Autor:
Enlight

Enlight pakub 2024. aasta kevadel rahastust võrgustikusiseste ühisprojektide elluviimiseks

Euroopa ülikoolide võrgustik Enlight kutsub alates 1. aprillist Tartu Ülikooli õppejõude, teadlasi, üliõpilasi ja töötajaid esitama ühisprojekte, millega edendada võrgustikusisest koostööd. Rahastust on võimalik taotleda kolmes kategoorias: Enlighti õppekoostöö projektid, Enlighti teemaprojektid ja Enlight+. 29.–30. aprillil on Enlighti ülikoolide teadlased oodatud partnerlussuhete loomise veebiüritusele, mis annab võimaluse temaatilise koostöö arendamiseks võrgustiku ülikoolide vahel. Teisel päeval toimub noorteadlastele mõeldud juhtimiskoolitus.

Igal ühisprojektide kategooria hõlmab eri liiki õpitegevust, mis peab kattuma Enlighti eesmärkide ja missiooniga ning toetuma Enlighti kuuele põhivaldkonnale. Ühisprojekti võivad esitada vähemalt kolm ülikooli koostöös (välja arvatud veebipõhise ühisõppe puhul), üks neist juhtpartnerina. Projektis osalemine tuleb kooskõlastada oma instituudi juhatajaga. 

Kandideerimiseks tuleb lisada projekti info veebivormi ja esitada taotlus Enlighti veebilehel olevate juhiste järgi. Projektikulud tasutakse kuludokumentide alusel.  

Enlighti õppekoostöö projektide puhul (taotlemistähtaeg 30. juuni 2024) toetatakse tegevust, mis aitab arendada õppijate tulevikuoskusi rahvusvahelises õpikeskkonnas. Toetust saab taotleda nii üksikute lähi-, põim- või veebiõppekursuste kui ka ühisõppekavade loomiseks. Õppekoostööd võib teha eri vormides, näiteks häkatonide ja suvekoolidena. Õppeaine, kursuse, mooduli vm kohandamiseks või arendamiseks saab rahastust taotleda eeldusel, et see toimub pikemat aega, näiteks kuulub projekti ellu viivate ülikoolide õppekavadesse. 

Toetust antakse kümnele projektile. Suurim toetussumma projekti kohta on 30 000 eurot ja seda saab kasutada vajadust mööda kuni 2027. aasta 30. oktoobrini. Toetuskulude alla kuuluvad muu hulgas projekti arendus, tööjõu- ja lähetuskulud ning kohapealsete kohtumiste korraldamine. 

Õppekoostöö projektide toetuste taotlemisel aitab sisulistele küsimustele vastata õppe rahvusvahelistumise nõunik Ülle Tensing

Enlighti teemaprojektide (taotlemistähtaeg 30. juuni 2024) eesmärk on toetada erialadevahelisi akadeemiliste töötajate võrgustikke ülesandepõhise õppe (ingl challenge-based activities) arendamisel. Toetust saab taotleda muu hulgas ühisseminaride, suvekoolide, teemakonverentside ja juhikoolituste korraldamiseks, õppeainete ja õppekavade loomiseks, doktorantide ühisjuhendamiseks, teadusprojektide ettevalmistamiseks jms. Rohkem teavet leiab Enlighti veebilehelt. 

Toetust antakse kümnele projektile. Ühe projekti kestuseks on määratud 36 kuud ja projektiga saab alustada 1. novembrist 2024. Suurim toetussumma projekti kohta on 150 000 eurot. Toetuskulude alla kuuluvad nii tööjõu- ja lähetuskulud kui ka ürituste korraldamine ja elluviimine. 

Enlighti teemavõrgustike projektide taotlemisel aitab sisulistele küsimustele vastata rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna projektijuht Tiina Jaksman

Enlight+ (kolm taotlemistähtaega õppeaastas: 31. mai, 30. september, 31. jaanuar) eesmärk on toetada väikesemahulisi erialadevahelisi ühisprojekte. Projekte on oodatud esitama töötajad ja üliõpilased, kellele Tartu Ülikool paneb välja kolm 2000 euro suurust granti. 

Toetuskulude alla kuuluvad korralduslikud ja lähetuskulud. 

Enlight+ projektide taotlemisel aitab sisulistele küsimustele vastata rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakonna projektijuht Tiina Jaksman

NB: 

Kui on soov koostöös Enlight partneritega töötada välja BIP (Blended Intensive Programme) ehk lühiajaline põimõppena toimuv kursus, siis palun kasutage Erasmus+ programmi rahastust. BIP on  väliskõrgkoolidega koostöös toimuv ja tänapäevaseid õppemeetodeid sisaldav kursus, mis annab rahvusvahelise õpikogemuse nii kodu- kui partnerülikoolide üliõpilastele.

Tegemist ei pea olema uue õppeainega, st toetust saab taotleda ka olemasoleva jaoks, mis on BIP-i reeglitega kooskõlla viidud.

Toetusest lühidalt:

  • Korraldustoetus TÜ üksusele on ühekordne (6000 eurot).
  • Kursuse läbiviimise periood on 2024/2025. õa.
  • Taotlusvorm on siseveebis, instituudi juhi poolt allkirjastatud taotlus registreerida dokumendihalduse infosüsteemis ja suunata teadmiseks Jaanika Haljasmäele.
  • Taotlusvormi esitamise ajaks peab olema plaan välisülikoolidega läbi räägitud. Partnerite leidmisel soovitame kasutada instituudi/üksuse seniseid Erasmus+ programmi kontakte.
  • Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2024.

Täpsem info ja taotlusvorm on siseveebis.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.
Women in front of monitor

Liisa Rätsep õpetab tehisaru eesti keeles ilmekalt rääkima