Autor:
Andres Tennus

Eesti kosmoseidufirma loob Tartu Ülikoolis tööstusmagistrantuuri koha kliimamuutuste mõju ennetamisest unistavale noorele

Idufirma ValueSpace pakub noorele stipendiumit ning praktikakohta Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonnas tööstusmagistrikraadi omandamiseks. Koht sobib õppijale, kes tunneb, et kliimamuutused on ühiskonnas suur probleem, ning soovib ise aidata kaasa muutustega toimetulemisele ja kahju vältimisele.

Inimkond on ehitanud suuri taristuobjekte, mida mõjutavad kliimamuutuste ekstreemumid. Suurehitised, näiteks tammid ja kaevanduste settebasseinid, ei pruugi olla kavandatud pikkade kuumaperioodide või sademete hulga äkiliste muutuste talumiseks. Lisaks on taristuobjektid sageli üle viiekümne või saja aasta vanad, mistõttu nõuavad eluea lõppedes pidevalt hoolt ja jälgimist. „Lahendus peitub kosmosetehnoloogias, mille abil saab satelliitidega täpselt jälgida ja hinnata suurte rajatiste väiksemaidki muutusi ning näha varakult riske ja ohumärke,“ lausus ValueSpace’i kaasasutaja Agu Leinfeld. „Suured satelliitandmed on kasulikud, kui neid täiendada tavainseneeria ja loodusgeograafia teadmistega, mis aitavad hinnata, kas kaugelt nähtav muutus nõuab sekkumist,“ rääkis ta.

Selleks vajalikke teadmisi saab omandada Tartu Ülikooli geograafia magistriõppes geoinformaatika ja kartograafia erialal, mille õpe hõlmab muu hulgas kaugseiret, satelliitandmeid ja geoinfosüsteeme, annab oskuse mõista nähtuste toimimist ruumis ning analüüsida ja tõlgendada asukohaga seotud andmeid. ValueSpace’i toetatava tööstusmagistrantuuri eelis on võimalus töötada õppe teisel aastal tasustatud praktikakohal, et rakendada teadmisi erialases töös ja näha reaalseid tulemusi.

„ValueSpace’i soov on suurendada stipendiumiga Eesti noorte teadlikkust: teadmised suurandmetest ja füüsikalistest protsessidest võimaldavad ennetada üleilmselt kliimamuutuste võimalikke riske ja tagajärgi,“ sõnas Leinfeld. „Stipendiumiga kaasnev praktikakoht annab kogemuse kaugseire tööriistade kasutamises ja globaalsete ohutusstandardite kujundamises ÜRO tasemel, rääkimata rahvusvahelise kindlustusvaldkonna tundmaõppimisest, mille jaoks on ValueSpace’i kõrgtehnoloogilised tooted loodud.“

Tartu Ülikooli geoinformaatika kaasprofessori Evelyn Uuemaa hinnangul kasvab satelliitandmete kasutamine hüppeliselt ja on tulus. „Satelliitandmed võimaldavad tuvastada suurtel aladel kõikvõimalikke muutusi ja see on tänapäeva kiirelt arenevas maailmas ülioluline. Spetsialistid, kes oskavad neid andmeid analüüsida, on väga hinnas,“ lisas Uuemaa.

Et saada tööstusmagistrandi koht, tuleb esitada avaldus geograafia magistriõppesse astumiseks hiljemalt 28. juunil. Stipendiumi ja praktikakoha konkurss toimub magistriprogrammi esimese õppeaasta teises pooles ehk tänavu sisseastujaile 2024. aasta kevadel.

Lisainfot leiab veebilehelt https://ut.ee/et/oppekavad/geograafia-0.

Tööstusmagistrantuurist

Tööstusmagistrantuur on suurepärane võimalus omandada erialase töö kõrvalt magistrikraad. Geoinformaatika ja kartograafia magistrandile tähendab see võimalust kandideerida magistriprogrammi teiseks aastaks ValueSpace’i igakuisele stipendiumile ning praktikakohale. Õppekava täitmisel arvestatakse ettevõtte spetsialistide juhendamisel omandatavaid oskusi ja teadmisi. Ka magistritöö valmib koostöös ValueSpace’iga ja on võimalik hüppelaud eneseteostuseks heal töökohal.

Tasustatud tööstusmagistrantuuri kohale saab kandideerida esimese õppeaasta teises pooles, kui on omandamisel põhiteadmised geoinformaatikast ja kaugseirest ning geograafiast laiemalt, mis loovad aluse satelliitandmetöötluse tulemuste tõlgendamiseks. 2023. aastal geograafiaõppes geoinformaatika ja kartograafia erialal õppima asunud magistrant saab tööstusmagistrantuuri kohale kandideerida 2024. aasta kevadel.

Image
Value.Space

ValueSpace’ist

ValueSpace on Eestis ja Suurbritannias tegutsev ettevõte, mis pakub kindlustusettevõtetele ja avalikule sektorile võimalust hinnata satelliitandmete põhjal suurte taristuobjektide olukorda, aidates varakult tuvastada riske, mis võivad viia kahjudeni. Ettevõte on koostanud riskiprofiile 70 riigis üle maailma. ValueSpace’i tehnoloogia suudab tuvastada millimeetriskaalal mõõdetava täpsusega kõrvalekaldeid ja riske ning teha seda kaugelt, kiirelt ja kulutõhusalt.

students

Doktoriõppe konkursid

Eesti teadlased kliimakonverentsil COP28

Tartu Ülikool osaleb esimest korda ÜRO kliimakonverentsil Dubais

Tartu Ülikooli tudengivarju projektis osaledes saad tutvuda erinevate erialadega

Tudengivarju projekt