keele omandamisele, alustades algusest või toetudes varem õpitule. Samal ajal tutvud hispaania- või prantsuskeelse maailma ajaloo, ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega, õpid töötama erinevate tekstide ning nende töötlemise ja analüüsimise vahenditega.  

Alusmoodulis on palju loenguid, erialaainetes aga peamiselt praktikumid, et toetada sinu järjepidevat tööd keele omandamisel. 

Õppekava kõrvalerialal „Maailma keeled ja kultuurid“ saad valida 20 mooduli vahel, mille seas on näiteks inglise, vene ja saksa keel ning Skandinaavia keeled, aga ka Aasia ja balti keeled. Kõrvaleriala võid valida ka mujalt kogu ülikoolis.  

Sul on võimalus minna vahetussemestriks või -aastaks välisülikooli ning praktikale Eestisse või samuti mõnda välisriiki.  

Õpe lõpeb hispaania- või prantsuskeelse uurimistöö kirjutamisega, mis paneb su kogutud teadmised ja oskused proovile nii keeleliselt kui ka sisuliselt. Sel viisil saad väärt kogemuse mahuka süsteemse töö tekstiks vormistamisest ja sellest, kuidas rakendada konstruktiivne kriitika enda kasuks. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu kesklinnas asuvas õppehoones on nüüdisaegse tehnikaga klassiruumid, arvutiklass, maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu ning üliõpilaste puhkeruumid. 

Romanistika osakonnas on rahvusvaheline õpikeskkond, sest meie õppejõud on peale Eesti pärit Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Õpet rikastavad väliskülaliste visiidid, sealhulgas nende peetavad loengud. 

Meie üliõpilastel on palju ühistegevusi, näiteks teemaõhtuid, filminädalaid ja näitusi.  

Hispaania keele ja kultuuri külalislektori juhendamisel on üliõpilased viinud ellu edukaid projekte. Värskeimate ettevõtmiste hulka kuuluvad näiteks virtuaalne näitus ja hispaaniakeelne taskuhääling. 

Prantsuse keele huvilisi ühendav Prantsuse Teaduslik Instituut korraldab suvelaagreid, kus pakutakse tegevusi nii prantsuse keele oskajatele kui ka algajatele.  

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlased töötavad sageli tõlkijate ja õpetajatena, aga ka laiemalt avaliku ja erasektori ametites, kus on tarvis põhjalikult tunda hispaania või prantsuse keelt ja kultuuri. Nende tööandjad on näiteks teatrid, saatkonnad ja kultuuriesindused.  

Samuti on meie vilistlased leidnud rakendust head analüüsioskust nõudvatel ametikohtadel IT-sektoris ja kommunikatsioonivaldkonnas. 

Pärast alusteadmiste ja -oskuste omandamist oled oodatud jätkama õpinguid magistrantuuris. Seal saad spetsialiseeruda tõlkimisele või õpetajakoolitusele või valida hoopis üldisema keele- ja kultuuriuuringute suuna. 

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Anu Treikelder
romanistika bakalaureuseõppe õppekava programmijuht
Elica Mateo Krikk
õppekorralduse spetsialist
737 5319
Marju Adams
õppekorralduse spetsialist (prantsuse keel ja kirjandus) 
737 5354
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel