Autor:
Andres Tennus

Dekaanide valimised 2023. aastal

3. oktoobril valisid valdkondade valimiskogud Tartu Ülikoolile uued dekaanid. 1. jaanuaril 2024 asuvad ametisse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Anti Selart, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller, meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Külli Kingo ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan Leho Ainsaar.

Dekaan valitakse ülikooli professorite ja kaasprofessorite seast. Ta juhib valdkonna nõukogu tööd, teeb järelevalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle ja esindab ülikooli rektori antud volituste alusel. Dekaan määrab ametisse prodekaanid.

Lähemat teavet dekaanide valimiste tingimuste kohta saab lugeda dekaani ja asutuse direktori valimise korrast.

 

Dekaanide valimiste ajakava

16. augustil kuulutas rektor Toomas Asser välja valdkondade dekaanide valimised.
12. septembril registreeris valimiskomisjon dekaanikandidaadid.
18. septembril kinnitas rektor Toomas Asser valimiskogu nimekirja.
3. oktoobril kl 00.00–18.00 toimusid dekaanide valimised.
1. jaanuaril 2024 asuvad valitud dekaanid ametisse.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks kandideerib praegune dekaan ja keskaja professor Anti Selart. 

Dekaanikandidaat kohtus oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 26. septembril kl 16.00 (Lossi 3 fuajee). Kohtumine on järelvaadatav UTTV-s

Loe lähemalt

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor ja Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller ning deliktiõiguse professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kohusetäitja ja õppeprodekaan Janno Lahe. 

Dekaanikandidaadid kohtusid oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 27. septembril kl 15.15 (Delta, Narva mnt 18–1018). Kohtumist on võimalik järelvaadata UTTV-s.

Loe lähemalt

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad peremeditsiini professor Ruth Kalda ning meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaan, nahahaiguste kliiniku juhataja, dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo. 

Dekaanikandidaadid kohtusid oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 2. oktoobril kl 16.00 (L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditoorium). Kohtumist on võimalik järelvaadata UTTV-s

Loe lähemalt

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks kandideerib praegune dekaan ja geoloogia professor Leho Ainsaar. 

Dekaanikandidaat kohtus oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 28. septembril kl 16.15 (Omicum, Riia 23b–105). Kohtumist on võimalik järelvaadata UTTV-s.

Loe lähemalt

Dekaani valib valimiskogu, millesse kuuluvad akadeemilised töötajad, kelle töökoormus valdkonnas akadeemilise töötajana on vähemalt 20 tundi nädalas, ning valdkonna, instituudi ja kolledži nõukogudesse kuuluvad üliõpilaste esindajad. Meditsiiniteaduste valdkonnas on valimiskogu liikmed ka valdkonna ja instituudi nõukogude liikmeks olevad arst-residendid.

Rektor kinnitas valimiskogu nimekirja 18. septembril. 

4. septembril moodustas rektor dekaanide valimiseks komisjoni järgmises koosseisus:

  • Tõnis Karki, akadeemiline sekretär, komisjoni esimees;
  • Terje Loogus, tõlkeõpetuse kaasprofessor ja maailma keelte ja kultuuride instituudi direktor (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond);
  • Mihkel Solvak, tehnoloogiauuringute kaasprofessor (sotsiaalteaduste valdkond);
  • Aavo Lang, inimese füsioloogia kaasprofessor (meditsiiniteaduste valdkond);
  • Regina Soobard, loodusteaduste õpetamise kaasprofessor ja loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja kohusetäitja (loodus- ja täppisteaduste valdkond);
  • Aliis Liin, õigusnõunik.

Dekaanikandidaate saavad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ning valdkonna üliõpilaskogu. 

Kandidaadid tuleb esitada valimiskomisjonile e-posti aadressil valimised@ut.ee. Kandidaadi esitaja peab valimiskomisjonile saatma ka kandidaadi allkirjastatud nõusoleku dekaani kohale kandideerimise kohta. Dokumendid, mille originaal on paberkandjal, tuleb esitada sama tähtaja jooksul akadeemilisele sekretärile. 

Dekaanikandidaadiks sai esitada ülikooli professoreid ja kaasprofessoreid kuni 12. septembrini kl 16.

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo

Professor Mart Loog

Bioinseneeria instituudi juhiks valiti molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog