Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

See õppekava tagab sulle põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö. 

„Tegemist on õppekavaga, kust leitakse teekaaslased kogu eluks. Õppekava ja õppejõud toetavad isiklikku arengut. Haara pakutud võimalustest kinni ja koostöö ülikooliga võib jääda kestma ka pärast lõpetamist.“ 

Getriin Aaviste, vilistlane, matemaatika ja programmeerimise õpetaja

Paindlikus kaheaastases sessioonõppes (120 EAP) on suur osakaal e-õppel, mis võimaldab sul tulla õppima ka töö kõrvalt. 

Sa omandad põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ja informaatika õpetamiseks vajalikud erialased pädevused. Suurt rõhku paneme sinu programmeerimise oskuse ja õpetamise kujundamisele. 

Lisaks omandad sa tulevase õpetajana põhjalikud teadmised psühholoogiast ja pedagoogikast. Sa õpid muu hulgas suhtluskunsti, tudeerid, millest sõltub inimese taju ja kuidas seda suunata, ning seda, kuidas tulla toime erivajadustega õpilastega.  

Stuudiumi lahutamatu osa on koolipraktika ja juba esimesel õppeaastal käid sa koolis tunde andmas. 

Lõpetamiseks kaitsed magistritöö.  

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Sa asud õppima Tartu Ülikooli modernsesse Delta keskusse, mis valmis 2020. aasta alguses ja kus on ideaalsed õppetingimused.  

Tartu Ülikoolis koged põnevat, paljude akadeemiliste traditsioonidega üliõpilaselu. Matemaatika-Informaatika Tudengiselts ehk MAT-INF ühendab matemaatika, informaatika ja statistika eriala üliõpilasi. Selts korraldab regulaarselt ühisüritusi ning nooremate ja vanemate üliõpilaste mentorprogrammi.  

Lisaks saavad üliõpilased osaleda noori pedagooge ühendavas noore õpetaja huviklubi töös.  

Vilistlasena oled suuteline õpetama eri õpikeskkondades ja veebipõhiselt ning kasutama õppimise toetamiseks mitmesuguseid digivahendeid. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja amet tagab sulle igas koolis täiskoormusega töökoha ning sellele vastava palga. 

Paljud meie vilistlased töötavad põhikoolides, gümnaasiumides, ametikoolides ja kõrgkoolides. Peale matemaatikaõpetajate on nende hulgas ka hulk koolijuhte.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid nii matemaatika, informaatika kui ka haridusteaduse doktoriõppes. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  Kandideerima on oodatud kõikide bakalaureuseõppekavade lõpetajad.

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika, haridusteadus (reaalained), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
  • Tallinna Ülikool: matemaatika

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub vestluse vormis 5.–6. juulil 2023 kell 9.00 aadressil Narva mnt 18, Tartu (Tartu Ülikooli Delta keskuses) ruumis 1025.

Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • huvi, motiveeritus, sobivus ja eeldused tööks õpetajana;
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskus koolimatemaatika ja ‐informaatika teemadel;
 • väljendusoskus ning sisukas eneseesitlus.

Erialakatse suurim võimalik punktide arv on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Evely Kirsiaed
programmijuht
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
arvutusmeetodite lektor, õppejuht, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht
r 4047
+372 737 5478
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023