Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Sellelt lehelt leiad teabe, millal ja kuidas astuda Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse, mis hõlmab nii bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- kui ka integreeritud õpet. 


Täpsed vastuvõtutingimused leiad iga õppekava lehelt.

Vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

 

Tartu Ülikoolis saab kõrghariduse esimesel astmel (keskhariduse omandamise järel) õpinguid alustada
- bakalaureuseõppes,
- rakenduskõrgharidusõppes,
- integreeritud õppes.

Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, rakenduskõrgharidusõpe kolm või neli aastat. Parima erialase kvalifikatsiooni saamiseks saad seejärel õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes. Erand on arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja klassiõpetaja integreeritud õppekavad – nende puhul kestavad õpingud viis-kuus aastat ning nende alusel omandatud haridus vastab magistriastmele.

Enamiku õppekavade õppekeel on eesti keel, kolmel rahvusvahelisel õppekaval aga inglise keel.

Õppetöö toimub päeva- või sessioonõppena.

 Ajakava

Kandideerimine eestikeelsesse esimese astme õppesse 2023. aastal
 

   Avalduste esitamine SAIS-is: 12.–28. juuni

   Avalduste esitamine DreamApplys: 1. maist 1. juunini

   Sisseastumiseksamid ja hindamine: 30. juunist 9. juulini, tulemused sisestatakse SAISi hiljemalt 10. juulil

   Esimeste vastuvõtuotsuste edastamine kandidaatidele SAIS-is: 11. juuli

   Õppimatuleku kinnitamise esmatähtaeg SAIS-is: 13. juuli

   Ühiselamukoha taotluste vastuvõtmise algus: 14. juuli

   Kandidaatidele vastuvõtuotsuste edastamise ja õppekohtade täitmise lõpptähtaeg: 19. august

   Õppeaasta avaaktus: 4. september

   Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane hakkab maksma õppetasu: september
 

Värskeim teave bakalaureuseõppesse astumise kohta

Kogemuslood esmakursuslase blogist

Ülikooliga tuttavaks tudengivarjuna

Mida on kandideerimiseks vaja?


Bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppesse kandideerimiseks peab sul olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).

Kõigile eestikeelsetele esimese astme õppekavadele kandideerimisel on vaja tõendada eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel.

 1. eestikeelse põhikooli, keskkooli, kutsekooli või kõrgkooli tunnistus/diplom - SAIS-is kuvatakse andmed õpingute kohta alates 2004. aastast. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta, kui SAISis lõpetatud kooli andmed puuduvad. 
 2. eesti keele riigieksami tunnistus - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avaldusele lisada.
 3. eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistus vähemalt B2-tasemel - riigieksami tulemus lisatakse SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avalduusele lisada.
 4. eesti keele B2- või C1-taseme eksami tunnistus - eksamitulemust SAISis automaatselt ei kuvata ning SAISi avaldusele tuleb lisada eksami tunnistus ja eksamitulemus tuleks saata eesti.ee saidilt otse sisseastumine@ut.ee e-postile.
 5. IB diplomiprogrammi või Euroopa Kooli lõpetamisel sooritatud eesti keele eksam
 6. ülikooli eesti keele kui õppekeele oskuse test.

Eestikeelse õppekava puhul peab vastuvõetud üliõpilaskandidaat, kes on lõpetanud mitte-eesti õppekeelega kooli ja teinud eesti keele B2-taseme eksami alla 80 punktile või eesti keele teise keelena riigieksami alla 80 punktile, sooritama ülikoolis enne esimese aasta õppeainetesse registreerumist eesti keele kui õppekeele oskuse testi.

NB! Kui arstiteaduse, eripedagoogika ja logopeedia, hambaarstiteaduse või proviisori õppekava üliõpilaskandidaat tõendab nõutud tasemel eesti keele oskust eesti keele teise keelena riigieksami või B2-taseme eksamiga, peab selle tulemus olema vähemalt 80 punkti. Tartu Ülikooli eesti keele testiga neil õppekavadel eesti keele oskust tõendada ei saa.

Välismaal kooli lõpetanu, kes kandideerib eestikeelsetele õppekavadele "Infotehnoloogiliste süsteemide arendus", "Keeled ja mitmekeelsus koolis" või "Noorsootöö", ei pea tõendama eesti keele oskust vähemalt B2-tasemel. Kui vastav keeleoskus puudub, siis peab kandidaat tõendama vene keele oskust vähemalt B2-tasemel.  

