Autor:
Pixabay

Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsile oodatakse esinejaid 10. maini

Veel 10. maini on võimalik esitada oma ettepanekuid ettekanneteks Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsile, mis toimub Bordeaux’ Ülikoolis 11.–13. oktoobrini 2023. Seekordse konverentsi teema on üliõpilaste võimestamine.    

Iga-aastasele üritusele on kaasatud õppejõud, programmijuhid, hariduse edendajad, üliõpilased ja paljude teiste eluvaldkondade esindajad. Osalejad on kutsutud jagama oma kogemusi ja ideid, kuidas ühendada uuenduslikud õpetamis- ja õppimisviisid Enlighti hariduslike eesmärkidega. Üritusel keskendutakse üliõpilase iseseisvuse, kaasatuse, vastutuse võtmise ja enesetõhususe arendamisele. 

Konverentsile oodatakse esinema ka Tartu Ülikooli töötajaid. Ettekannete teemaplokid on seotud üliõpilase võimestamisega: miks ja millisel eesmärgil seda teha, kuidas võiks see toimuda nii õppetöös kui ka väljaspool õpet, milline on võimestatud üliõpilane praegu ja tulevikus ning kuidas seab üliõpilaste võimestamine küsitavuse alla õppejõudude senised õpetamisviisid. 

Esineda võib nii posterettekande kui ka interaktiivse loenguga, samuti võib korraldada töötoa. Kõik ettekanded ja töötoad toimuvad Bordeaux’ Ülikoolis kohapeal. Ettepanekuid oodatakse Ettepanekuid oodatakse 10. maini ja neid saab esitada veebivormi kaudu. Bordeaux’s toimuvale konverentsile on Tartu Ülikoolist oodatud osalema 20 töötajat ja 5 üliõpilast (sh ettekande ja töötoa tegijad ning kuulajad). Kuulajate registreerumine algab hiljem. 

Uuri lisateavet konverentsi ja ettekannete võimaluste kohta. Loe ka eelmise aasta konverentsi muljetest ja Enlightist.

#Tartu2024 #kultuur
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Urmas Kõljalg ja Jüri Sild tutvustavad botaanikaaia väliekspositsiooni põnevamaid aardeid

#kultuur #teadus
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Tartu Ülikooli botaanikaaia 220aastane ajalugu rullub lahti näitusel „Roheline varakamber“

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni