Autor:
Tartu Ülikooli Turundus- ja Kommunikatsiooniosakond

SAIS-is avalduse ja dokumentide esitamine

Sellel lehel on selgitatud, mida teha, kui sul esineb SAIS-is avalduse esitamisel probleeme ning millal on vaja esitada lisadokumente.

NB! SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti, Mobiil-ID-d, Smart-ID-d või HarID-d. Kui sul pole tehnilistel põhjustel võimalik SAISi siseneda (ID-kaart on aegunud või ei toimi), siis saad avalduse esitada Tartu Ülikooli vastuvõtulauda Tartus või ülikooli esindustesse Pärnus, Viljandis, Narvas ja Tallinnas (Teatri väljak 3).

Ühte õppeastmesse on võimalik avaldus esitada korraga kuni kahele Tartu Ülikooli õppekavale. Õppeastmed jagunevad bakalaureuse- (sh rakenduskõrgharidus ning integreeritud õpe) ja magistriaste. Pärnu, Narva ning Tallinna kolledžite ja Viljandi kultuuriakadeemia avaldused loetakse kahe avalduse piirarvu sisse. 

Osadel õppekavadel on nii päeva- kui ka sessioonõppe õppevorm. Sel juhul tuleb jälgida, et avaldus saaks kindlasti esitatud sellele õppevormile, millele on soov kandideerida.
 

Dokumente saab esitada järgmistes kohtades ja aegadel

  • Tartu Ülikooli peahoones aadressil 18 ruum 140 vahemikul 12.-14. juuni, 17.-21. juuni ja 25.-27. juuni kell 13-16
  • TÜ Tallinna esinduses aadressil Teatri väljak 3 ruum 303 vahemikul 12.-14. juuni ja 25.-27. juuni kell 13-16
  • TÜ Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2 ruum 108 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-27. juuni kell 13-16
  • TÜ Pärnu kolledžis aadressil Ringi 35 ruum 117 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-27. juuni kell 13-16
  • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias aadressil Posti 1 ruum 204 vahemikul 18.-20. juuni ja 25.-27. juuni kell 13-16

26. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 27. juunil. Avaldusi 27. juunist alates esitada ei saa.

SAIS-is kuvatakse andmed Eestis lõpetatud õpingute kohta alates 2004. aastast. Varasemalt lõpetatud õpingute kohta andmeid SAIS-is ei kuvata ning sel juhul tuleb kandidaadil enne kandideerimisperioodi lõppu ülikoolile esitada varasemate õpingute lõpetamist tõendavad originaaldokumendid või notariaalselt kinnitatud koopiad.

Kui sinu avaldusel ei ole andmeid kandideerimiseks sobiva kooli ja haridustaseme lõpetamise kohta, on sul tarvis esitada oma lõputunnistus ning hinneteleht (bakalaureuseastmesse kandideerimisel) või diplom ja akadeemiline õiend (magistriastmesse kandideerimisel). NB! Kui lõputunnistuse/diplomi saaja nimi ei kattu sinu praeguse nimega, tuleb sul esitada ka nimemuutust tõendav dokument.

Suvisel vastuvõtuperioodil on võimalik dokumente esitada Tartu Ülikooli vastuvõtulaudadesse Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus või Narvas.

Dokumente saab saata ka meilile sisseastumine@ut.ee. Meili teel edastatavad dokumendid peavad kindlasti olema digitaalselt allkirjastatud notari või väljaandva kooli esindaja poolt. Sinu enda digiallkirjaga dokumente me aktsepteerida ei saa.

Kui oled lõpetanud eelmised õpingud välisriigis, siis tuleb samuti esitada ülikoolile lõpudokumentide originaalid paberkandjal või tellida tulemuste edastamine koolist. Lisainfo erinevate riikide haridusdokumentide esitamise kohta leiad inglise keeles lehelt ut.ee/country-specific-requirements. Arvestada tuleb, et kui välisriigi kool ei ole väljastanud lõpudokumente inglise keeles, siis tuleb koos originaalkeeles dokumentidega esitada ka lõpudokumentide eesti- või ingliskeelsed tõlked. 