 

Lisaks võidakse olenevalt õppekavast arvestada mõne (riigi)eksami või testi tulemust, lõputunnistuse (keskmist) hinnet, võõrkeeleoskuse tõendit vm. Mõnel juhul on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte medaliga lõpetamise või MOOC-i eest või kandideerida hoopis eritingimusel. Võõrkeelsesse õppesse kandideerides tuleb tõendada ka võõrkeeleoskust.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.
 

 Vastuvõtt toimub Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja kohaselt.

 

Millal ja kus esitada avaldus?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) või DreamApplys.

Järgmine avalduste vastuvõtt esimese astme õppesse toimub järgmistel kuupäevadel:

Kokku on igal kandidaadil ühel aastal võimalik esitada Tartu Ülikooli esimese astme õppesse kuni kaks avaldust.

  Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?

Kui sinu SAIS-i avaldusel kuvatakse kõik kandideerimiseks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis pole sul vaja lisadokumente esitada. 

NB! Kui lõpetad alles suvel kooli, mille lõputunnistuse alusel kandideerid, siis esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab sulle Hariduskäigu juures hoiatusmärki.

Kui aga näed, et sinu SAIS-i avaldusel kõiki vajalikke andmeid (nt kooli, hindeid või võõrkeeleksami tulemust) ei kuvata, siis tähendab see, et pärast avalduse esitamist pead meile eraldi esitama ka vastavad dokumendid: tunnistuse, hinnetelehe või võõrkeeletesti tõendi. Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud enne 2004. aastat või oled kooli lõpetanud välismaal. NB! Esita avaldus SAIS-is ka siis, kui sul kõiki vajalikke andmeid avaldusel ei kuvata, ja alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.

  Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.
 

Tartus ja Tallinnas saab dokumente esitada 12.–16. juunil, 19.–21. juunil ja 26.–29. juunil kell 13–16:

 • Tartus Ülikooli 20 (Ülikooli kohviku maja) ruum 320
 • TÜ Tallinna esinduses Teatri väljak 3 ruum 303

NarvasPärnus ja Viljandis saab dokumente esitada 12.–16. juunil ja 26.–29. juunil kell 13–16:

 • TÜ Narva kolledžis Raekoja plats 2 ruum 108
 • TÜ Pärnu kolledžis Ringi 35 ruum 117
 • TÜ Viljandi kultuuriakadeemias Posti 1 ruum 204

28. juunil SAISis avaldust esitades võib dokumente tuua koha peale ka 29. juunil. Avaldusi 29. juunist alates esitada ei saa.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist läheb see hindamisele (kui avaldusega on kõik korras) või vastuvõtutöötaja kätte ülevaatamisele (kui avaldus on vaja üle vaadata). Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ning selgitab, mida ja mis ajaks on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha.

Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam, siis on järgmine samm sisseastumiseksami tegemine. Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, võimalikke sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAIS-is lõplikud pingeread ja edastatakse vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAIS-i kaudu (DreamApplys kandideerinutele DreamApply kaudu) sinu avaldusele märgitud e-posti aadressil. Koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega kaks päeva.

NB! Vaata vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti kausta, sest teade võib ka sinna sattuda. Kui sa õppimatulekut tähtajaks ei kinnita, tähendab see õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekohale või mitmesse kooli

SAIS-is saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAIS-is ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppima tulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Ühe õppekava õppekoha vastuvõtmine ei mõjuta sinu teisi avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuotsused veel selgunud, st avaldusi, millel on staatus kandideeriv, lubatud sisseastumiskatsele vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ning võid hiljem osutuda vastuvõetuks. 

 • Ühiselamukoha taotlemine

Ühiselamukohta saad hakata taotlema pärast seda, kui oled saanud SAIS-ist teate, et oled osutunud vastuvõetuks, ja oled SAIS-is õppimatuleku kinnitanud.  

 

Õppima asumine

Pärast seda, kui oled SAIS-is kinnitanud oma õppimatuleku, ei jäägi üle muud, kui oodata õppeaasta algust. Augustis saadetakse sulle SAIS-i avaldusele lisatud e-posti aadressil ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja, ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad õppima asumist edasi lükata, nii et sinu koht ülikoolis säilib. Selleks taotle akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Info välismaal lõpetanutele

Avalduse esitamine SAIS-is

Tudengid

Doktoriõppe konkursid

Liisbet Eero

Õpetajaharidusega mitte ainult õpetajaks

International students walking.

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid