Romanistika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
hispaania keele ja kirjanduse erialal 16, prantsuse keele ja kirjanduse erialal 19
Õppetasu
tasuta

Romanistika õppekava alusel omandad sa ühe läänemaailma suurtest kultuurkeeltest ja kogud selle kultuuriruumi kohta palju huvitavaid teadmisi. Kui lähed vahetussemestriks või -aastaks õppima välismaale, saad ka keelekeskkonna vahetu kogemuse. Alusainetes tekib eripalgeline ülevaade keelest kui süsteemist, suhtlusvahendist ja kultuuri-kirjanduse kandjast ning tänu sellele hinnatakse meie vilistlaste laia silmaringi ja suurepärast suhtlemisoskust.  

„Romanistika osakond Tartus on kodune ja kokkuhoidev, luues ühtlasi kõigile tudengitele avarad võimalused veeta vahetusaasta prantsuskeelses riigis, et ehtsas keskkonnas keelt-kultuuri kogeda – olen selle eest väga tänulik. Minu enda töö on prantsuse keele ja kultuuriga otseselt seotuks jäänud, ent näen kõrvalt, kuidas selle keele oskus annab eeliseid igas valdkonnas ja üle maailma.“

Ulla Kihva, vilistlane, kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Prantsuse Instituudis Eestis

„Hispaania keelt osates on meil võimalus vahetult kogeda ja mõista hispaaniakeelsete maade värvikaid kultuure. Ühe enim kõneldud keelena on see oluline abivahend tänapäeva üleilmastuva maailma rahvusvahelistes suhetes.“ 

 

Markus Reimann, vilistlane, Euroopa keelte ja kultuuride magistrant

Romanistika uurib romaani keeli ja neid rääkivate rahvaste kultuure. Õppekaval on kaks eriala: hispaania keel ja kirjandus ning prantsuse keel ja kirjandus. Sisseastumiseks ei ole keeleoskus vajalik, kuid prantsuse keele erialale võtame õppijaid vastu ka varasema keeleoskuse alusel. 

Mõlemal erialal on päevaõpe. 

Õppekava nurgakivi on humanitaarteaduste alusmoodul, mis annab laiapõhjalise ülevaate keele- ja kirjandusteadusliku mõtte arengust, põhimõistetest ja uurimissuundadest.  

Erialaainetes keskendud sa hispaania või prantsuse keele omandamisele, alustades algusest või toetudes varem õpitule. Samal ajal tutvud hispaania- või prantsuskeelse maailma ajaloo, ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega, õpid töötama erinevate tekstide ning nende töötlemise ja analüüsimise vahenditega.  

Alusmoodulis on palju loenguid, erialaainetes aga peamiselt praktikumid, et toetada sinu järjepidevat tööd keele omandamisel. 

Õppekava kõrvalerialal „Maailma keeled ja kultuurid“ saad valida 20 mooduli vahel, mille seas on näiteks inglise, vene ja saksa keel ning Skandinaavia keeled, aga ka Aasia ja balti keeled. Kõrvaleriala võid valida ka mujalt kogu ülikoolis.  

Sul on võimalus minna vahetussemestriks või -aastaks välisülikooli ning praktikale Eestisse või samuti mõnda välisriiki.  

Õpe lõpeb hispaania- või prantsuskeelse uurimistöö kirjutamisega, mis paneb su kogutud teadmised ja oskused proovile nii keeleliselt kui ka sisuliselt. Sel viisil saad väärt kogemuse mahuka süsteemse töö tekstiks vormistamisest ja sellest, kuidas rakendada konstruktiivne kriitika enda kasuks. 

Image
tudengid

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.
 

Tartu kesklinnas asuvas õppehoones on nüüdisaegse tehnikaga klassiruumid, arvutiklass, maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu ning üliõpilaste puhkeruumid. 

Romanistika osakonnas on rahvusvaheline õpikeskkond, sest meie õppejõud on peale Eesti pärit Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Õpet rikastavad väliskülaliste visiidid, sealhulgas nende peetavad loengud. 

Meie üliõpilastel on palju ühistegevusi, näiteks teemaõhtuid, filminädalaid ja näitusi.  

Hispaania keele ja kultuuri külalislektori juhendamisel on üliõpilased viinud ellu edukaid projekte. Värskeimate ettevõtmiste hulka kuuluvad näiteks virtuaalne näitus ja hispaaniakeelne taskuhääling. 

Prantsuse keele huvilisi ühendav Prantsuse Teaduslik Instituut korraldab suvelaagreid, kus pakutakse tegevusi nii prantsuse keele oskajatele kui ka algajatele.  

Image
ettekandepäev

Meie vilistlased töötavad sageli tõlkijate ja õpetajatena, aga ka laiemalt avaliku ja erasektori ametites, kus on tarvis põhjalikult tunda hispaania või prantsuse keelt ja kultuuri. Nende tööandjad on näiteks teatrid, saatkonnad ja kultuuriesindused.  

Samuti on meie vilistlased leidnud rakendust head analüüsioskust nõudvatel ametikohtadel IT-sektoris ja kommunikatsioonivaldkonnas. 

Pärast alusteadmiste ja -oskuste omandamist oled oodatud jätkama õpinguid magistrantuuris. Seal saad spetsialiseeruda tõlkimisele või õpetajakoolitusele või valida hoopis üldisema keele- ja kultuuriuuringute suuna. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Anu Treikelder
romanistika bakalaureuseõppe õppekava programmijuht
Elica Mateo Krikk
õppekorralduse spetsialist
737 5319
Marju Adams
õppekorralduse spetsialist (prantsuse keel ja kirjandus) 
737 5354
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021