Digiõppe koolitused

TÜ õppeosakonna elukestva õppe keskus korraldab õppejõududele e-õppe alaseid koolitusi ja seminare.

Digiõppe meistriklass

11. jaanuaril 2023 algab "Digiõppe meistriklass", mis kestab 25. maini.

Koolitusel osaledes saab edasijõudnu tasemel ülevaade digiõppe tehnoloogiate ja metoodikate kasutamisest õppetöös. Koolituse sihtrühmaks on ülikooli õppejõud, õppeülesande täitjad, programmijuhid jt isikud, kes tegelevad õpetamise või õppetöö korraldamisega.

Koolitus koosneb üheteistkümnest moodulist (kokku 0,75 EAP e 22 tundi) ning toimub kohtumistena veebis BigBlueButtoni vahendi abil. Koolitusele on toeks Moodle'i õpikeskonnas olev kursus. Koolitusele registreerunu saab valida, millistes moodulites ta osaleb. Tõendi läbitud moodulite eest vastavas mahus saab siis, kui osaletakse vähemalt kahes moodulis.

NB! Toimunud moodulite pealkirjas on viidatud kohtumise videosalvestustele.

Digiõppe meistriklassi koolituse moodulid
 
Autoriõiguste järgimine e-kursuste ja digitaalsete õppematerjalide koostamisel Slaidid
Ligipääsetavus digiõppematerjalide ja e-kursuste loomisel Slaidid
Mida peab õppejõud teadma õppijate isikuandmete kaitsest? 24.01.2023
Videotele subtiitrite lisamine Slaidid
Õpianalüütika võimalused Moodle'is 31.01.2023
Testiküsimuste loomine ja importimine e-kursusele Slaidid
Ümberpööratud klassiruumi metoodikaga e-kursuse loomine Slaidid
Kriteeriumipõhine hindamine ja õpitegevuste planeerimine 21.02.2023
Tehnilised võimalused kriteeriumipõhiseks hindamiseks Slaidid
Tiimiõppe metoodika kasutamine e-kursusel 16.03.2023
Veebilehestiku loomine WordPressis 25.05.2023

Kui soovite osaleda mõnes digiõppe meistriklassi koolituse moodulis, siis registreeruge digiõppe meistriklassi koolitusel osalejaks.

Täpsem info ja registreerumine

Kuna registreerumine toimub ÕISi täiendusõppemoodulis, siis saavad registreeruda ka töövõtu- või käsunduslepingu alusel töötavad või tulevikus tööle asuvad õppeülesande täitjad.

Olete oodatud osalema!

Digiõppe põhikoolitus

25.08 - 27.10.2022 toimus"Digiõppe põhikoolitus".

Koolituse läbiviijateks olid õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainerid ja e-õppe spetsialistid. Koolitusel osaledes sai ülevaate ülikoolis kasutatavatest digiõppe keskkondadest ning nende kasutamise võimalustest õppetöös. Koolituse sihtrühmaks on ülikooli õppejõud, õppeülesande täitjad, programmijuhid jt isikud, kes tegelevad õpetamise või õppetöö korraldamisega.

Koolitus koosnes kaheteistkümnest moodulist (kokku 1 EAP e 26 tundi) ning toimus kohtumistena veebis või auditooriumis. Koolitusele oli toeks Moodle'i õpikeskonnas olev kursus.

Täpsem info

Kuna registreerumine toimub ÕISi täiendusõppemoodulis, siis saavad registreeruda ka käsunduslepingu alusel töötavad või tulevikus tööle asuvad õppeülesande täitjad.

Lõunatunnid e-õppega

Seminare "Lõunatund e-õppega" ehk lihtsalt e-lõunaid on korraldatud alates 2006. a. algusest. E-lõunatel räägitakse einestamise kõrval erinevatest e-õppe võimalustest, nt veebipõhiste õpikeskkondade, sotsiaalse tarkvara jt tehnoloogiliste vahendite kasutamisest õppetöös.

2022. a. kevad

13. jaanuar - Moodle alustajatele (Marju Piir) Slaidid
27. jaanuar - Millist veebiseminari vahendit kasutada? (Kait Krull) Videosalvestus
1. veebruar - Moodle'i kursuste formaadid (Diana Lõvi) Videosalvestus
15. veebruar - Küsimustike loomine LimeSurvey vahendiga (Ly Sõõrd) Videosalvestus Slaidid
3. märts kell - Testide koostamine Moodle'is (Ly Sõõrd) Slaidid

2021. a. sügis

Kvaliteetse e-kursuse kriteeriumid (Triin Marandi) Videosalvestus
Moodle alustajatele (Marju Piir) Videosalvestus
Videoloengute salvestamine Panopto abil (Triin Marandi) Videosalvestus Slaidid 
Videote muutmine Panoptos (Triin Marandi, Kait Krull) Videosalvestus Slaidid
Veebiseminarid BigBlueButtoniga (Triin Marandi) Videosalvestus Slaidid
Veebiseminarid Zoomiga (Mart Noorkõiv) Videosalvestus
Testide koostamine Moodle'is (Ly Sõõrd) Videosalvestus Slaidid

2021. a. kevad

Moodle alustajatele (Marju Piir) Videosalvestus Slaidid
MS Teamsi kasutamine õppetöös (Kait Krull) Videosalvestus Slaidid
Zoomi kasutamine õppetöös (Mart Noorkõiv) Videosalvestus Slaidid
Getting Started with Zoom Meetings (Dana Vuursteen, in English) Videorecording

2020. a. sügis

Plagiaadituvastussüsteemi URKUND kasutamine (Diana Lõvi) Videosalvestus Slaidid
Interaktiivsete harjutuste loomine H5P vahendiga Moodle'is ja Sisu-s (Triin Marandi) Videosalvestus
Osalejate registreerimise võimalused (Ly Sõõrd) Videosalvestus Slaidid
Ülesande vahendi kasutusvõimalused Moodle'i kursusel (Diana Lõvi) Slaidid
Testide koostamine Moodle'is (Ly Sõõrd) Videosalvestus Slaidid
Creating and sharing a live webcast with Panopto (Kait Krull) Videorecording
Moodle 3.9 versiooni uuendustest (Kait Krull) Videosalvestus
Editing videos with Panopto (Kait Krull) Videorecording

2020. a. kevad

Suure osalejate arvuga ainete õpetamine veebi toel Videosalvestus
Developing web-based courses in English Videorecording
Ingliskeelsete veebipõhiste kursuste arendamine Videosalvestus
Vikide loomise nipid wiki.ut.ee-s (Erkki Leego) Videosalvestus

2019. a. sügis

Microsoft Teams kasutamine (Erkki Leego) (Videosalvestus)

pilt inimestest, kes teevad koosolekul otsuseid

Kuidas teha karjääriotsuseid? 

enesehinnang hüpates

Enesehinnang

kaks teed metsas

Kuidas teha teadlikke otsuseid?