Skip to main content

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

See õppekava tagab sulle põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö. 

„Tegemist on õppekavaga, kust leitakse teekaaslased kogu eluks. Õppekava ja õppejõud toetavad isiklikku arengut. Haara pakutud võimalustest kinni ja koostöö ülikooliga võib jääda kestma ka pärast lõpetamist.“ 

Getriin Aaviste, vilistlane, matemaatika ja programmeerimise õpetaja

Õppetöö

Paindlikus kaheaastases sessioonõppes (120 EAP) on suur osakaal e-õppel, mis võimaldab sul tulla õppima ka töö kõrvalt. 

Sa omandad põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ja informaatika õpetamiseks vajalikud erialased pädevused. Suurt rõhku paneme sinu programmeerimise oskuse ja õpetamise kujundamisele. 

Lisaks omandad sa tulevase õpetajana põhjalikud teadmised psühholoogiast ja pedagoogikast. Sa õpid muu hulgas suhtluskunsti, tudeerid, millest sõltub inimese taju ja kuidas seda suunata, ning seda, kuidas tulla toime erivajadustega õpilastega.  

Stuudiumi lahutamatu osa on koolipraktika ja juba esimesel õppeaastal käid sa koolis tunde andmas. 

Lõpetamiseks kaitsed magistritöö.  

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima Tartu Ülikooli modernsesse Delta keskusse, mis valmis 2020. aasta alguses ja kus on ideaalsed õppetingimused.  

Tartu Ülikoolis koged põnevat, paljude akadeemiliste traditsioonidega üliõpilaselu. Matemaatika-Informaatika Tudengiselts ehk MAT-INF ühendab matemaatika, informaatika ja statistika eriala üliõpilasi. Selts korraldab regulaarselt ühisüritusi ning nooremate ja vanemate üliõpilaste mentorprogrammi.  

Lisaks saavad üliõpilased osaleda noori pedagooge ühendavas noore õpetaja huviklubi töös.  

Peale lõpetamist

Vilistlasena oled suuteline õpetama eri õpikeskkondades ja veebipõhiselt ning kasutama õppimise toetamiseks mitmesuguseid digivahendeid. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja amet tagab sulle igas koolis täiskoormusega töökoha ning sellele vastava palga. 

Paljud meie vilistlased töötavad põhikoolides, gümnaasiumides, ametikoolides ja kõrgkoolides. Peale matemaatikaõpetajate on nende hulgas ka hulk koolijuhte.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid nii matemaatika, informaatika kui ka haridusteaduse doktoriõppes. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbinud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika, haridusteadus (reaalained), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
  • Tallinna Ülikool: matemaatika

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse toimub 6-7. juulil 2022 kell 9.00 Delta õppehoone ruumis 1025.

Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • huvi, motiveeritus, sobivus ja eeldused tööks õpetajana,
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas,
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskus koolimatemaatika ja ‐informaatika teemadel,
 • väljendusoskus ning sisukas eneseesitlus.

Hindamine

Kutsesobivuskatse maksimaalne tulemus on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Indrek Zolk
programmijuht
737 6410
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel