Filosoofia

Magistriõpe
Autor:
Karl Oliver Tomson

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
14
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 4, kodakondsuse piiranguta 4

Magistrandina õpid sa nii filosoofia sisu ja ajalugu kui ka tänapäeva filosoofile vajalikke oskusi: selget väljendusviisi, argumenteerimisrangust ning lahkarvamuste viisakat ja läbinägelikku analüüsi. Sul on võimalus siduda õpe juhendatud uurimistööga, lähtudes oma erialasest taustast ja kontekstist, milles soovid neid oskusi tulevikus rakendada. Meie vilistlased lähevad tööle organisatsioonidesse, kus vajatakse hea väljendusoskuse ja analüütiliste oskustega inimesi, sealhulgas idufirmadesse, mõttekodadesse, riigiasutustesse, valitsusvälistesse organisatsioonidesse, uudisteagentuuridesse ja teadusülikoolidesse. 

„Filosoofiaõpingud näitasid mulle, kuidas läheneda keerukatele probleemidele, millel puudub ilmne lahendus. See on võtmeoskus mu igapäevatöös autonoomsete robotitega.“ 

Räo Pärnpuu, vilistlane, tootejuht firmas Starship Technologies

Meil on päevaõpe.  

Õppekava ametlik keel on inglise keel. Õppekavas on siiski ainult kaks kohustuslikku ingliskeelset ainet, kõik ülejäänud ained võid sooritada ka eesti keeles.  

Sa õpid selget ja argumenteerivat ehk sellist kirjutamist, milles kasutatakse kaalutlemist ja argumente täpselt piiritletud väite hindamisel. Sa omandad oskuse võtta abstraktseid probleeme lahti kergemini lahendatavateks osadeks, aga ka selge, viisaka ja konstruktiivse suhtlemise oskuse eriarvamusel olevate inimestega.  

Lisaks õpid sa nii kirjalikku kui ka suulist „tõlkimist“ erinevate erialade vahel ning tutvud filosoofiliste probleemide ja nende tagajärgedega tegelikkuses (nt protestivormi „no platforming“ vastuvõetavus ja uskumuse polarisatsiooni epistemoloogia). 

Kohustuslikud ingliskeelsed ained on magistriseminar ja uurijaseminar. 

 • Magistriseminar on kavas 3 EAP ulatuses igal semestril. Esimesel semestril õpitakse filosoofilise uurimistöö tegemise oskusi (kirjanduse läbitöötamine, argumendi kuulajaskonna ees esitamise ja hindamise üldine vorm jm). Edaspidi on seminar peamiselt koht, kus üliõpilased harjutavad esinejatena argumentide esitamist, veendes kuulajaskonda oma põhjenduste headuses. Kuulajaskonna liikmena tuvastavad nad omakorda argumentide puudusi ja parandamise võimalusi.  
   
 • Uurijaseminari maht on 6 EAP ja seal tutvustatakse nelja osakonnas töötava filosoofi praegust uurimistööd. 

Mittekohustuslikud ained jagunevad viide kategooriasse.  

 1. Kolm spetsialiseerimismoodulit (16 EAP, üks igal semestril) on magistriõppe tuum ja nende sisu kujundab üliõpilane koostöös juhendajaga. Iga moodul koostatakse bakalaureuseõppe ja kraadiõppeõppekavade ainetest ning õppejõu juhendamisel tehtud individuaalsest uurimistööst.  
   
 2. Praktikamoodul (6 EAP) tähendab omandatud oskuste ja teadmiste rakendamist töökeskkonnas.  
   
 3. Valikained (12 EAP) 
   
 4. Vabaained (6 EAP)  
   
 5. Magistritöö (30 EAP)
   
  Image
  tudengid
   

Meie õppekava köidab ambitsioonikaid ja tarku kandidaate üle kogu maailma, tänu millele satud sa õppima innustavasse, tarmukasse ja intellektuaalselt toetavasse keskkonda.  

Filosoofia klubi (mida juhivad bakalaureuseüliõpilased ja kraadiõppurid) korraldab õppepäevi, ühissõite maale, pubiviktoriine ning filmi- ja filosoofiaõhtuid Tartu baarides.  

Igal aastal korraldab osakond suvelaagri, kus üliõpilased ja õppejõud tutvustavad üksteisele oma uurimistöid. 

Osakond võõrustab Frege loenguid, mis toovad Tartusse igal aastal ühe maailmakuulsa filosoofi ning mille raames toimuvad seminarid, seltskondlikud üritused ja avalikud loengud. Vaata näiteks 2015. aasta loengut sellest, kuidas aitab tänapäeva keelefilosoofia mõista kodeeritud sõnumite (ingl dog whistle) kasutamist poliitikas, ning 2016. aastast pärit Cambridge’i filosoofi Huw Price’i ja ettevõtja Jaan Tallinna vestlust teemal, kuidas tehisintellekt võib inimkonda ohustada. 

Paljud Tartu Ülikooli filosoofid kuuluvad rahvusvahelistesse võrgustikesse ning võtavad osa projektidest, mille seas on näiteks „The Advanced Training in Health Innovation Knowledge Alliance“, „The Natural Law 1625-1850 Project“ ja „The Responsible Open Science in Europe Project“. Nende ja teiste projektidega seotud üritused toimuvad osakonnas regulaarselt. 

Image
tudengid

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud)
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja essee. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles

The motivation letter must be written in English and be 400-650 words long. We advise you to familiarise yourself with the master’s programme of Philosophy before writing the letter.

The motivation letter is used to evaluate the applicant's motivation to study in the Philosophy master’s programme. With this in mind, please address the following questions in the letter:

 • how do your interests, previous education and/or working experience (if applicable) make you suitable for the master’s programme in Philosophy?
 • how are your future plans and goals related to your intention to join the master’s programme in Philosophy?
 • which research topics are you most interested in? Please indicate at least one research topic which might be suitable for your master’s thesis topic and indicate why it would be suitable for that purpose.

The motivation letter will be evaluated according to the following criteria:

 • compatibility of interests (including research topics), previous education and/or work experience with the goals of the programme (50%);
 • the extent to which the candidate makes clear and convincing (30%)
  a) that the candidate has a broader plan of which the master’s programme is a carefully selected part, and
  b) how the master’s programme is instrumentally useful to pursuit of this plan;
 • lucidity and self-expression (20%).

 

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Essee tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Essee kirjeldus inglise keeles

The writing sample should be a self-contained text which showcases the properties against which it will be evaluated (see below). This means it should, ideally, be an argumentative text, which provides a compelling defence of a claim. It need not be a paper from a philosophy course — though such papers fall into the genre we expect of the writing sample. It may be drawn from another area of study or work. But, again, if you want to receive a good score for your writing sample, it should exhibit the properties against which it will be evaluated. The limit for the word count is 2000-3000 words. The first page of the essay must include the following information: your name, date of completion of the writing sample, and a word count. NB! The admissions committee will not read any essay that turns out to be longer than 3000 words.

The evaluation criteria for the writing sample are:

 • clarity of structure and readability (45%);
 • problem setting and quality of argumentation (45%);
 • use and reference of appropriate literature and terminology (10%).

Hindame esseed saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Erialakatse toimub vestluse vormis ajavahemikus 8–19.04.2024. Täpne aeg lepitakse pärast motivatsioonikirja ja essee hindamist iga kandidaadiga eraldi kokku. Erialakatsed viiakse kõigi kandidaatidega läbi Interneti teel. 

Erialakatse kirjeldus inglise keeles

The interview is designed to determine the applicant's readiness for continuous learning, professional development, and aptitude to study in the master’s programme.

The applicant will be evaluated according to the following criteria:

 • understanding of what Philosophy is: of the areas of research it includes, of the methods that are employed, of the criteria philosophers judge each other’s work by, of recent developments in the area of philosophy of most interest to the applicant;
 • readiness for continuous learning and professional development;
 • skills in analysis, argumentation, and self-expression.

The duration of the interview is 20 min.

General information regarding the online admission interview

The University of Tartu uses different video communication programmes to conduct an online interview (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Big Blue Button). The admissions committee will notify you, which software programme will be used and when does the interview take place.

The applicant needs the following for the online interview:

 • a computer or smart device. The computer or smart device must have a web camera, earphones and microphone (built-in or separate). As the applicant must be visually identified at the interview, the use of the web camera is mandatory, not recommended;
 • The internet connection with a speed of at least 1 Mb/s (upload/download) is recommended for the video call.

At the online interview:

 • the applicant must have an identity document;
 • the applicant has to ensure that the room where they stay is free from other persons or background noise;
 • the applicant must take into account that they are not allowed to save the interview.

 

Hindame erialakatset saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 30% ulatuses
 • esseed 40% ulatuses
 • erialakatset 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja tulemus peab olema vähemalt 51 punkti, et esseed hinnataks. Mõlema kirjaliku töö eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Francesco Orsi
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021