Tõlkeõpetus

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne ja praktilise väljundiga õppekava annab põhjalikud teadmised tarbetekstide tõlkimisest ja tõlketehnoloogiast. Sind ootab paindlik õpe, milles arvestame õpingute kõrvalt töötava üliõpilase vajadusi ja võimalusi. Vilistlasena leiad rakendust keele- ja kultuurispetsialistina nii Eestis, Euroopa Liidu institutsioonides kui ka mujal maailmas.  

„Tõlkija töö on imetore elukestev õpe, kui oled valmis end proovile panema ning julgelt eripalgelistest töödest läbi närima. Võimalus tutvuda tõlkeseminarides mitmesuguste tekstidega ja suuremad ämbrid läbi kolistada teeb elu märksa lihtsamaks. Samuti on tõlkemagistri kraadist kasu hangetes osalemisel ja koostööpartnerite leidmisel.“ 

Katrin Kask, vilistlane, inglise keele vandetõlk aastast 2017

Tõlkeõpetuse õppekava alusel saad omandada kirjaliku tõlke eriala: erialased ja sotsiaalsed oskused, et töötada professionaalse keele- ja kultuurispetsialistina.

Lisaks tõlkimisoskusele omandad oskuse ja vilumuse kasutada levinud tõlkeabiprogramme ja tõlketehnoloogiaid. Võimalik on spetsialiseeruda tõlkimisele inglise, prantsuse või vene keelest eesti keelde ja vastupidi. Saksa keel on alates 2023. aastast tõlkeõpetuse õppekavas vaid teise võõrkeelena ehk võimalik on osaleda saksa-eesti tõlkeseminarides. Õpingute ajal keskendud kahele võõrkeelele, millest sisseastumisel üks peab olema aktiivne võõrkeel (soovitatav tase C1), kuna seminarides tõlgitakse ka võõrkeelde. Teise võõrkeele puhul piisab passiivsest keeleoskusest (soovitatav tase B1), sest tõlgitakse ainult eesti keelde. Õppetöös osalemiseks on kõigil kindlasti vajalik inglise keele oskus, kuna osa loenguid ja seminare on inglise keeles.

Keele- ja tõlketeaduslikes seminarides õpid tundma ja looma seoseid oma eriala ja teiste valdkondade vahel, praktikumides omandad oskused majandus-, õigus-, teadus- ja tehnikatekstide ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks. Õppejõudude seas on praktikutest tegevtõlkijate kõrval ka tunnustatud professorid, näiteks Euroopa Tõlkeuuringute Liidu asepresident Luc van Doorslaer.

Õppetööga kaasneb praktika tõlkimisega tegelevates ettevõtetes. Praktikumidesse on kaasatud ettevõtete esindajad, kes tutvustavad üliõpilastele olusid tõlketurul ja tõlkija elukutse muutuvat profiili.  Õppekava kuulumine mainekasse võrgustikku European Master’s in Translation (EMT) annab sulle kindluse, et saad parima ettevalmistuse tõlketurul tegutsema asumiseks.

Image
loeng

Õppekava versioon:

2024/2025

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Tõlkimise õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikool: meil on mõnusad auditooriumid, toetavad õppejõud ja üliõpilastoad. Tõlkeseminarid toimuvad väikestes rühmades ning avatud ja inspireerivas õhkkonnas. Arvutiklassis on sinu käsutuses tõlkeabitarkvara ja masintõlkeprogrammid. 

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli traditsioonilistes sügis- ja kevadkoolides on ühendatud meeleolukad väljasõidud loodusesse ning huvitavad ettekanded ja töötoad.  

Iga aasta 30. septembril tähistame rahvusvahelist tõlkijate päeva seminariga.  

Image
arvutiklass

Meie vilistlased töötavad tõlkevaldkonnas, aga ka paljudel muudel elualadel, mis nõuavad väga head keele- ja kultuuritundmist, tekstiloomeoskust ning analüüsivõimet.  

Nad on kas ettevõtjana iseenda tööandjad või leidnud töö tõlkebüroodes, kirjastustes, ülikoolides, ministeeriumides ja teistes avaliku sektori asutustes, saatkondades, ettevõtetes, Euroopa Liidu institutsioonides ning muudes organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal. Paljud meie vilistlased töötavad vandetõlgina. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse toimub:

  • 16. aprillil 2024 kell 10.00 (kirjalik osa) ja kell 13.00 (suuline osa) Tartus aadressil Jakobi 2 ruumis 105 või
  • 2. või 4. juulil 2024 kell 10.00 (kirjalik osa) ja kell 14.00 (suuline osa) Tartus aadressil Lossi 3 ruumis 325

Kirjaliku tõlke erialakatse eesmärk on võimaldada üliõpilaskandidaadil näidata oma sobivust, eeldusi ja motiveeritust kirjaliku tõlke erialal õppimiseks. Eelkõige selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi esimese võõrkeele (inglise või prantsuse või vene keele) ja eesti keele, samuti võõrkeelsest erialatekstist arusaamise ja eestikeelse kokkuvõtte tegemise oskus.

Ülesehitus ja sisu

Kirjaliku tõlke erialakatse koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Katse kirjalikus osas peab kandidaat lugema võõrkeelset teksti, eesti keeles sõnastama teksti pealkirja ja teksti tutvustava juhtlõigu (st tegema teksti sisust lühikokkuvõtte) ning vastama eesti- ja võõrkeelsetele küsimustele.

Katse suuline osa on intervjuu, mille küsimused võivad puudutada kirjalikus osas loetud teksti, kandidaadi erialast tausta, tema keele- ja kultuurialaseid teadmisi, võimalikku varasemat tõlketöö kogemust, samuti motiveeritust õppekaval õppimiseks. Intervjuu toimub eesti ja kandidaadi esimeses võõrkeeles.

Erialakatse mõlemad osad toimuvad samal päeval. Kirjalik osa kestab 60 ja suuline 20 minutit.
 

Hindamine

Eksamikomisjon hindab erialakatses kandidaadi keelelist pädevust, väljendusoskust eesti ja võõrkeeles, sh oskust selgitada oma seisukohti ja motiveeritust.

Komisjon hindab kandidaate 100 punkti süsteemis. Kumbki osa annab maksimaalselt 50 punkti. Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Õppekohale kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Milvi Kaber
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
õppekorralduse spetsialist 0,5 k
Lossi 3-311
+372 737 5228
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024