Koolitused õppejõududele

Õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel Tartu Ülikoolis toetutakse õpetamise hea tava põhimõtetele (nt õppimiskesksus, teaduslik mõtteviis, koostöö). Hea tava järgi tegutsemise toetamiseks pakutakse õppejõudele regulaarselt erilaadseid koolitusi, mille hulgas on nii õpetamis- ja juhendamisoskuste kursusi, keelekoolitusi õppejõududele kui ka vaimse heaolu toetamisele suunatud seminare ja töötube. Koolitustelt leiavad erinevaid ideid nii alustavad õppejõud kui ka kogenud kolleegid.

Tartu ülikooli õppejõududele on kõik sisekoolitused tasuta.

Õpetamisalased koolitused (kevad 2023/24)
 
Konverents õppejõult õppejõule  18.01.2024
Kuidas kasutada õppeaine tagasisidet aine arendamiseks?  (veebis) 08.02.2024; 01.03.2024
Workshop: how to adopt course feedback to develop the course? 15.02.2024
Tõhusad õppemeetodid (õppijate kaasamiseks õppetöös) info täpsustub
Tõhusad õppeviisid: meeskonna-, juhtumi ja probleemõpe ja ümberpööratud klassiruum 28.03-25.04.2024
University Teaching 13.02-14.05.2024
Rühmatöö läbiviimine auditooriumis ja veebis info täpsustub
Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis 09.2024-03.2025
Külastusnädal "Kolleegile külla!" 11.-16.03.2024
(enese)Juhtimise teema koolitused (kevad 2023/24)
 
Kuidas juhtida arutelu kaasavalt ja tulemuslikult?  10.01.2024
Aja- ja enesejuhtimine 24.01.2024
Arenguvestluste läbiviimine 25.01.2024
Enesekehtestamine ja piiride seadmine 26.01-21.02.2024
Kovisioonijuhi meistriklass "Coachingu küsimuste kaartide kasutamine" 19.01-12.02.2024
Burnout Prevention E-training "Performing Under Pressure" 01.02-30.04.2024
Seminaride sari  „Kuidas toetada erivajadusega üliõpilaste õppimist“ (veebis) 07.02-16.10.2024
Konfliktide juhtimine (veebis) 09.02.2024
Time Management 21.02.2024
Läbipõlemise ennetamine: "Tuleohutus" tööalases arengus 21.03.2024
Vaimse tervise esmaabi. Kuidas toetada kolleegi ning iseennast? (veebis) 02.-09.04.2024
Atesteerimisvestluse läbiviimine (veebis) 15.04.2024

 

Vaata ka teiste koolituste infot ÕISi sisekoolituskalendrist

Digiõppe koolitused

Õppejõudude e-õppealaste oskuste ja teadmiste arendamiseks korraldatakse õppejõududele erinevaid koolitusi sarjas "Lõunatund e-õppega", 2022. a. sügisel pakuti digiõppe põhikoolitust (maht 1 EAP) ning 11. jaanuar - 6. aprill 2023 toimus digiõppe meistriklassi koolitus (maht 0,75 EAP). Kui soovite osaleda mõnes digiõppe meistriklassi koolituse moodulis, siis registreeruge digiõppe meistriklassi koolitusel osalejaks.

Vaata digiõppe koolituste infot ja toimunud koolituste videosalvestusi

Enesetäiendamine välismaal

Akadeemilisel personalil on võimalik end täiendada ka välismaal. Töötajate mobiilsust toetavad erinevad programmid, mis erinevad oma sisu, tingimuste ja sihtrühma poolest. 

Tutvu võimalustega siseveebis

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil