Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
26
Õppetasu
tasuta

See õppekava tagab sulle põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö. 

„Tegemist on õppekavaga, kust leitakse teekaaslased kogu eluks. Õppekava ja õppejõud toetavad isiklikku arengut. Haara pakutud võimalustest kinni ja koostöö ülikooliga võib jääda kestma ka pärast lõpetamist.“ 

Getriin Aaviste, vilistlane, matemaatika ja programmeerimise õpetaja

Paindlikus kaheaastases sessioonõppes (120 EAP) on suur osakaal e-õppel, mis võimaldab sul tulla õppima ka töö kõrvalt. 

Sa omandad põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ja informaatika õpetamiseks vajalikud erialased pädevused. Suurt rõhku paneme sinu programmeerimise oskuse ja õpetamise kujundamisele. 

Lisaks omandad sa tulevase õpetajana põhjalikud teadmised psühholoogiast ja pedagoogikast. Sa õpid muu hulgas suhtluskunsti, tudeerid, millest sõltub inimese taju ja kuidas seda suunata, ning seda, kuidas tulla toime erivajadustega õpilastega.  

Stuudiumi lahutamatu osa on koolipraktika ja juba esimesel õppeaastal käid sa koolis tunde andmas. 

Lõpetamiseks kaitsed magistritöö.  

Sa asud õppima Tartu Ülikooli modernsesse Delta keskusse, mis valmis 2020. aasta alguses ja kus on ideaalsed õppetingimused.  

Tartu Ülikoolis koged põnevat, paljude akadeemiliste traditsioonidega üliõpilaselu. Matemaatika-Informaatika Tudengiselts ehk MAT-INF ühendab matemaatika, informaatika ja statistika eriala üliõpilasi. Selts korraldab regulaarselt ühisüritusi ning nooremate ja vanemate üliõpilaste mentorprogrammi.  

Lisaks saavad üliõpilased osaleda noori pedagooge ühendavas noore õpetaja huviklubi töös.  

Vilistlasena oled suuteline õpetama eri õpikeskkondades ja veebipõhiselt ning kasutama õppimise toetamiseks mitmesuguseid digivahendeid. Matemaatika- ja informaatikaõpetaja amet tagab sulle igas koolis täiskoormusega töökoha ning sellele vastava palga. 

Paljud meie vilistlased töötavad põhikoolides, gümnaasiumides, ametikoolides ja kõrgkoolides. Peale matemaatikaõpetajate on nende hulgas ka hulk koolijuhte.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid nii matemaatika, informaatika kui ka haridusteaduse doktoriõppes. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • Tartu Ülikool: „Informaatika”, „Infotehnoloogia”, „Matemaatika”, „Matemaatiline statistika”, „Haridusteadus (reaalained)”, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis” (matemaatika või informaatika suund);
  • Tallinna Ülikool: „Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs”.

Teiste õppeasutuse ja erialade lõpetanute puhul hinnatakse akadeemilise õiendi põhjal, kas 60 EAP mahus matemaatika- või informaatikaalaseid õppeaineid on eelnevalt läbitud. Selleks, et teada saada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, võta meiega ühendust aadresil evely.kirsiaed@ut.ee. Kui vajalikus mahus aineid ei ole varasemalt sooritatud, tuleb kandideeimiseks läbida täiendõppeprogramm või sooritada eeldusainete eksam. 
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 8. või 9. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Narva mnt 18 ruumis 1025 (Tartu Ülikooli Delta keskuses)

Erialakatse toimub vestluse vormis.

Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • huvi, motiveeritus, sobivus ja eeldused tööks õpetajana;
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskus koolimatemaatika ja ‐informaatika teemadel;
 • väljendusoskus ning sisukas eneseesitlus.

Erialakatse maksimaalne tulemus on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on 66 punkti. 


Eeldusainete eksam neile, kes ei täida eeldusainete nõuet


Eeldusainete eksam toimub 1. juulil 2024 kell 12.00 aadressil Narva mnt 18 ruumis 2004, Tartu (Tartu Ülikooli Delta keskuses). 

Eeldusainete eksam on mõeldud neile, kes muul moel ei täida eeldusainete nõuet. Eksamile on vajalik registreeruda SAIS‐i kaudu avaldust esitades. Eksam kestab kokku kolm tundi ning koosneb kahest osast:

 • esimene osa sisaldab valikvastustega ülesandeid,
 • teine osa sisaldab ülesandeid, kus vaja oma mõttekäiku põhjendada.

Eksami sisu tugineb gümnaasiumi laia matemaatika ainekava kohustuslikel kursustel ning bakalaureuseastme õppeainetel Kõrgem matemaatika I ja Programmeerimine. Konkreetse programmeerimiskeele valdamist ei eeldata, kontrollitakse algoritmilise mõtlemise oskust ning programmikoodi lugemise oskust arusaamise tasemel. Kõrgema matemaatika ülesannetega ei kontrollita üldjuhul faktiteadmisi (tuletiste ja integraalide tabelid ning ka muud vajalikud valemid antakse ette), vaid pigem aruteluoskust, funktsionaalse lugemise oskust ning faktiteadmiste rakendamise oskust.
 

Hindamine

Eeldusainete eksamil on võimalik maksimaalselt koguda 100 punkti, kummagi osa eest 50 punkti. Eeldusainete nõude täitmiseks on tarvis koguda minimaalselt 80 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Evely Kirsiaed
programmijuht
Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Matemaatika ja statistika instituut
arvutusmeetodite lektor, õppejuht, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht
r 4074
+372 737 5478
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021