Juhul, kui oled Eesti ENIC/NARIC Keskuses taotlenud oma välisriigis omandatud hariduse hindamist, siis palun esita ka väljastatud hinnang. Hinnangu esitamine ei ole kandideerimise kohustuslik, sest Tartu Ülikool hindab ka ise välismaal lõpetatud õpingute sobivust kandideerimiseks. Vajadusel palume sul pöörduda ENIC/NARIC Keskuse poole hinnanguküsimiseks või edastame ise su haridusdokumendid hindamiseks.

NB! Palume mitte jätta dokumentide esitamist viimasele päevale.

Avalduse saad SAISis esitada ka siis, kui eelmise õppeastme õpingud ei ole veel lõpetatud, st avaldusel SAISis on õpingute staatuseks "kehtiv". Ülikool kontrollib avalduste esitamise perioodil ise regulaarselt lõpetamise andmeid riiklikest registritest ning hiljemalt kandideerimisperioodi lõpuks saavad lõpetamise andmed avaldustel uuendatud.

Selleks, et ülikoolis õppima asuda, peab eelmise astme õpingud lõpetama juuni lõpuks või juuli alguseks. Eestikeelsete õppekavade puhul teeme vastuvõtuotsuse vaid juhul, kui kandidaat on eelmised õpingud lõpetanud. Võõrkeelsete õppekavade puhul teeme aprillis-mais tinglikud vastuvõtuotsused, mis jäävad kehtima vaid juhul, kui kandidaat lõpetab õpingud hiljemalt juuli alguses.

Riigieksamid on Eestis alates 1997. aastast. Enne 1997. aastat sooritatud eksameid ei loe ülikool riigieksamiteks ning nende alusel kandideerida ei saa.

Riigieksamite tulemused kuvatakse sinu SAIS-i avaldusel automaatselt riiklikest registritest pärinevate andmete põhjal. Kui oled abiturient või teinud riigieksamid käesoleval aastal uuesti, kuid tulemused ei ole veel avalduse esitamise ajaks selgunud, võid avalduse ikkagi esitada. Riigieksami tulemuste selgumise järel saad avaldusel riigieksami tulemusi ise värskendada või teeme seda avalduse kontrollimisel meie.

Eesti keele riigieksamit saab asendada eesti keel teise keelena riigieksamiga, kui oled lõpetanud võõrkeelse põhikooli, õpid gümnaasiumis eesti keelt teise keelena või kui sinu õppekeel on olnud viipekeel. Eesti õppekeelega koolis õppinud kandidaadil, kes on sooritanud eesti keel teise keelena riigieksami eelnimetatud põhjuseta, ei võeta tulemust kandideerimisel arvesse. Kui ei ole kindel, kas saad eesti keel teise keelena riigieksami sooritada, siis võta kindlasti meiega ühendust aadressil sisseastumine@ut.ee ning me täpsustame.

Eesti keel teise keelena riigieksamit saab asendada ka B2- või C1-taseme eksamiga. Selleks tuleb lisada SAISis vahekaardile “Failid” oma tasemeeksami tunnistus ja eksamitulemus tuleks saata eesti.ee saidilt otse sisseastumine@ut.ee e-postile.

NB! Pärast avalduse esitamist jälgi, mis staatus avalduse juures kuvatakse. Kui see on staatuses "ülevaatamisel", siis vaatavad meie vastuvõtutöötajad selle üle ja kui kõik on korras, asendavad ka eesti keele tulemuse. Kui avaldus on pärast esitamist aga mõnes muus staatuses, siis ei lähe see automaatselt meie töötajatele ülevaatamisele. Sel juhul pead saatma tõendi eraldi aadressile sisseastumine@ut.ee

Eritingimuste alusel kandideerimiseks ja lisapunktide taotlemiseks on SAISis eraldi vahekaart “Eritingimused”, kus tuleb teha vajalik märgistus. Palun vasta võimalikult täpselt, millisel eritingimusel kandideerid. 

Kui kandideerid eritingimusel ja õppekava vastuvõtutingimuste hulgas on sisseastumiseksam, siis märgi avaldusel "Annan teada, et ei osale katsel". Kui kandideerimisel nõutakse kirjaliku töö (motivatsioonikirja vm) esitamist, siis lisa avaldusele fail, kuhu on kirjutatud "Kandideerin eritingimusel" ning esita avaldus.

Kuld- või hõbeedali alusel lisapunktide saamisel liidetakse punktid avaldusele automaatselt. Akadeemilise testi ja läbitud lisakursuse eest saadavad punktid liidavad ülikooli töötajad avaldusele pärast avalduse ülevaatamist. 

Kui avaldus saab enne kandideerimisperioodi lõppu staatuse “Konkurentsist väljas”, on võimalik selle asemel esitada uus avaldus mõnele teisele õppekavale. 

Võõrkeelsesse õppesse kandideerijad peavad avalduse esitamisel tõendama õppekava õppekeele oskust nõutud tasemel. Enamiku võõrkeelsete õppekavade õppekeel on inglise keel, ühel õppekaval (vene keele õpetamine võõrkeelena) vene keel.

Kui sinu SAIS-i avalduse vahekaardil "Keeleoskus" kuvatakse võõrkeeletesti tulemus automaatselt, siis ei pea sa lisadokumente esitama. Kui tulemust avaldusel automaatselt ei kuvata, pead avaldusele lisama keeletõendi skanni ning vajadusel tellima tulemuse meile ka elektroonselt. Loe lähemalt sobivate testide ja tulemuste kohta.

Mõnele magistriõppekavale kandideerimiseks tuleb tõestada, et oled läbinud vajalikud eeldusained (eeldusainete nõuded, kui need on, leiad õppekava vastuvõtutingimustest).

Tartu Ülikoolis läbitud aineid ja tulemusi saame kontrollida otse Tartu Ülikooli ÕISist. Kui oled aga lõpetanud mõne muu ülikooli, siis me sinu läbitud aineid ja tulemusi ei näe ning sul tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.


Oled saanud teate vastuvõtu kohta, mis edasi?


Konkursi edukalt läbinud kandidaatidele tuleb teade vastuvõtu kohta SAIS-i ning avaldusele sisestatud meiliaadressile. Õppimatuleku kinnitamise tähtaeg on kirjas vastuvõtuteates. Kui sa selleks ajaks ei ole õppekohta kinnitanud, määratakse sind automaatselt õppekohast loobunuks ning pakume õppekohta nimekirjas järgmisele kandidaadile.

SAIS-is saab olla õppimatulek korraga kinnitatud ainult ühele õppekohale. Kui sul on SAISis ühele õppekohale (olgu Tartu Ülikooli või muusse kooli) õppimatulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Alati jääb kehtima viimane kinnitatud õppekoht. Õppekoha vastuvõtmine ühel õppekaval ei mõjuta neid avaldusi, mis on staatuses "kandideeriv", "lubatud sisseastumiskatsele" vm. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ning võid hiljem osutuda ka neile õppekavadele vastuvõetuks.

Kui sul on õppimatuleku kinnitamisega probleeme või küsimusi, kirjuta sisseastumine@ut.ee.

NB! Vastuvõtuperioodi vältel soovitame konrollida SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse staatust ning teateid, mida ülikool saadab. SAIS-ist suunatakse teated ka avaldusele lisatud e-posti aadressile, kuid ülikool ei saa tagada, et kandidaat teated kätte saab: e-posti aadress võib olla sisestatud valesti või kirjad võivad sattuda rämpsposti ja jääda märkamata.

Kui oled SAISis vastuvõtu järel oma õppima tuleku kinnitanud, siis vaata kindlasti üle info uuele üliõpilasele

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine