Autor:
Enlight

Mis on Enlight? Võrgustiku võimalused ülikooliperele

Enlight on kümne Euroopa ülikooli võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale, lisades väärtust nii üliõpilaste, õppejõudude, teadlaste kui ka tugitöötajate õpi- ja tööelule. Projekti kuus põhivaldkonda on tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused, kliimamuutus, energia ja ringmajandus, võrdsus ning kultuur ja loovus. 

2020. aastal loodud võrgustiku üks eesmärke on hoogustada üliõpilaste õpirännet ja soodustada rahvusvahelise õpikogemuse omandamist. TÜ üliõpilased saavad kandideerida partnerülikoolide semestriõppesse ning osaleda partnerite ühiselt välja töötatud lühiajalise põimitud õpirände kursustel (BIP) ja konverentsidel

Õppejõududel on võimalus anda külalisloenguid võrgustiku teistes ülikoolides nii kohapeal kui ka veebi kaudu, osaleda konverentsidel ja probleemipõhise õppe veebikoolitusel. Koolitatakse ka tipp- ja keskastme juhte ning tugitöötajaid, lisaks pakutakse mentoreid uutele juhtidele. 

Teaduskoostöö vallas on eesmärk luua ja toetada rahaliselt teaduskoostöövõrgustikke (thematic networks), kus teevad ühes või mitmes Enlighti kuuest põhivaldkonnast koostööd vähemalt kolme ülikooli teadlased. Haridus- ja teaduskoostöö võimaluste leidmiseks korraldavad liikmesülikoolid iga kahe aasta tagant konverentsi „Euroopa dialoog“, millesse kaasatakse linnade, piirkondade ja ettevõtete esindajaid. 

Alates 2024. aasta sügisest korraldab Enlight iga aasta kümme koolitust, mis on mõeldud võrgustiku tugitöötajate täiendusõppeks ja omavaheliseks võrgustumiseks. Vaata lähemalt Enlighti koolituskalendrist. 

Õppetegevuses keskendutakse tulevikukindlate õppekavade väljatöötamisele, põhirõhk on õppe rahvusvahelistumisel ja õpirände intensiivistamisel. Kord aastas kuulutatakse välja konkurss ühistegevuse, näiteks kursuste ja ühisõppekavade rahastamiseks. 

Loe Enlightist lähemalt TÜ kodulehelt

Stefano Ciaci

Stefano Ciaci kaitseb doktoritööd „Transfinite geometric properties of the unit ball in Banach spaces“

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.