Autor:
Pixabay

Enlighti õpetamise ja õppimise konverents

11.–13. oktoobrini 2023 toimub Bordeaux’ Ülikoolis Enlighti õpetamise ja õppimise konverents (ENLIGHT Teaching and Learning Conference 2023). Seekordse konverentsi teema on üliõpilaste võimestamine.    

Iga-aastasele üritusele on kaasatud õppejõud, programmijuhid, hariduse edendajad, üliõpilased ja paljude teiste eluvaldkondade esindajad. Osalejad on kutsutud jagama oma kogemusi ja ideid, kuidas ühendada uuenduslikud õppeviisid Enlighti hariduslike eesmärkidega. Üritusel keskendutakse üliõpilase iseseisvuse, kaasatuse, vastutuse võtmise ja enesetõhususe arendamisele. 

Ettekannete teemaplokid on seotud üliõpilase võimestamisega: miks ja millisel eesmärgil seda teha, kuidas võiks see toimuda nii õppetöös kui ka väljaspool õpet, milline on võimestatud üliõpilane praegu ja tulevikus ning kuidas seab üliõpilaste võimestamine küsitavuse alla õppejõudude senised õpetamisviisid.

Konverentsi avamist, peaettekannet ning õppimise ja õpetamise auhinnatseremooniat on võimalik jälgida Enlighti Youtube'i kanalil.

Uuri lisateavet konverentsi kohta. Loe ka eelmise aasta konverentsi muljetest ja Enlightist.

Tartu Ülikooli tudengivarju projektis osaledes saad tutvuda erinevate erialadega

Tudengivarju projekt

Rektor ja Vesa Vasara

Tema Ekstsellents, Soome suursaadik Vesa Vasara külastas ülikooli

Harmonia Universitatis

Tartu Ülikooli ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöölepinguga kingitakse üliõpilastele kuhjaga kontserdielamusi